Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská Univerzita v Ostravě, 2020
382 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-928-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001643685
Úvod 13 // Rozbor pramenů 17 // Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Hausarchiv 19 // Moravský zemský archiv Brno 24 // Národní archiv Praha 28 // Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc 29 // Archiv Národního muzea 30 // Archiv města Brna 30 // Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 31 // Státní oblastní archiv Třeboň 31 // Státní okresní archivy 32 // Současný stav bádání 33 // Původ Lichtenštejnů 41 // Lichtenštejnové v letech 1249-1414 47 // Lichtenštejnská panství v roce 1414 87 // Mikulov 87 // Drnholec 94 // Břeclav 96 // Valtice 97 // Falkenštejn 100 // Rabensburg 101 // Mistelbach // Hagenberg a Gnadendorf 105 // Lichtenštejnové v neklidných letech 1415-1514 111 // Majetky Erazima a Jiřího VI. z Lichtenštejna // na Moravě v roce 1514 133 // Ekonomické a politické problémy Lichtenštejnů v letech 1514-1520 137 // Lichtenštejnové v letech 1521-1560 143 // Žerotínsko-lichtenštejnské spory 147 // Valtická a mikulovská větev rodu 151 // Mikulovské panství v roce 1560 171 // Poddaní 172 // Ostatní půda 174 // Vinohrady 177 // Stálé platy 180 // Naturální platy 181 // Režijní hospodářství 182 // Prodej mikulovského panství v roce 1560 a problémy s tím spojené 185 // Hartman II. a Kryštof IV. z Lichtenštejna v letech 1561-1570 191 // Lichtenštejnská panství v roce 1570 201 // Valtice 202 // Drnholec 210 // Rabensburk 213 // Hohenau 214 // Herrnbaumgarten 215 // Mistelbach 216 // Lednické panství v roce 1578 219 // Lichtenštejnové v letech 1571-1578 223 // Lichtenštejnové v letech 1579-1599 233 // Jana Eva z Lichtenštejna (Jenofefa) 240 // Politický vzestup Karla z Lichtenštejna 241 // Dědictví po Janu Šemberovi Černohorském z Boskovic 245 // Úsovské panství 248 // Panství Černá Hora a Bučovice 271 // Panství Pozořice 274 //
Plumlovské panství za Pernštejnů a LichtenštejnO 287 // Výnosy z plumlovského panství 294 // Lichtenštejnové v letech 1600-1621 297 // Karel a jeho příbuzní 297 // Karlova politická aféra 303 // Funkce zemského hejtmana 305 // Majorátní smlouva 306 // Karel z Lichtenštejna a jeho politika 310 // Vlastní knížectví Opava 316 // České stavovské povstání a vzestup knížete Karla I. 317 // Závěr 327 // Nevydané prameny // Edice pramenů // Literatura // Seznam zkratek // Tabulka měr a vah // Jmenný rejstřík // Místní rejstřík // Summary // Zusammenfassung
(OCoLC)1226361002
cnb003237681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC