Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2019
1 online zdroj (249 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7560-258-9 (online ; pdf) ISBN !978-80-7560-258-0 (chyb.)
Učební text Základy speciální farmakologie, který navazuje na již vydanou Obecnou farmakologii stejného autorského kolektivu, si klade za cíl přehledně představit, případně zopakovat, klíčové skupiny léčiv a podat studentům základní a s farmakologií úzce související a dále také nové informace z rychle se rozvíjejícího vědního oboru farmakologie. Jedním z cílů autorů publikace bylo připomenout studentům fyziologické, patologické i biochemické souvislosti, které mohou usnadnit pochopení aktuální farmakologické problematiky. Tomu odpovídá také název tohoto učebního textu, který tímto zohledňuje různorodost absolvovaného středoškolského studia studenta bakalářských, nebo magisterských programů. Publikace je členěna na kapitoly, které pojednávají o jednotlivých skupinách léčiv a podle výukových potřeb jsou uvedeny údaje: Mechanismus účinku, indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace, interakce léčiv. U dané skupiny léčiv jsou uvedena léčiva ve formě generických názvů případně i obchodní názvy léčiv..
001643741
1 Základy farmakologie 13 // 1.1 Základní pojmy farmakologie 13 // 1.2 Cíl terapie 14 // 1.3 Třídění, klasifikace léčiv 14 // 1.4 Mechanismus působení účinné látky v těle 15 // 1.5 Prostup látek buněčnou membránou 17 // 1.6 Farmakokinetika 18 // 1.7 Popis farmakokinetiky léčiv 18 // 1.8 Farmakodynamika 19 // 1.9 Způsob podání léčiva 19 // 2 Základy biochemie 20 // 2.1 Sacharidy 20 // 2.2 Lipidy 22 // 2.3 Aminokyseliny, proteiny a další dusíkaté látky 23 // 2.4 Enzymy 27 // 2.5 Acidobazická rovnováha 29 // 2.6 Vnitřní prostředí - minerální látky a vitaminy 30 // 2.7 Vybrané hormony 34 // 2.8 Nádorové markéry 36 // 3 Látky působící na nervový systém 37 // 3.1 Nervový přenos 37 // 3.2 Členění nervové soustavy 43 // 3.3 Autonomní nervový systém (ANS, VNS) 44 // 3.4 Léčiva centrální nervové soustavy (CNS) 55 // 4 Analgetika, antipyretika, antiflogistika, spasmolytika 72 // 4.1 Související fyziologické děje v těle 72 // 4.2 Rozdělení skupiny analgetík, antipyretik, antiflogistik, spasmolytik 78 // 4.3 Analgetika-antipyretika 78 // 4.4 Analgetika, nesteroidní antiflogistika (NSAIDs, NSA) 80 // 4.5 Analgetika v těhotenství a laktaci 80 // 4.6 Spasmolytika 81 // 4.7 Opiodní analgetika (analgetika-anodyna) 81 // 5 Anestetika 84 // 6 Myorelaxancia 86 // 6.1 Centrální myorelaxancia 86 // 6.2 Periferní myorelaxancia 86 // 6.3 Myorelaxancia - blokátory vápenatých iontů 88 // 7 Látky působící na kardiovaskulární systém (srdce a cévy) 89 // 7.1 Fyziologie srdce 89 // 7.2 Fyziologie cév 89 // 7.3 Vazodilatancia 90 // 7.4 ß-sympatolytika (ß-SL, Beta-blokátory, BB) 95 // 7.5 Diuretika, saluretika 95 // 7.6 Antidysrytmika, antiarytmika 96 // 7.7 Inotropika 98 // 7.8 Methylxantinová vazodilatancia 99 // 7.9 Venofarmaka, vazoprotektiva - přírodní látky 100 // 8 Krev 101 // 8.1 Krevní srážení 101 //
8.2 Antiagregancia 102 // 8.3 Antikoagulancia 105 // 8.4 Fibrinolytika, trombolytika 109 // 8.5 Hemostatika 110 // 8.6 Antianemika 111 // 9 Metabolizmus 112 // 9.1 Antidiabetika 112 // 9.2 Hypolipidemika 119 // 9.3 Antiobezitika 123 // 9.4 Hepatoprotektiva 124 // 10 Dýchací soustava 125 // 10.1 Kašel 126 // 10.2 Antitusika 126 // 10.3 Expektorancia 127 // 10.4 Antiastmatika a léčba CHOPN 128 // 10.5 Antiseptika pro respirační systém, bolest v krku 131 // 11 Trávicí soustava (GIT) 132 // 11.1 Antacida 132 // 11.2 Inhibitory protonové pumpy (IPP) 134 // 11.3 H2 antihistaminika - antagonisté H2 receptom 136 // 11.4 Antiemetika 136 // 11.5 Antidiarhoika, látky proti průjmu 138 // 11.6 Deflatulancia, deflatulencia 140 // 11.7 Laxativa, laxancia, projímadla při zácpě 141 // 11.8 Prokinetika 142 // 11.9 Probiotika, prebiotika 143 // 11.10 GIT protizánětlivá léčiva 143 // 11.11 Antihemoroidika 144 // 11.12 Trávicí enzymy 145 // 12 Vylučovací systém 146 // 12.1 Diuretika, saluretika 146 // 12.2 Urologika - měnící pH moči 150 // 13 Ženské pohlavní hormony, léčiva působící na ženské pohlavní ústrojí 151 // 13.1 Estrogeny 151 // 13.2 Gestageny 151 // 13.3 Hormonální kontraceptiva 151 // 13.4 Uterotonika 153 // 13.5 Tokolytika 155 // 14 Mužské pohlavní hormony, léčiva působící na mužské pohlavní ústrojí 157 // 14.1 Léčiva pomch erekce 157 // 14.2 Léčiva benigní hyperplazie prostaty (???) 157 // 15 Látky ovlivňující imunitní systém 159 // 15.1 Buňky imunitního systému 159 // 15.2 H, - antihistaminika 161 // 15.3 Imunosupresiva - glukokortikoidy 162 // 15.4 Imunosupresiva - inhibitory kalcineurinu 163 // 15.5 Imunosupresiva - inhibitory mTOR 164 // 15.6 Imunosupresiva - monoklonální protilátky 164 // 15.7 Imunosupresiva - antiproliferativní látky 165 //
16 Antibiotika, protibakteriální látky (ATB) 166 // 16.1 ATB ß-laktamy 167 // 16.2 ATB Aminoglykosidy 169 // 16.3 ATB Chinolony, fluorochinolony 170 // 16.4 ATB Glykopeptidy 170 // 16.5 ATB Makrolidy 171 // 16.6 ATB Tetracyklíny (TET) 171 // 16.7 ATB Sulfonamidy 172 // 16.8 ATB Linkosamidy 173 // 16.9 ATB Nitroimidazoly 173 // 16.10 ATB Nitrofurantoin 173 // 16.11 Ansamyciny 174 // 17 Antivirotika 175 // 17.1 Antivirotika - maravirok 176 // 17.2 Antivirotika - enfuvirtid 176 // 17.3 Antivirotika - inhibitory odpláštění virionu 176 // 17.4 Antivirotika - inhibitory DNA polymerázy 177 // 17.5 Antivirotika - inhibitory reverzní transkriptázy 177 // 17.6 Antivirotika - inhibitory retrovirové integrázy 178 // 17.7 Antivirotika - inhibitory proteázy 178 // 17.8 Antivirotika - inhibitory neuraminidázy 179 // 17.9 Antivirotika - modulátory imunitní odpovědi - interferony 179 // 18 Anthelmintika 181 // 18.1 Anthelmintika - luminální 181 // 18.2 Anthelmintika - systémová 181 // 19 Antiprotozoální látky 183 // 19.1 Antiprotozoální látky - nitroimidazoly 183 // 19.2 Antiprotozoální látky - nifiiratel 183 // 20 Antimykotika 184 // 20.1 Antimykotika - poly eno vá 184 // 20.2 Antimykotika - azolová 184 // 20.3 Antimykotika - echinokandiny 185 // 20.4 Antimykotika - allylaminová 185 // 20.5 Antimykotika - morfolinová 186 // 20.6 Antimykotika - pyridinová 186 // 21 Dezinficiencia, antiseptika 187 // 22 Cytostatika, antineoplastika 189 // 22.2 Klasická cytostatika 191 // 22.3 Cílená protinádorová léčiva 197 // 23 Léčiva kůže, dermatologika 203 // 23.1 Dermatologika - emoliencia a protektiva 203 // 23.2 Dermatologika - kožní antiseptika a dezinficiencia 203 // 23.3 Dermatologika - antibiotika a chemoterapeutika pro lokální podání 204 // 23.4 Dermatologika - Antimykotika pro lokální podání 204 // 23.5 Dermatologika - k terapii akné 204 //
23.6 Dermatologika - lokální kortikosteroidy 204 // 23.7 Dermatologika - ostatní 205 // 24 Oftalmologika 206 // 24.1 Oftalmologika - proti suchosti oka 206 // 24.2 Oftalmologika - proti konjunktivitidě 206 // 24.3 Oftalmologika - antiglaukomika 206 // 25 Štítná žláza (ŠZ) 209 // 25.1 Štímá žláza (ŠZ) - hormony 209 // 25.2 Štítná žláza (ŠZ) - tyreostatika 209 // 26 Významné vlastnosti léčiv v těhotenství a kojení 211 // 26.1 Prokázané teratogeny v 1. trimestru těhotenství 211 // 26.2 Prokázané nevhodná léčva v 2-3. trimestru těhotenství 211 // 26.3 Léčiva kontaindikovaná při kojení 211 // 26.4 Vitamíny a minerální látky v těhotenství 212 // 26.5 Problematiky v souvislosti s těhotenstvim, či kojením 212 // 27 Farmakologie přednemocniční neodkladné péče (PNP) 214 // 27.1 PNP - analgetika anodyna 214 // 27.2 PNP - nesteroidní analgetika a spasmolytika 214 // 27.3 PNP - anestetika 214 // 27.4 PNP - antiagregancia 216 // 27.5 PNP - antiarytmika 216 // 27.6 PNP - antidiarhoika 217 // 27.7 PNP-antidota 217 // 27.8 PNP - antiemetika 218 // 27.9 PNP - antifibrinolytika 219 // 27.10 PNP - antikoagulancia 219 // 27.11 PNP - antihypertenziva 219 // 27.12 PNP - antihistaminika 220 // 27.13 PNP - bronchodilatancia 220 // 27.14 PNP - diuretika 220 // 27.15 PNP - kortikoidy 221 // 27.16 PNP - monosacharidy 221 // 27.17 PNP - periferní myorelaxancia 221 // 27.18 PNP - Parasympatomimetika 222 // 27.19 PNP - Psychofarmaka 222 // 27.20 PNP - sedativa, antikonvulsiva 223 // 27.21 PNP - Spasmolytika 223 // 27.22 PNP - Sympatomimetika 224 // 27.23 PNP - Uterotonika 224 // 27.24 PNP - Vasodilatancia 224 // 27.25 PNP - Vazokonstriktory 225 // 28 Biologický materiál a jeho vyšetření 226 // 28.1 Biologický materiál 226 // 28.2 Vyšetrení moče 227 // 29 Informační zdroje k dalšímu studiu 229 //
30 Rejstřík pojmů 232 // 31 Rejstřík generických názvů léčiv 236 // 32 Rejstřík obchodních názvů léčiv 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC