Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2021
159 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3027-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4449-5 (online ; pdf)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
001643842
1 Morfologie 11 // 1.1 Anatomie a histologie 11 // 1.1.1 Vulva 11 // 1.1.2 Pochva (vagina, kolpos) 12 // 1.1.3 Děloha (uterus, metra, hystera) 14 // 1.1.4 Vejcovod (salpinx, tuba uterina, tuba Fallopii) 16 // 1.1.5 Vaječník {ovarium) 17 // 1.2 Embryologie 18 // 1.2.1 Zevní genitál (vulva a zevní pětina pochvy) 18 // 1.2.2 Pochva, děloha a vejcovody 19 // 1.2.3 Ovarium 19 // 1.3 Vrozené vady 20 // 1.3.1 Pseudohermafroditismy 20 // 1.3.2 Vrozené vady ovarií 20 // 1.3.3 Poruchy vývoje Miillerových vývodů 21 // 1.3.4 Hermaphroditismus verus (pravý hermafroditismus) 22 // 2 Gynekologická Sexuologie 24 // 2.1 Fyziologie 24 // 2.2 Ženské sexuální dysfunkce 26 // 2.3 Vyšetření při podezření na sexuální zneužití // nebo znásilnění 27 // 3 Gynekologická endokrinológie 29 // 3.1 Ovariální cyklus 29 // 3.2 Regulace ovariálního cyklu 31 // 3.3 Menstruační cyklus jako epifenomen cyklu ovariálního 32 // 3.4 Přehled přirozených a syntetických hormonů a antihormonů se vztahem k menstruačnímu cyklu 33 // 3.5 Klinika normálního menstruačního cyklu 39 // 3.6 Poruchy menstruačního cyklu 40 // 3.6.1 Formální klasifikace 40 // 3.6.2 Hormonální klasifikace 41 // 3.6.3 Etiologická klasifikace 43 // 3.6.4 Klinický přístup k poruchám cyklu 46 // 3.7 Dětství a ženská puberta 46 // 3.7.1 Prepubertální období 47 // 3.7.2 Puberta 47 // 3.7.3 Patologie puberty 48 // 3.8 Klimakterium a postmenopauza 49 // 3.8.1 Klimakterium a perimenopauza 50 // 3.8.2 Postmenopauza 51 // 3.8.3 Hormonální terapie (substituce) postmenopauzy (HRT) 52 // 4 Endometrióza 53 // 5 Antikoncepce a ostatní metody regulace reprodukce 55 // 5.1 Antikoncepce 55 // 5.1.1 Spolehlivost antikoncepce 55 // 5.1.2 Tzv. přirozené metody antikoncepce 56 // 5.1.3 Bariérová antikoncepce 58 // 5.1.4 Kombinovaná hormonální antikoncepce 60 //
5.1.5 Gestagenní antikoncepce 63 // 5.1.6 Nitroděložní antikoncepce 64 // 5.2 Intercepce (postkoitální antikoncepce) 66 // 5.3 Sterilizace 66 // 5.4 Interrupce 68 // 6 Sterilita 70 // 6.1 Příčiny sterility 70 // 6.2 Metody asistované reprodukce 74 // 6.3 Komplikace asistované reprodukce 75 // 7 Časná gravidita a její komplikace 77 // 7.1 Diagnóza těhotenství 77 // 7.2 Těhotenství nejisté lokalizace 78 // 7.3 Afetální vejce a zamlklý potrat 78 // 7.4 Spontánní potrat 79 // 7.5 Mimoděložní těhotenství (graviditas extrauterina -GEU) 80 // 7.6 Heterotopické těhotenství 82 // 7.7 Opakované potrácení (infertilita) 82 // 8 Záněty rodidel 83 // 8.1 Vulvovaginitida 83 // 8.1.1 "Vulvovaginitidy v úzkém slova smyslu" 83 // 8.1.2 Virové infekce vulvy a pochvy 87 // 8.1.3 Neinfekční záněty kůže vulvy 90 // 8.1.4 Ektoparaziti vulvy 91 // 8.1.5 Absces Bartholinovy žlázy 92 // 8.1.6 Jiné vulvovaginitidy 92 // 8.2 Pánevní zánětlivá nemoc (PID) 93 // 8.2.1 Původce a průběh onemocnění 93 // 8.2.2 Klinický přístup 95 // 8.2.3 Tzv. chronická adnexitida, chronická parametritida 96 // 8.2.4 Záněty vnitřních rodidel jako komplikace intrauterinních výkonů 96 // 8.2.5 Specifické záněty ženského genitálu 97 // 9 Pánevní bolest u žen 98 // 9.1 Akutní pánevní bolest 98 // 9.1.1 Porodnické příčiny 99 // 9.1.2 Gynekologické příčiny 99 // 9.1.3 Chirurgické příčiny 100 // 9.2 Intermitentní pánevní bolest 101 // 9.2.1 Bolesti v souvislosti s menstruačním cyklem 101 // 9.2.2 Bolesti v souvislosti s pohlavním stykem (dyspareunie) 102 // 9.2.3 Bolesti v souvislosti s defekací (dyschezie) 103 // 9.2.4 Bolesti v souvislosti s močením (dysurie) 104 // 9.3 Chronická pánevní bolest 104 // 9.3.1 Somatické příčiny chronické pánevní bolesti 104 //
9.3.2 Psychiatrické příčiny chronické pánevní bolesti 104 // 9.3.3 Pelipatie 105 // 10 Nádory rodidel 106 // 10.1 Nádory vulvy 106 // 10.1.1 Nepravé nádory vulvy 106 // 10.1.2 Benigní nádory vulvy 106 // 10.1.3 Dlaždicobuněčné prekancerózy vulvy 107 // 10.1.4 Dlaždicobuněčný karcinom vulvy 107 // 10.1.5 Melanom vulvy 109 // 10.1.6 Mezenchymové maligní nádory vulvy 109 // 10.2 Nádory pochvy 109 // 10.2.1 Nepravé nádory pochvy 109 // 10.2.2 Benigní nádory pochvy 110 // 10.2.3 Dlaždicobuněčné prekancerózy pochvy 110 // 10.2.4 Dlaždicobuněčný karcinom pochvy 110 // 10.2.5 Ostatní zhoubné nádory pochvy 111 // 10.3 Cervix uteri 112 // 10.3.1 Nepravé a benigní nádory cervixu 112 // 10.3.2 Prekancerózy cervixu 112 // 10.3.3 Cervikální karcinom 115 // 10.3.4 Ostatní zhoubné nádory cervixu 119 // 10.4 Těloděložní 119 // 10.4.1 Leiomyom (fibromyom) 119 // 10.4.2 Benigní nádory a prekancerózy endometria 120 // 10.4.3 Karcinom endometria 121 // 10.4.4 Sarkomy děložního těla 123 // 10.5 Nádory vejcovodu 124 // 10.6 Nádory vaječníku 125 // 10.6.1 Nepravé nádory 125 // 10.6.2 Klasifikace ovariálních nádorů 126 // 10.6.3 Nádory z germinálních buněk 128 // 10.6.4 Nádory ze specifického mezodermu 129 // 10.6.5 Benigní nádory ze zárodečného epitelu 129 // 10.6.6 Borderline nádory ze zárodečného epitelu (...) 129 // 10.6.7 Maligní nádory ze zárodečného epitelu ("ovariální karcinomy v úzkém slova smyslu") 130 // 11 Sestup pánevních orgánů 134 // 11.1 Klasifikace 134 // 11.2 Terapie 135 // 12 Inkontinence moči 136 // 12.1 Klasifikace inkontinence moči 136 // 12.2 Extrauretrální inkontinence 136 // 12.3 Stresová inkontinence 136 // 12.4 Urgentní inkontinence 138 // 12.5 Smíšená inkontinence 139 // 12.6 Reflexní inkontinence 139 //
12.7 Paradoxní inkontinence (ischuria paradoxa) 139 // 13 Senologie 140 // 13.1 Anatomie prsu 140 // 13.2 Mamámí diskomfort 141 // 13.3 Benigní léze prsu 143 // 13.4 Phyllodes tumor (cystosarcomaphyllodes) 144 // 13.5 Karcinom prsu 144 // Seznam zkratek 149 // Rejstřík 151 // Souhrn 157 // Summary 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC