Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
3. vydanie
Bratislava : Hudobné centrum, 2019
xxiv, 844 stran : ilustrace, mapy, noty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-89427-40-6 (vázáno)
Preklady
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na stranách 773-813, bibliografické odkazy a rejstřík
001643853
Úvod ...V // Obrázky ...XIX // Mapy ...XXII // Označenie tónov písmenami ...XXII // Skratky ...XXIII // Podákovanie ...XXIV // Časť I Vzostup hudby západnej Azie a východného Stredozemia ...1 // Úvod ...2 // 1 Mezopotámia a Egypt ...6 // Prehistória ...6 // Sumer ...6 // Hudba po Sumeroch ...10 // Egypt: Stará ríša ...11 // Egypt: Stredná ríša ...11 // Egypt: Nová ríša ...12 // Úpadok Egypta ...15 // Asýrska ríša ...16 // Údajný Nebukadnesarov orchester ...18 // Matematická teória ...18 // 2 Príspevok Grékov ...19 // Hudba u Homéra ...19 // Od formingy ku kithare ...21 // Aulos ...22 // Význam músiké v gréckom živote ...23 // Pythagoras a začiatky hudobnej teórie ...24 // Hudba v období tragédie ...26 // Platon o hudbe ...27 // Aristoteles ...28 // Aristoxenove harmoniai ...28 // Grécka notácia ...29 // 3 Helenisticko-rímsky svet ...32 // Proces internacionalizácie ...32 // Hudba v Starom zákone ...32 // Hebrejská hudba pod helenistickým tlakom ...33 // Vplyv Etruskov na Rím ...34 // Rímske slávnosti a rímske divadlo ...36 // Pôvod organa ...37 // Hudba v období cisárstva ...40 // Cechy hudobníkov ...41 // Mamutie koncerty a zborový concentus ...41 // Alexandrijskí teoretici ...43 // Začiatky kresťanskej hudby ...43 // Raný kresťanský hymnus ...44 // 4 Hudba v kresťanskom svete ...46 // Hudba barbarov ...46 // Hudba východnej cirkvi ...47 // Cirkevní otcovia a žalmy ...47 // Rozvoj kresťanského hymnu ...48 // Ofícium a omša ...49 // Úloha Gregora Veľkého ...49 // Cirkevná hudba v dobách vlády franských panovníkov ...50 // "Starorímsky" a "gregoriánsky" spev ...51 // Doklady notácie ...52 // Neumy ...53 // Osem cirkevných modov ...55 // Schizma ...56 // Izolácia konzervatívnej ortodoxie ...57 // Časť II Vzostup západnej Európy ...59 // Úvod ...60 // 5 Začiatky polyfónie ...64 //
Hucbaldove spisy ...64 // Musica enchiriadis a rané organum ...66 // Vývoj v notácii ...67 // Zárodky notovej osnovy ...71 // Guido z Arezza a hexachord ...72 // Notácia notových hodnôt ...73 // Polyfónia zo St. Martialu a Santiaga de Compostela ...73 // Trópus a sekvencia ...76 // Liturgická dráma ...78 // Svetská pieseň ...79 // Pieseň v národnom jazyku ...80 // Prví trubadúri ...81 // 6 Hudba protorenesancie ...83 // Rozšírenie dvornej piesne vo Francúzsku a Nemecku ...83 // Cantigas, laudá a anglická pieseň ...84 // Dvorná pieseň: jej typy, formy a predvádzanie ...85 // Menzurácia notových hodnôt ...87 // Notredamské organum ...88 // Troj- a štvorhlasná harmónia ...91 // Konduktus ...92 // Od klauzuly k motetu ...93 // Montpelliersky kódex ...94 // Vývoj moteta ...95 // Inštrumentálne moteto ...95 // Vzťahy medzi vrchnými hlasmi ...96 // Svetské tenory ...97 // Frankova notácia ...98 // Adam de la Hale ...99 // 7 "Nové umenie" 14. storočia ...101 // Ars nova ...101 // Roman de Fauvel ...102 // Robertsbridgeský kódex ...103 // Politické a ceremoniálne motetá ...106 // Machautova svetská hudba ...107 // Chace a caccia ...107 // Machaut a polyfonický omšový cyklus ...108 // Raná talianska polyfónia ...111 // Madrigal obdobia trecenta ...112 // Francesco Landini ...113 // Anglická hudba 14. storočia ...116 // Francúzski manieristi ...117 // Taliansko na prelome storočí ...119 // 8 Európska syntéza ...120 // Francúzski a valónski hudobníci v Taliansku ...120 // Taliansky vplyv na Ciconiu ...121 // Dunstable a "oldhallskí" skladatelia ...123 // Anglický konduktový štýl a fauxbourdon ...124 // Dufay a "cyklická" omša ...126 // Proporčná notácia ...127 // Dufayove posledné skladby ...129 // Dufayovi nasledovníci ...130 // Anglické piesne a koledy ...130 // Burgundský chanson ...131 //
Binchois a poslední Burgunďania ...133 // Začiatky nemeckej polyfónie ...134 // Hudba pre klávesové nástroje raného 15. storočia ...137 // Paumann a Buxheimská organová kniha ...139 // 9 Nástup renesancie ...142 // Dominancia Nizozemcov ...142 // Majster Ockeghem ...142 // Vzťahy medzi Nizozemcami ...145 // Technické duchaplnosti ...145 // Pierre de La Rue ...147 // Jacob Obrecht ...149 // Slová v polyfónii ...149 // Nizozemskí skladatelia v Taliansku ...150 // Laudi a karnevalové piesne ...151 // Frottoia ...152 // Josquin des Préz ...154 // Josquinovi francúzski súčasníci ...157 // Španielski skladatelia ...158 // Hudba vo východnej Európe ...159 // Nemecká polyfónia ...159 // Heinrich Isaac ...161 // Nemecké a talianske inštrumentálne tabulatúry ...162 // Anglická hudba pre klávesové nástroje ...164 // Anglická hudobná izolácia ...165 // Interludium ...167 // 10 Hudba islamského sveta ...168 // Pôvod hudby islamu ...168 // Hudba za čias prvých kalifov ...169 // Klasická prax a teória ...169 // Byzantský vplyv ...170 // Hudba v období rozdelených kalifátov ...172 // Safí al-Dín a melodické mody ...173 // Moslimská hudba v Španielsku a severnej Afrike ...174 // Súčasná prax ...175 // Časť III Vzostup Talianska ...177 // Úvod ...178 // 11 Hudba v období reformácie ...182 // Verbálna zrozumiteľnosť cirkevnej hudby ...182 // Cirkevná hudba Josquinových nasledovníkov ...182 // Nové techniky parafrázy v omši ...186 // Francúzsky chanson ...188 // Chanson po Attaingnantovi ...191 // Parížska cirkevná hudba ...193 // Religiózna pieseň v národnom jazyku: kalvínske žaltáre ...194 // Luteránske hymny ...197 // Nemecká svetská pieseň ...199 // Nemecké a poľské klávesové tabulatúry ...200 // Nové formy svetskej polyfónie ...200 // Raný madrigal 16. storočia ...202 //
Cirkevná hudba Willaerta ajeho okruhu ...205 // Cipriano de Rore a madrigal ...206 // Benátska inštrumentálna hudba ...207 // Španielska cirkevná hudba ...208 // Inštrumentálna hudba v Španielsku ...208 // Lutna v ostatných krajinách ...211 // Anglická organová hudba ...211 // Cirkevná hudba za Henricha VIII. a Márie ...213 // 12 Hudba v období protireformácie ...215 // Tridentská reforma ...215 // Hnutie oratoriánov a "gregoriánska" reforma ...217 // Zdokonalenie rímskeho štýlu ...217 // Benátky a stile concertato ...219 // Spartitura a basso continuo ...221 // Monteverdiho cirkevná hudba ...223 // Koniec nizozemskej tradície ...223 // Lassova cirkevná hudba ...224 // Zhudobnenia žalmov v národných jazykoch ...225 // Luteránske geistliche Lieder ...226 // Nemecká pašiová hudba ...228 // Benátsky vplyv a luteránske hymnické moteto ...229 // Religiózna hudba v Anglicku ...230 // 13 Svetská pieseň a inštrumentálna hudba (cca 1560-cca 1610) ...233 // Nizozemskí skladatelia madrigalu achansonu ...233 // Talianski madrigalisti ...234 // Znovuoživenie monódie ...236 // Florentské intermédiá ...237 // Najstaršie opery ...239 // Cavalieriho Rappresentazione a Cacciniho Nuove musiche ...241 // Monteverdiho Orfeo zAriadna ...242 // Madrigal v Anglicku ...243 // Morleyho canzonetty a balletty ...244 // Weelkes, Wilbye a ich súčasníci ...244 // Anglický ayre ...246 // Talianske vokálne formy v Nemecku ...248 // Madrigal na európskej periférii ...250 // Vplyv madrigalu a musique mesurée v chansone ...250 // Medzinárodný repertoár pre lutnu a klávesové nástroje ...251 // Benátska inštrumentálna hudba ...252 // Tanečná hudba v Nemecku ...256 // Anglická hudba pre consort a virginal ...256 // Sweelinck a Praetorius: hudba pre klávesové nástroje ...260 // 14 Svetská pieseň (cca 1610-1660) ...261 //
Transformácia madrigalu ...261 // Cantade a arie ...263 // Kantáta v Ríme ...265 // Taliansky vplyv na nemeckú pieseň ...268 // Severonemeckí a saskí skladatelia ...270 // Francúzsky air de cour ...271 // Anglická pieseň ...273 // 15 Raný vývoj opery (cca 1610-1660) ...276 // Kniežacia zábava ...276 // Opera v Ríme ...277 // Prvé verejné operné divadlá ...281 // Monteverdiho stratené opery ...282 // Francesco Cavalli ...283 // Cesti v Benátkach a vo Viedni ...285 // Talianska opera v Paríži ...286 // Francúzske pastorales a comédies-ballets ...288 // Opera v Nemecku a v Španielsku ...289 // Anglická maska ...290 // Rozšírenie verejnej opery ...291 // 16 Inštrumentálna hudba (cca 1610-1660) ...292 // Základný problém inštrumentálnej kompozície ...292 // Inštrumentálna monódia ...293 // Sonáta polovice 17. storočia ...294 // Anglická hudba pre violy ...296 // Francúzska ansámblová hudba ...297 // Nemecké tance a Symphonien ...298 // Organové spracovanie luteránskych chorálov ...300 // Klávesová hudba Frescobaldiho ...301 // Organová hudba na Pyrenejskom polostrove a vo Francúzsku ...303 // Francúzski lutnisti a clavecinisti ...304 // Frobergerova medzinárodná syntéza ...305 // 17 Religiózna hudba (cca 1610-1660) ...307 // Štýl a cappella a štýl concertato ...307 // Dramatický dialóg a oratórium ...308 // Benátska cirkevná hudba in stilo concertato ...311 // Benátsky vplyv v Nemecku ...313 // Luteránske biblické historice ...316 // Nemecká pašiová hudba ...316 // Konzervativizmus vo Francúzsku a v Anglicku ...317 // Žalmy v národných jazykoch ...319 // 18 Šírenie opery (cca 1660-cca 1725) ...320 // Popularizácia v benátskej opere ...320 // Dvorná opera v Neapole a vo Viedni ...321 // "Áriová opera" ...323 // Talianska opera v Nemecku ...326 // Hamburská opera ...327 //
Händel v Taliansku ...329 // Opera v Anglicku počas reštaurácie ...330 // Purcellova javisková hudba ...330 // Talianska opera v Londýne ...331 // Úplný triumf Talianska ...333 // Začiatky francúzskej opery ...333 // Quinault, Lully a tragédie en musique ...334 // Lullyho dediči a opéra-ballet ...336 // 19 Svetská vokálna hudba (cca 1660-cca 1725) ...339 // Talianska komorná kantáta ...339 // Scarlattiho kantátový model ...341 // Händelove talianske kantáty a duetá ...342 // Marcellova reakcia na bel canto ...343 // Nemecká svetská ária ...344 // Taliansky vplyv na nemeckú kantátu ...345 // Telemannove a Bachove Dramme per musica ...346 // Francúzsky air ...346 // Cantate francaise ...347 // Verejné koncerty v Londýne ...349 // Anglická óda ...349 // Purcellove komorné kantáty ...351 // Anglické divadelné piesne a kantáty ...352 // Ruský kant ...353 // 20 Religiózna hudba (cca 1660-1725) ...354 // Vplyv opery na oratórium ...354 // Talianske oratorio volgare ...354 // Oratórium vo Viedni ...357 // Scarlattiho rímske oratóriá ...358 // Nemecké oratoriálne pašie ...359 // Pašiové oratórium v Hamburgu ...361 // Bachove pašie ...362 // Sakrálne dialógy a Kirchenstucke ...362 // Luteránska cirkevná kantáta ...363 // Recitatív, ária a chorál v Bachových kantátach ...365 // Telemannove kantátové cykly ...366 // Prvky kantáty v inej cirkevnej hudbe ...367 // Prežívanie "Palestrinovho štýlu" ...368 // Motetá pre sólové hlasy ...369 // Španielsky konzervativizmus ...369 // Cirkevná hudba západných Slovanov ...369 // Kráľovský vkus vo francúzskej cirkevnej hudbe ...370 // Talianske prvky vo francúzskom oratóriu a motete ...371 // Skladatelia anglickej Chapel Royal ...373 // Anthemy Blowa a Purcella ...373 // Händelova raná anglikánska hudba ...375 //
21 Inštrumentálna hudba (cca 1660-cca 1725) ...377 // Tonálna organizácia inštrumentálnych foriem ...377 // Operná sinfonia ...378 // Concerto grosso ...380 // Triová sonáta ...382 // Vplyv Corelliho štýlu ...382 // Nemecké experimentovanie ...384 // Torelliho ritornelová forma ...384 // Vivaldi ajeho nasledovníci ...386 // Bach v Kothene ...388 // Telemannov eklekticizmus ...389 // Nemecká klávesová suita ...391 // Francúzska hudba pre clavecin ...392 // Francúzska organová hudba ...393 // Talianska klávesová hudba ...394 // Kuhnau a čembalová sonáta ...395 // Prežívanie starších klávesových foriem ...397 // Luteránski organoví skladatelia ...398 // Bachove rané klávesové diela ...399 // 22 Zmeny v opere (cca 1725-1790) ...401 // Impulz opery serie ...401 // Metastasiovská opera ...401 // Dialektová komédia a komické intermezzá ...404 // Anglická ballad opera ...405 // Predchodcovia opéry comique ...406 // Talianske opery z polovice storočia ...407 // Sláčikové nástroje ...409 // Rameau ako dedič Lullyho ...409 // Querelle des bouffons ...411 // Návrat k prírode ...412 // Opéra comique ...413 // Oživenie talianskej opery ...414 // Cit vo francúzskej komickej opere ...418 // Gluck vo Viedni ...419 // Gluckova regenerácia talianskej opery ...420 // Gluckove francúzske opery ...421 // Mozartove opery serie ...423 // Opera v Paríži pred revolúciou ...423 // Vážne prvky v opere buffe ...425 // Vývoj singspielu ...427 // Mozartove operné majstrovské diela ...429 // Opera v Španielsku ...430 // Anglické pasticcio ...431 // Opera v Poľsku ...431 // Zrod ruskej opery ...432 // 23 Orchestrálna a komorná hudba (cca 1725-1790) ...43 5 // Druhy koncertu ...435 // Koncertná sinfonia ...436 // Nový inštrumentálny idióm ...437 // Zárodok sonátovej formy ...438 // Koncert v polovici storočia ...439 //
Symfónia v Paríži ...440 // Stamic a mladší symfonici ...441 // Pestrosť inštrumentálnych foriem ...443 // Haydnove rané symfónie ...444 // Klavírne koncerty a symfónie Johanna Christiana Bacha ...445 // Haydn a štýl sláčikového kvarteta ...447 // Symphonie concertante ...448 // Vývoj Mozarta ako inštrumentálneho skladateľa ...448 // Bratia Bachovci a Haydn ...450 // Haydn, Mozart a textúra sláčikového kvarteta ...451 // Mozart a klavírny koncert ...453 // Mozartove posledné inštrumentálne diela ...454 // Symfónia v 80-tych rokoch 18. storočia ...456 // 24 Hudba pre klávesový nástroj alebo s jeho sprievodom (cca 1725-1790) ...459 // Neskorá klávesová hudba Bacha, Händela a ich nemeckých súčasníkov ...459 // Domenico Scarlatti ačembalová sonáta ...461 // Scarlattiho "sekta" v Londýne ...462 // Talianski skladatelia hudby pre čembalo ...463 // Úpadok organovej hudby v Nemecku ...466 // Nemecká klávesová hudba pre amatérov ...466 // Klávesová hudba s voliteľným sprievodom ...467 // Sólové sonáty J. Ch. Bacha a mladého Haydna ...469 // Mozart a klavír ...471 // Clementi ajeho súčasníci ...472 // Vplyv C. Ph. E. Bacha na Haydna ...474 // Haydnove a Mozartove klávesové sonáty so sprievodom ...475 // Mozartove klavírne kvartetá a triá ...476 // Pieseň so sprievodom klávesového nástroja ...477 // Nemecká domáca pieseň ...478 // Severonemecké zhudobnenia ód ...478 // Lyrická pieseň anaratívna balada ...480 // Mozartove Nemecké árie ...481 // 25 Religiózna hudba (cca 1725-1790) ...482 // Úpadok cirkevnej hudby ...482 // Bachove posledné kantáty a Matúšove pašie ...482 // Omša h mol ...483 // Cirkevná kantáta na ústupe ...485 // Pašie a oratórium vo veku sentimentalizmu ...486 // Händelove anglické oratóriá ...490 // Anglickí autori oratória ...491 // Liturgická hudba a oratórium vo Francúzsku ...492 //
Oratórium v Taliansku ...493 // Liturgická hudba v Taliansku ...494 // Hasse v Drážďanoch ...496 // Religiózna hudba vo Viedni ...497 // Haydn v Esterháze ...499 // Cirkevná hudba v Salzburgu ...499 // Reforma cirkevnej hudby Jozefa II ...500 // Mozartove posledné religiózne skladby ...501 // Interludium ...503 // 26 Hudba Indie ...504 // Začiatky indickej hudby ...504 // Hudobný systém ...505 // Rozdiely medzi severom ajuhom ...506 // 27 Hudba východnej Ázie ...509 // Raná čínska hudba ...509 // Cudzie vplyvy na čínsku hudbu ...510 // Hudba za vlády cisárov dynastií Tchang, Sung a Juan ...511 // Obdobie dynastie Ming ...511 // Mandžusko a "Pekinská opera" ...513 // Čínsky vplyv na Japonsko ...513 // Japonská hudba za vlády šógunov ...514 // Vplyv Západu ...515 // Hudba Indonézie ...516 // Časť IV Nadvláda Nemecka ...517 // Úvod ...518 // 28 Opera (1790-1830) ...521 // Opery Francúzskej revolúcie ...521 // Léonora Gaveauxa a Beethovena ...525 // Spontini a "empírový klasicizmus" ...526 // Parížska grand opéra ...527 // Romantická komická opera ...528 // Simon Mayr a Ferdinando Paer ...528 // XI V // Rossiniho dobytie Európy ...529 // Belliniho romantická melanchólia ...531 // Nemecká opera po Mozartovi ...532 // Úsvit nemeckej romantickej opery ...533 // Spohr a Weber ...534 // Plynulá textúra a reminiscenčné témy ...536 // Marschner a "opera hrôzy" ...537 // Národná opera v ostatných európskych krajinách ...537 // Opera v New Yorku a Londýne ...538 // 29 Orchestrálna hudba (1790 -1830) ...539 // Haydnove posledné symfónie ...539 // Skladatelia-utečenci v Londýne ...540 // Popularita koncertu ...540 // Roky Beethovenovho symfonizmu ...542 // Klavírne koncerty Beethovenových súčasníkov ...545 // Inovácie v ouvertúre a symfónii ...548 // Schubertova raná orchestrálna hudba ...551 //
Symfónia v 20-tych rokoch 19. storočia ...552 // Nové trendy ...554 // Klavírny koncert v 20-tych rokoch 19. storočia ...555 // 30 Komorná hudba (1790-1830) ...558 // Haydnove posledné komorné skladby ...558 // Beethovenova raná komorná hudba ...558 // Dusík a Ä˝udovít Ferdinand ...560 // Komorná hudba Beethovenovho stredného obdobia ...562 // Rôzne koncepcie komornej hudby ...563 // Komorné skladby mladého Schuberta ...564 // Komorná hudba v 20-tych rokoch 19. storočia ...565 // Beethovenove posledné kvartetá ...566 // 31 Hudba pre klavír (1790-1830) ...568 // Klavírna sonáta: 1794-1805 ...568 // Nové klavírne textúry ...569 // Poetická miniatúra ...571 // Tanečná hudba pre klavír ...573 // Klavírna sonáta: 1816-1826 ...573 // Nová generácia ...578 // 32 Sólová pieseň (1790-1830) ...579 // Haydnove canzonety a sprievody ľudových piesní ...579 // Romance vo Francúzsku ...579 // Lied v 90-tych rokoch 18. storočia ...580 // Inšpirácia Goethem ...580 // Cykly a zbierky Lieder ...582 // Postupné objavovanie Schuberta ...583 // Nemecká naratívna balada ...585 // Umelé piesne západných Slovanov ...587 // Zrod ruskej umelej piesne ...588 // 33 Zborová hudba (1790-1830) ...590 // Oslavy Francúzskej revolúcie pod šírym nebom ...590 // Haydnove symfonické omše ...592 // Omša v provinčnom Rakúsku ...592 // Cherubiniho prvé omše ...594 // Haydnove oratóriá ...595 // Oratórium po Haydnovi ...597 // Katolícka hudba v povojnovom období ...597 // Missa solemnis ...599 // Svetská hudba ...599 // 34 Orchestrálna hudba (1830-1893) ...601 // Berliozove symfonie ...601 // Spohr a programová symfónia ...603 // Mendelssohnove orchestrálne formy ...604 // Koncertné predohry z 30-tych rokov 19. storočia ...605 // Zmeny v orchestrálnych plechových dychových nástrojoch ...608 // Schumann a symfónia ...608 //
Romantický koncert ...610 // Hudobné obrazy, ouvertúry a hudobné básne ...613 // Inovácie v koncerte a symfonii ...616 // Novoromantizmus ...617 // Zbehovia z Lisztovho tábora ...618 // Symfonická hudba v 60-tych rokoch 19. storočia ...619 // Lisztovi medzinárodní protežanti ...620 // Renesancia vo Francúzsku po roku 1871 ...623 // Nástup Brahmsa ...624 // Brucknerove symfonie 626 // Dvořák: dedič Schuberta 627 // Ruská orchestrálna hudba v rokoch 1876-1893 628 // Orchestrálna kompozícia na Západe 629 // Mladý Strauss ajeho súčasníci ...632 // 35 Opera (1830-1893) ...634 // Zlatý vek grand opéry ...634 // Talianska romantická opera 637 // Nemecká romantická opera ...639 // Nové prvky vo Wagnerovi 641 // Národná opera vo východnej Európe 644 // Írski a anglickí skladatelia 646 // Opera v 50-tych rokoch 19. storočia 647 // Wagnerovská hudobná dráma 649 // Posledná fáza grand opéry 652 // Ruská opera 653 // Poľská a česká opera 658 // Rôznorodosť newagnerovskej opery 663 // Wagnerov vplyv vo francúzskej opere 665 // Neskorý Verdi a verizmus 667 // 3 6 Zborová hudba (1830-1893) ...669 // Oratórium v Nemecku ...669 // "Duchovný koncert" vo Francúzsku ...670 // Vplyv oživeného chorálu ...671 // Svetské oratóriá ...672 // Religiózna hudba v Anglicku ...674 // Liturgická hudba v Bavorsku a Rakúsku ...674 // Lisztove omše a oratóriá ...675 // Oratórium v úpadku ...677 // Sentimentálne oratórium ...678 // Liturgická hudba v Nemecku a Rusku ...679 // Zborové diela Brahmsa ...681 // Naratívna balada ...681 // 7 Nadvláda klavíra (1830-1893) ...682 // Parížski klaviristi-skladatelia ...682 // Schumannova klavírna hudba ...684 // Romantická klavírna hudba (1830-1850) ...684 // Komorná hudba s dominujúcim klavírom ...686 // Francúzska mélodie ...687 // Sólová pieseň v slovanských krajinách ...688 //
Príval romantických Lieder ...690 // Organová hudba v polovici storočia ...691 // Problémy veľkorozmernej inštrumentálnej formy ...692 // Klavírna miniatúra ...694 // Francúzska komorná hudba ...697 // Komorná hudba v Rusku ...698 // Komorná hudba Antonína Dvořáka ...699 // Česká pieseň ...699 // Sólová pieseň v Rusku ...701 // Mélodie: 1855-1893 ...703 // Lied konca 19. storočia ...705 // Sólová pieseň v Škandinávii ...708 // Anglická pieseň ...708 // 38 Úpadok a pád romantizmu (1893-1918) ...710 // Hudba strednej Európy na prelome storočí ...710 // Vplyv Bacha ...711 // Schoenbergova zmena kurzu ...712 // Oneskorený wagnerizmus ...714 // Súmrak Wagnera v románskych krajinách ...716 // Medzník - Pelléas ...717 // Protichodné tendencie vo francúzskej hudbe ...718 // Individuálni eklektici ...719 // Hybridizácia foriem a médií ...720 // Kríza expresionizmu ...721 // Umelá harmonická konštrukcia ...722 // Vplyv Ďagilevovho baletu ...723 // Ústup od romantických výstrelkov ...723 // Interludium ...725 // 39 Hudba čiernej Afriky a Ameriky ...726 // Všeobecná charakteristika ...726 // Africké nástroje ...727 // Kontakt so západnou hudbou ...728 // Černošská hudba v Severnej Amerike ...729 // Cakewalk, ragtime a blues ...730 // Džez ...731 // Časť V Fragmentácia tradície ...733 // Úvod ...734 // 40 Hudba medzi dvoma vojnami (1919-1945) ...736 // Hudobná prosperita v Amerike ...736 // Súdobé idiómy v Británii ...737 // Hlavný prúd v Paríži ...738 // Satie a Parížska šestka ...740 // Martenotove vlny a štvrťtónová hudba ...743 // Súdobý duch v Taliansku ...744 // Dvanásťtónový rad ...746 // Hindemith a Gebrauchsmusik (úžitková hudba) 747 // Česká opera 748 // Východoeurópski majstri ...750 // Hudba v Rusku po revolúcii ...751 // Koncepcia socialistického realizmu ...753
Hudba počas druhej svetovej vojny ...754 // 41 Protichodné tendencie po roku 1945 ...756 // Eklektický jazyk // Messiaenova veľká syntéza // Darmstadtské prázdninové kurzy // Úplná serializácia // Elektronicky tvorený zvuk // Princíp neurčitosti ...762 // Avantgarda v Amerike ...762 // Medzinárodní žiaci Stockhausena ...763 // Modifikovaný serializmus ...765 // Povojnová symfónia ...766 // Dvanásťtónová hudba v Zväze sovietskych socialistických republík ...767 // Povojnová opera ...767 // Stravinskij: posledné roky ...770 // Bibliografia ...773 // Menný register ...814

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC