Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Hudobné centrum, 2016
114 stran : noty ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-89427-25-3 (kroužková vazba)
Preklady
francouzština
001643863
PREDHOVOR K SLOVENSKÉMU PREKLADU // ÚVOD // kapitola I ČARO NEMOŽNÉHO A VZŤAH ODLIŠNÝCH VECÍ // kapitola II INDICKÝ RYTMUS RÁGAVARDHANA // 1) Ametrická hudba // 2) Rágavardhana // kapitola III RYTMY S PRIDANÝMI HODNOTAMI // 1) Pridaná hodnota // 2) Použitie pridanej hodnoty // 3) Rytmická príprava a rytmický zostup // 4) Vzťah k pridaným tónom // kapitola IV AUGMENTOVANÉ ALEBO DIMINUOVANÉ RYTMY A TABUĽKA TÝCHTO RYTMOV // 1) Augmentované alebo diminuované rytmy // 2) Pridanie alebo odohranie bodky // 3) Tabuľka niektorých foriem rytmickej augmentácie alebo diminúcie // 4) Nepresné augmentácie // kapitola V NEOBRÁTITEĽNÉ RYTMY // 1) Obrátené rytmy // 2) Neobrátiteľné rytmy // 3) Vzťah neobrátiteľných rytmov a modov // s obmedzenou transponovateľnosťou // kapitola VI POLYRYTMIA A RYTMICKÉ OSTINATA // 1) Superpozícia rytmov s rôznou dĺžkou // 2) Superpozícia rytmu na jeho rôzne augmentácie a diminúcie // 3) Superpozícia rytmu a jeho račieho obratu // 4) Rytmické kánony // 5) Kánon s pridanou bodkou // 6) Kánon z neobrátiteľných rytmov // 7) Rytmické ostinato // kapitola VII RYTMICKÉ NOTÁCIE // 1) Prvá notácia // 2) Druhá notácia // 3) Tretia notácia // 4) Štvrtá notácia // 5) Niekoľko metrických rytmov // kapitola VIII MELÓDIA A MELODICKÉ LÍNIE // 1) Intervaly // 2) Melodické línie // 3) Ľudové piesne // 4) Gregoriánsky chorál // 5) Indické rágy // kapitola IX VTÁČÍ SPEV 36 // kapitola x MELODICKÉ ROZVÍJANIE // 1) Skracovanie 39 // 2) Preskupenie tónov 40 // 3) Zmena registra 41 // kapitola XI PIESŇOVÁ FRÁZA, DVOJDIELNE A TROJDIELNE FRÁZY // 1) Piesňová fráza 42 // 2) Komentár 43 // 3) Dvojdielna fráza 43 // 4) Trojdielna fráza 45 // 5) Zoznam melodických periód 46 // kapitola XII FÚGA, SONÁTA, FORMY GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU // 1) Fúga 49 // 2) Sonáta 50 //
3) Rozvedenie troch tém pripravujúce záverečný nástup prvej témy 51 // 4) Variácie prvej témy oddelené rozvedeniami druhej témy 52 // 5) Formy gregoriánskeho chorálu 54 // 6) Psalmódia a vokalíza 57 // 7) Kyrie 58 // 8) Sekvencia 59 // kapitola XIII HARMÓNIA, DEBUSSY, PRIDANÉ TÓNY // 1) Pridané tóny 61 // 2) Pridaná sexta a pridaná zväčšená kvarta 61 // 3) Vzťah pridaných tónov a pridaných hodnôt 62 // 4) Využitie pridaných tónov 62 // kapitola XIV ZVLÁŠTNE AKORDY, STRAPCE AKORDOV A ZOZNAM AKORDICKÝCH SPOJOV // 1) Akord na dominante 67 // 2) Rezonančný akord 68 // 3) Kvartový akord 69 // 4) Rezonančné efekty 69 // 5) Strapce akordov 71 // 6) Pohľad na iné štýly 72 // 7) Prirodzená harmónia 73 // 8) Zoznam akordických spojov 73 // kapitola XV ROZŠÍRENIE MELODICKÝCH TÓNOV, ANAKRÚZY A KLAUZULY // 1) Zádržová skupina 81 // 2) Priechodná skupina 82 // 3) Striedavá skupina 82 // 4) Anakrúzy a klauzuly 82 // kapitola XVI MODY S OBMEDZENOU TRANSPONOVATEĽNOSŤOU // 1) Teória modov s obmedzenou transponovateľnosťou 85 // 2) Prvý modus s obmedzenou transponovateľnosťou 85 // 3) Druhý modus s obmedzenou transponovateľnosťou 85 // 4) Tretí modus s obmedzenou transponovateľnosťou 88 // 5) Mody 4, 5, 6 a 7 90 // 6) Vzťah modov s obmedzenou transponovateľnosťou a neobrátiteľných rytmov 92 // kapitola XVII MODULÁCIE MODOV A ICH VZŤAH K DUROVÝM TÓNINÁM // 1) Vzťah k durovým tóninám 94 // 2) Modulácia modu „do seba“ 96 // 3) Modulácia do iného modu 97 // kapitola XVIII VZŤAH MODOV K MODÁLNEJ, ATONÁLNEJ A ŠTVRŤTÓNOVEJ HUDBE 100 // kapitola XIX POLYMODALITA // 1) Superpozícia dvoch modov 101 // 2) Superpozícia troch modov 103 // 3) Polymodálna modulácia 103 // KATALÓG DIEL 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC