Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. rozšířené a aktualizované vydání
Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017
218 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-245-2251-7 (brožováno)
Vysokoškolská skripta
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra manažerské psychologie a sociologie, Akademické centrum FPH
Obsahuje bibliografie
001643926
ÚVOD 7 // 1 . OSOBNOST VŠ UČITELE, STUDENTA A MENTÁLNĚ HYGIENICKÉ ASPEKTY ZVLÁDÁNÍ PROFESE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE 8 // 1 . i Osobnost VŠ učitele a studenta 9 // 1.1.1 Obecně k osobnosti 9 // 1.1.2 Osobnost vysokoškolského učitele 13 // 1.1.3 Osobnost vysokoškolského studenta 21 // 1 .2 Mentálně hygienické aspekty zvládání profese vysokoškolského učitele 24 // l .2.1 Neuropsychická zátěž a stres, jejich zdroje a dopady na člověka 25 // 1 .2 .2 Ohrožující faktory a syndrom vyhoření 30 // J .2 .3 Podmínky, možnosti a způsoby cílevědomého zvládání zátěže či stresu 37 // Literatura 46 // 2 . PEDAGOGICKÝ KONSTRUKTIVISMUS 48 // 2 .1 POZNÁNÍ NELZE PŘEDAT 48 // 2.1.1 Význam dosavadních znalostí studentů 48 // 2 .2 Pomůcky pro plánování lekcí 49 // 2 .2.1 Evokace —první fáze procesu učení v třífázovém modelu E - U - R 49 // 2 .2 .2 Uvědomění si významu informací a zkušeností - drahá fáze modelu procesu učení.50 // 2 .2 .3 Reflexe — třetí fáze modelu procesu učení 50 // Literatura 50 // 3 . AKTIVIZUJÍCÍ METODY VÝUKY A UČEBNÍ STYLY 51 // 3 .1 VÝZNAM AKTIVIZUJÍCÍCH POSTUPŮ A METOD 51 // 3 .2 Teorie experienciálního učení 52 // 3 .3 UČEBNÍ STYLY 58 // Literatura 63 // 4 . PŘEHLED AKTIVIZUJÍCÍCH METOD VÝUKY 64 // 4 .1 Aktivizující metody 64 // 4.1.1 Přednosti a rizika aktivizujících metod 64 // 4.1.2 Formy aktivizujících metod výuky 65 // 4.1.3 Reflexe 66 // 4.1.4 Příklad 66 // 4 .2 Vedení diskuse 67 // 4 .2.1 Popis metody 67 // 4 .2 .2 Otázky 70 // 4 .2 .3 Jak zvýšit aktivitu studentů v diskusi? 71 // 4 .3 Experimentální metody 75 // 3 // 4 .3.1 Popis metody 75 // 4.3.2 Príklad 76 // 4 .4 Hraní rolí 76 // 4 .4.1 Popis metody 76 // 4 .4 .2 Koho v roli hrajeme? 78 // Literatura a odkazy na relevantní zdroje 80 // 5 . KRITICKÉ MYŠLENÍ A UČENÍ 82 //
5.1 Argumentace - cíle a metody pro rozvoj dovednosti argumentovat 84 // 5.1.1 Dílčí cíle výcviku v argumentaci 84 // 5.1.2 Názorová linie 92 // 5.1.3 Argumentační esej 92 // 5 .2 Pravidla a metody pro rozvíjení diskuse 95 // 5 .2.1 Moderovaná diskuse celé studijní skupiny 95 // 5 .2 .2 Popis několika diskusních metod v malých skupinách 97 // Literatura 106 // 6 . FORMY VÝUKY A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 108 // 6 .1 Formy výuky 108 // 6.1.1 Přednáška 108 // 6.1.2 Cvičení 110 // 6.1.3 Seminář 110 // 6.1.4 Konzultace 110 // 6.1.5 První setkání se studenty v semestru 110 // 6.1.6 Další výuka Ill // 6.1.7 Spolupráce více pedagogů na výuce kurzu /12 // 6 .2 Prezentační dovednosti 113 // 6 .3 Vyučovací a mediální pomůcky 116 // 6.3.1 Tabule 117 // 6 .3 .2 Flipchart 117 // 6 .3 .3 Dataprojektor a programy na přípravu prezentací 118 // 6 .3 .4 Video a videokamera 119 // 6.3 .5 Další multimediální pomůcky 119 // 6 .4 Neverbální komunikace při prezentaci 120 // 6.4.1 Hlas a způsob řeči 120 // 6.4 .2 Oční kontakt 120 // 6.4.3 Mimika 120 // 6.4 .4 Gestikulace, pohyb a držení těla 120 // 6.5 VIDEONAHRÁVKA VLASTNÍ VÝUKY 121 // Literatura 124 // 7 . PŘEDNÁŠKA 125 // 7.1 NEVÝHODY A VÝHODY PŘEDNÁŠEK 125 // 7 .2 Průběh dobré přednášky 126 // 7 .3 Možné další aktivity spojené s přednáškou 126 // 7.3 .1 Kooperativní diskusní skupiny nebo dvojice 126 // 7.3 .2 Párové poznámky 126 // 7.3 .3 Jednostránkový souhrn /27 // 7.3 .4 Řízené deníkové záznamy propojené s obsahem přednášky 127 // 7.3 .5 Průběžná zpětná vazba zabudovaná do běhu přednášky - minutový esej 127 // 7.3 .6 Detektivní vyprávění o tématu přednášky (oborové dobrodružství) 127 // 7.3.7 Přednáška jako argumentace 128 // LITERATURA 128 // 8 . PŘÍPADOVÁ STUDIE ANEB KAMNA, KTERÁ NEPÁLÍ 129 //
8.1 Trocha historie 129 // 8 .2 Charakteristika metody případových studií 130 // 8 .3 Proč používat případové studie? 131 // 8 .4 Jak složité mohou být případové studie? 132 // 8 .5 Jak probíhá výuka s případovými studiemi z pohledu studenta 135 // 8 .6 Kdy zařadit případové studie do výuky? 136 // 8 .7 Příprava nutná pro použití případových studií 137 // 8 .8 Jak se připravit na výuku s případovou studií? 141 // 8.8.1 Propojení případové studie na cíle předmětu 142 // 8.8.2 Obsah 143 // 8.8.3 Poznámky lektora 149 // 8.8.4 Samotný proces vedení případové studie 149 // 8 .9 Kde získat případové studie? 154 // Literatura 155 // 9 . FORMY ZPĚTNÉ VAZBY, ZPŮSOBY JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ 157 // 9.1 Zpětná vazba, chyby při jejím poskytování a přijímání 157 // 9 .2 Zásady poskytování zpětné vazby 164 // 9 .3 Zpětná vazba a hodnocení 165 // Literatura 166 // 10. PRINCIPY A METODY HODNOCENÍ STUDENTŮ 167 // 101 Co JE CÍLEM HODNOCENÍ STUDENTŮ? 167 // 10.2 Metody hodnocení 169 // Literatura 172 // 11. VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE 173 // 11.1 Komunikace prostřednictvím e -mailu 173 // 11.1 .1 Vytváření e -mailu 173 // 5 // ILI .2 Odpověď na e -mail 126 // ILI .3 Formální a neformální komunikace 176 // ILI .4 Kdy není vhodné používat e -mail 176 // lLI .5 Alternativy e -mailové komunikace 177 // 11.2 Google Disk - kancelář od Google 178 // 11.2.1 Uživatelské prostředí 179 // 11.2 .2 Možnosti využití aplikací Google Disku ve výuce 184 // 11.2 .3 Vytvoření nového dokumentu 185 // 11.2 .4 Sdílení a spolupráce na dokumentech 194 // 11.2 .5 Postup pro sdílení dokumentů 194 // 11.2 .6 Publikování dokumentu na internetu 196 // 11.2.7 Komentáře 197 // 11.2.8 Komunikace s uživateli on-line 198 // 11.3 Alternativy Google Disku 199 //
11.3.1 Microsoft Office Online 199 // 11.3 .2 Thinkfree 200 // 11.3.3 Zoho Office Suite 201 // 11.4 Doodle-organizace času skupiny lidí 202 // 11.4.1 Možnosti využití služeb Doodle ve výuce 204 // 11.4 .2 Plánování události 205 // 11.4.3 Výběr možností 209 // 11.4 .4 Správa hlasování 209 // 11.4.5 Možnosti spolupráce s dalšími aplikacemi 210 // 11.4 .6 Placené služby Doodle 211 // 11.4.7 Alternativy Doodle 212 // 11.5 SLI.DO 213 // 11.6 KAHOOT 216 // Literatura 217
(OCoLC)1031054736
cnb002976974

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC