Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019
iv, 199 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0883-2 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
Obsahuje bibliografii na straně 199
001643957
1 Úvod 5 // 2 Metody pořizování dat 9 // 2.1 Metody pořizování dat 10 // 2.2 Dotazník 12 // 2.3 Škálování 14 // 2.4 Datová matice 17 // 3 Testování hypotéz 23 // 3.1 Pojem hypotéza 23 // 3.2 Klasický test - podstata testování hypotéz 26 // 3.3 Chyby při testování hypotéz 28 // 3.4 Test hypotézy o střední hodnotě 30 // 3.5 Čistý test významnosti, p-hodnota testu 33 // 4 Ověřování kvality dat 41 // 4.1 Průzkumová analýza dat 41 // 4.2 Chybějící údaje 42 // 4.2.1 Vyloučení neúplných záznamů z dalšího zpracování 42 // 4.2.2 Imputace chybějících hodnot 43 // 4.3 Identifikace odlehlých hodnot 45 // 4.3.1 Identifikace odlehlých hodnot pomocí grafického znázornění 45 // 4.3.2 Testy odlehlých hodnot 47 // 4.4 Ověřování normality dat 51 // 4.4.1 Posouzení normality pomocí grafických metod 52 // 4.4.2 Ověření normality pomocí statistických testů 56 // 4.5 Transformace dat 59 // 5 Jednovýběrové testy 67 // 5.1 Testy na datech 67 // 5.2 Parametrické testy 67 // 5.2.1 Test o rozptylu normálního rozdělení 67 // 5.2.2 Testy o střední hodnotě normálního rozdělení 69 // 5.3 Test o parametru ?? alternativního rozdělení 71 // 5.4 Neparametrické testy 72 // I // 5.4.1 Kvantilový test 73 // 5.4.2 Jednovýběrový Wilcoxonův test 75 // 6 Dvouvýběrové testy 83 // 6.1 Dvouvýběrové testy 83 // 6.2 Shoda rozptylů dvou populací F-test 84 // 6.3 Shoda středních hodnot dvou populací 86 // 6.3.1 Dvouvýběrový z-test - známe rozptyly obou populací 87 // 6.3.2 Dvouvýběrový t-test 87 // 6.3.3 Dvouvýběrový Aspinové-Welchův test 89 // 6.4 Shoda mediánů dvou populací - Mannův-Whitneyův test 90 // 6.5 Homogenita dvou populací s binomickým rozdělením 94 // 6.6 Párové testy 96 // 7 Jednofaktorová ANOVA 111 // 7.1 Jednofaktorová ANOVA 111 // 7.1.1 Tabulka analýzy rozptylu 115 //
7.2 Metody mnohonásobného porovnávání 117 // 7.2.1 Fisherovo LSD 118 // 7.2.2 Bonferroniho metoda 118 // 7.3 Ověření předpokladu modelu 120 // 7.3.1 Leveneův test 121 // 7.4 Kruskal-Wallisův test 122 // 7.4.1 Post hoc analýza pro Kruskal-Wallisův test 124 // 7.5 Friedmanův test 125 // 7.5.1 Post hoc analýza pro Friedmanův test 126 // 8 Analýza kategoriálních dat 135 // 8.1 x2 test dobré shody 136 // 8.2 Analýza v kontingenčních tabulkách r x s 138 // 8.2.1 x2 fest nezávislosti v kontingenční tabulce 138 // 8.2.2 Měření síly závislosti v kontingenční tabulce 142 // 8.3 Analýza v asociačních tabulkách 2x2 144 // 8.3.1 Koeficienty závislosti pro tabulku 2x2 145 // 8.4 Analýza dichotomických (alternativních) proměnných 146 // 8.4.1 Analýza párových dichotomických (alternativních) proměnných - // McNemarův test 147 // 8.4.2 Cochranův test 148 // 8.5 Kappa koeficient shody 150 // 8.6 Ordinální proměnné 151 // 8.7 Simpsonův paradox 154 // 9 Úvod do korelace a regrese 161 // 9.1 Základní pojmy, cíle regresní a korelační analýzy 161 // 9.1.1 Základní pojmy 161 // 9.1.2 Závislost mezi proměnnými 162 // 9.2 Regresní funkce s jednou vysvětlující proměnnou 164 // 9.2.1 Stanovení regresní funkce 164 // 9.2.2 Určení parametrů regresní funkce 167 // 9.2.3 Metoda nejmenších čtverců 168 // 9.2.4 Určení parametrů regresní přímky 172 // 9.2.5 Kvalita regresní funkce a intenzita závislosti 175 // 9.2.6 Intervaly spolehlivosti a testy hypotéz v regresi 177 // 9.3 Softwarové zpracování regresní analýzy 181 // 9.4 Korelační analýza 184 // 9.4.1 Pearsonův korelační koeficient 184 // 9.4.2 Spearmanův korelační koeficient 188
(OCoLC)1130272912
cnb003148367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC