Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Příručka
1. vydání
V Olomouci : Univerzita Palackého, 2021
216 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-244-5869-4 (brožováno)
ISBN 978-80-244-5870-0 (online)
Obsahuje bibliografie
Publikace seznamuje fyzioterapeuty s vybranými kapitolami farmakologie pro potřeby jejich profesní praxe..
001643961
Úvod 12 // VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ FARMAKOLOGIE 15 // Obecné rozdělení léčiv 18 // Farmakodynamika a základní rozdělení účinků léčiv 19 // Farmakokinetika 22 // Absorpce 22 // Distribuce 23 // Metabolismus (biotransformace) 24 // Exkrece (vylučováni) 25 // Lékové interakce 26 // Farmakologie ve vztahu k farmakoterapii 28 // Názvy léčivých přípravků 28 // Lékové formy 29 // Způsoby podání léčiv 30 // Základní údaje o hromadně vyráběných léčivých přípravcích 31 // Dávkování léků 32 // Odlišnosti farmakologie a farmakoterapie u osob vyššího věku 33 // VYBRANÉ KAPITOLY ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE 37 // Autonomní nervový systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 38 // Farmakologie autonomního nervového systému 38 // Sympatikus a receptory sympatiku 38 // Sympatomimetika - charakteristiky účinků na receptory 39 // Sympatolytika 39 // Parasympatikus a receptory parasympatiku 44 // Parasympatomimetika 45 // Parasympatolytika 46 // Spasmolytika 47 // Léčiva působící na nikotinové receptory 49 // Oběhový systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 51 // Léčiva pro terapii arteriální hypertenze antihypertenziva 51 // Diuretika 51 // Beta-blokátory 53 // ... inhibitory 54 // Sartany (antagonisté AT receptorů) 56 // Blokátory vápníkových kanálů 56 // Léčiva pro terapii ischemické choroby srdeční 58 // Léčiva pro terapii srdečních arytmií - antiarytmika 60 // Léčiva ovlivňující hemostázu 63 // Protidestičková léčiva 63 // Antikoagulancia 65 // Venofarmaka 67 // Hypolipidemika a onemocnění oběhového systému 69 // Dýchací systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 72 // Úlevová léčiva 73 // Léčiva pro kontrolu nad astmatem 74 // Léčiva pro kontrolu nad CHOPN 74 // Léčiva k potlačení kašle 78 // Centrální nervový systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 81 //
Psychofarmaka 81 // Léčiva působící na vigilitu "ve smyslu plus" 82 // Psychostimulancia 82 // Léčiva působící na vigilitu "ve smyslu minus" 84 // Hypnotika 84 // Léčiva ovlivňující afektivitu "ve smyslu plus" 86 // Antidepresiva 86 // Anxiolytika 94 // Léčiva ovlivňující afektivitu "ve smyslu minus" 98 // Léčiva ovlivňující psychické integrace "ve smyslu plus" 98 // Antipsychotika 98 // Látky ovlivňující psychické integrace "ve smyslu minus" 102 // Léčiva působící na paměť "ve smyslu plus" 103 // Kognitiva 103 // Nootropní léčiva (nootropika) 104 // Antiepileptika 105 // Antiparkinsonika 109 // Celková anestetika 112 // Analgeticky účinná léčiva 113 // Neopioidní analgetika 114 // Analgetika-antipyretika 114 // Spasmoanalgetika 119 // Nesteroidní antirevmatika 119 // Neselektivní inhibitory cyklooxygenázy 120 // Preferenční inhibitory cyklooxygenázy-2 127 // Specifické (selektivní) inhibitory cyklooxygenázy-2 - coxiby 128 // Opioidní analgetika 130 // Silná opioidní analgetika 134 // Slabá opioidní analgetika 136 // Kombinovaná analgetika 138 // Adjuvantní analgetika 140 // Obecné zásady farmakoterapie bolesti 142 // Léčiva skupiny SYSADOA používaná u osteoartróz 144 // Antimigrenika 146 // Myorelaxancia 149 // Periferní nervový systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 154 // Lokální anestetika 156 // Trávicí systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 159 // Acida 159 // Antacida 159 // Antidiaroika 159 // Antihemoroidalia 161 // Antiulceróza 161 // Deflatulencia i63 // Hepatoprotektiva 164 // Choleretika 164 // Laxativa 165 // Pankreatické enzymy 166 // Prokinetika 167 // Spasmolytika 167 // Hormonální léčiva 169 // Hormony neurohypofýzy 169 // Hormony štítné žlázy 170 // Hormony pankreatu 171 // Hormony kůry nadledvin 174 // Pohlavní hormony 177 //
Farmakoterapie hormonálními léčivy u vybraných diagnóz v rehabilitaci 181 // Diabetes mellitus 181 // Hypotyreóza 182 // Perorální antidiabetika 183 // Antihistaminika 189 // Antibiotika a chemoterapeutika 192 // Vybrané skupiny často užívaných antibiotik 193 // Chemoterapeutika 198 // Antituberkulotika 201 // Antimykotika 201 // Antivirotika 203 // Imunitní systém - skupiny léčiv a léčivé přípravky 205 // Imunosupresiva 205 // Glukokortikoidy 206 // Cytostatika s antiproliferačními a imunosupresivními účinky 206 // Antibiotika s imunosupresivními účinky 206 // Biologická léčiva 207 // Monoklonální protilátky 207 // Fúzní proteiny 208 // Imunomodulátory 208 // Cytokiny 208 // Syntetické imunomodulátory 209 // Imunomodulátory mikrobiálního původu 209 // Aktivní imunizace 209 // Pasivní imunizace 209 // Vybraná onemocnění v rehabilitaci a fyzioterapii s imunosupresivní anebo imunomodulační léčbou 210 // Imunosupresivní a imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní 210 // Imunosupresivní a imunomodulační léčba revmatoidní artritidy 211 // Léčiva používaná k terapii nádorových onemocnění 213 // Protinádorová chemoterapeutika/cytostatika 213 // Hormonální léčiva pro terapii nádorových onemocnění 215 // Léčiva pro cílenou protinádorovou léčbu 215 // Imunomodulační léčba nádorových onemocnění 216
(OCoLC)1263283900
cnb003326066

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC