Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020
277 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-429-9 (brožováno)
Hermés ; svazek 18
latina
Částečně přeloženo z latiny?
Obsahuje bibliografii na stranách 261-273, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001643967
Předmluva // Renesanční teorie signatur ...15 // Fysiognómonika ...27 // Boží stopy ve světě a Boží knihy ...35 // Paracelsus ...47 // Valentin Weigel ...69 // Heinrich Khunrath ...81 // Giovanni Battista della Porta ...95 // Petrus Severinus a Joseph du Chesne ...101 // Oswald Groll ...113 // Tadeáš Hájek z Hájku ...129 // Jacob Böhme ...141 // Závěrečné rozhlédnutí ...159 // Výbor z textů // Paracelsus // O signaturách přírodních věcí ...167 // O zrůdných znacích lidí ...169 // O astrálních znacích veß/siognomii človeka ...171 // O astrálních znacích chiromantie ...177 // O minerálních znacích ...180 // O některých zvláštních znacích přirozených a nadpřirozených ...188 // Valentin Weigel // O blaženém životě ...193 // Kapitola 23: Ze všechno plyne zevnitř do složeného jsoucna a niese nezískává zvnějšku, to dokládá a dokazuje samo světlo přírody, kdy z stoupá a klesá, vychází a zapadá ...193 // Zlatá rukověť ...196 // Kapitola 9: Že všechno přirozené poznání plyne nikoli z předmštu, nýbrž z oka samého, ... je taková úvaha ...196 // Kapitola 13: Že v nadpřirozeném vnitřním poznání Bůh sám je v člověku okem, a on je jakoby jeho nástrojem, z čehož plyne ryzí jednota v nebi ...198 // Kapitola 19: Že nikdo nemá svůj soud brát a tvořit na základě přesvědčení avážnosti jiných lidí, poněvadž to by bylo vnášení zvenčí dovnitř a proti světlu přírody ...200 // Kapitola 20: Že z žádnéhopředmétu nelze soud [ani] poznání čerpat z litery Písma ...202 // Kapitola 21: Že poznání neplyne a nepochází z poznávaného, tedy z předmětu, nýbrě z poznávajícího samého ...203 // Kapitola 22: Důkaz na základé Písma, ze předmět nevnáší do poznávajícího soud ani poznání ...204 //
Heinrich Khunrath // Divadlo věčné Moudrosti ...207 // Komentář : Př 3,32: Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství. Hospodin zavrhuje posměváčky, s prostými lidmi však rozmlouvá ...207 // Komentář 284: Př 17,24: Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale o a hlupáka tékajípo končinách země. Na tváři rozumného září moudrost, ale oa hlupáka tékají po končinách země ...208 // Komentář 283: Př 20,11: Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý. Na chlapci se podle jeho úsilí pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý ...- 209 // Komentář : Mdr7,2o: [.. ] povahu živočichů a pudy šelem, sílu duchů i myšlení lidí, rozmanitost rostlin a léčivou moc kořenů. [...] povahy živočichů a rozlícenost šelem, sílu větrů i myčlení lidí, rozmanitost rostlin a léčivé síly kořenů ...210 // Oswald Groll // O vnitřních signaturách neboli pravá a živá anatomie velkého a malého světa ...213 // Předmluva lékaře a hermetického filosofa Oswalda Crolla čtenáři ... ...213 // O signaturách rostlin představujících na základě podobnosti části lidského těla ...1230 // Basilica Chymica // Předmluva k Basilica Chymica: O zrození, vážnosti a výtečnosti mikrokosmu člověka ...232 // Jacob Böhme // O signaturách věcí ...235 // Kapitola 1: Kterak je němé a bez rozumu všechno to, co se o Bohu říká bez znalosti signatury; a že v lidské mysli leží signatura podle Bytí všeho jsoucího ...235 // Kapitola ?: O signatuře a jak to, co je vnitřní, poznamenává to vnější ...239 // Převzácná brána božského nazírání ...249 //
Kapitola 3: O přírodním základu. Kterak je příroda předmětem božské Vědomosti, skrze nějž se věcná (jediná) vůle s bezednou, nadpřirozenou Vědomostí stává vnímavou, zřetelnou, působící a chtějící. Co je to Mysterium magnum a jak všechno je z Boha, skrze něj a v něm, a kterak je Bůh tak blízky všem věcem a všechno ve všech naplňuje ...249 // Ediční poznámka ...257 // Summary ...259 // Prameny a literatura ...261 // Jmenný rejstřík ...275
(OCoLC)1230105995
cnb003256903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC