Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2020
181 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-9718-6 (brožováno)
ISBN 978-80-210-9719-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 171-181, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001643983
Podkladové studie 11 // Úvod 13 // 1 Metodologie 17 // 1.1 Cíle a výzkumné otázky 17 // 1.2 Metody měření a vzorky 18 // 1.3 Psychometrické vlastnosti nástrojů a analytické postupy 22 // 1.4 Limity výsledků a etika šetření 26 // 2 Role ředitelů škol v teoriích pedagogického vedení 29 // 2.1 Vedení školy: jádrové činnosti v podání ředitelů 31 // 2.1.1 Pedagogické versus transformační vedení ve škole 32 // 2.2 Zastřešující model: pedagogické vedení jako aktivita ředitelů 36 // Shrnutí 42 // 3 Co je důležité? Priority pedagogického vedení očima ředitelů 43 // 3.1 Řediteli preferované činnosti 44 // 3.2 Preferované činnosti - rozdíly mezi řediteli 45 // Shrnutí 49 // 4 Pracovní spokojenost českých ředitelů 53 // 4.1 Pracovní spokojenost jako obecný koncept 54 // 4.2 Vybrané faktory profesní (ne)spokojenosti 55 // 4.3 S čím jsou ředitelé škol nejvíce (ne)spokojeni? 56 // 4.4 Kdo je z českých ředitelů nejvíce (ne)spokojen? 58 // Shrnutí 64 // 5 Pocit úspěchu. Sebehodnocení v oblasti pedagogického vedení 67 // 5.1 Silné stránky očima ředitelů 68 // 5.2 Rozdíly v percipované úspěšnosti 71 // 5.3 Vlivprofesní spokojenosti na úspěšnost 73 // Shrnutí 75 // 6 Ředitelé a jejich reálný vliv 77 // 6.1 Pozadí studie: Diverzifikovaný systém základního vzdělávání v ČR 78 / 6.2 Ovlivňují, nebo neovlivňují čeští ředitelé vzdělávací výsledky? 79 // Shrnutí 82 // 7 Jak to ve školách probíhá? Příklady realizace pedagogického vedení 85 // 7.1 Různé cesty ke stejnému cíli 85 // 7.1.1 "Naše škola nabízí " 86 // 7.1.2 "Naše škola splňuje " 90 // 7.1.3 "Naše škola splní vše?" 92 // Shrnutí 94 // 8 Profesní dráha ředitelů 97 // 8.1 Představení respondentů 98 // 8.2 Před vstupem do ředitelny - faktory kariérní změny 99 //
8.2.1 Předehra aneb Jak se člověk stane ředitelem školy? 100 // 8.2.2 Motivy kariérní změny 102 // Shrnutí 104 // 8.3 Fáze začátků - změny v nové profesní roli 104 // 8.3.1 Kontext fáze 104 // 8.3.2 Výkon funkce ředitele ve fázi začátků 106 // Shrnutí 108 // 8.4 První přechodové období - čas osobních zkoušek 109 // Shrnutí 112 // 8.5 Fáze profesní jistoty 112 // 8.5.1 Kontext fáze 112 // 8.5.2 Přístup k řízení školy ve fázi profesní jistoty 114 // 8.5.3 Učení se roli a další profesní rozvoj 116 // 8.6 Druhé přechodové období-čas zesílené reflexe chodu školy? 117 // 8.7 Fáze nových výzev - zkušený ředitel 118 // 8.7.1 Kontext fáze 119 // 8.7.2 Výkon funkce ředitele ve fázi nových výzev 119 // Shrnutí 122 // 9 Vztah ředitele a zřizovatele školy: Příklad (příliš) těsné // spolupráce na vesnické škole 125 // 9.1 Představení aktérů příběhu 125 // 9.2 Charakteristiky ředitelky 126 // 9.3 Atraktivní škola jako cíl 127 // 9.4 Zřizovatel a jeho vliv 130 // 9.5 Dispozice k řízení 132 // 9.6 Jak dosáhnout vize atraktivní školy? 133 // 9.7 "Mohlo by být hůř" 135 // Shrnutí 136 // 10 My a oni. O jednom vztahu s učitelským sborem 139 // 10.1 Představení aktérů příběhu 139 // 10.2 Hladká operativa: bezproblémový chod jako vize svého druhu 142 // 10.3 Bezproblémový chod v kontextu příčin 144 // 10.4 Učitelský sbor a jeho vliv 148 // 10.5 Strategie vedoucí k hladkému provozu 151 // 10.5.1 Exkluzivita rozhodování 151 // 10.5.2 Omezování rizik 152 // 10.6 Vztah se sborem: My a oni 154 // // Shrnutí 156 // 11 Příspěvek k diskusi: Ředitelé škol v kontextu vybraných aspektů vzdělávací politiky 157 // 11.1 Ředitelé škol a dlouhodobé záměry 157 // 11.2 Ředitelé škol a další vzdělávání 159 // Závěr 163 // Summary 165 // Seznam tabulek // Rejstřík 169 // Literatura 171
(OCoLC)1260123622
(MiAaPQ)ECB6564488
cnb003304908

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC