Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5th edition
Lyon : International Agency for Research on Cancer, [2020]
607 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 27 cm

objednat
ISBN 978-92-832-4502-5 (brožováno)
WHO classification of tumours
"Edited by WHO Classification of Tumours Editorial Board"--Obálka
Obsahuje bibliografii na stranách 544-596 a rejstřík
001643988
List of abbreviations ix // Foreword x // 1 Soft tissue tumours 1 // WHO classification of soft tissue tumours 2 // TNM staging of tumours of soft tissues 4 // TNM staging of gastrointestinal stromal tumours 5 // Introduction 6 // Adipocytic tumours // Lipoma 13 // Lipomatosis 16 // Lipomatosis of nerve 18 // Lipoblastoma and lipoblastomatosis 20 // Angiolipoma 23 // Myolipoma of soft tissue 25 // Chondroid lipoma 27 // Spindle cell lipoma and pleomorphic lipoma 29 // Hibernoma 31 // Atypical spindle cell / pleomorphic lipomatous tumour 34 Atypical lipomatous tumour / well-differentiated // liposarcoma 36 // Dedifferentiated liposarcoma 39 // Myxoid liposarcoma 42 // Pleomorphic liposarcoma 45 // Myxoid pleomorphic liposarcoma 47 // Fibroblastic and myofibroblastic tumours // Nodular fasciitis 49 // Proliferative fasciitis and proliferative myositis 51 // Myositis ossificans and fibro-osseous pseudotumour of // digits 53 // Ischaemic fasciitis 55 // Elastofibroma 57 // Fibrous hamartoma of infancy 59 // Fibromatosis colli 61 // Juvenile hyaline fibromatosis 63 // Inclusion body fibromatosis 65 // Fibroma of tendon sheath 67 // Desmoplastic fibroblastoma 69 // Myofibroblastoma 71 // Calcifying aponeurotic fibroma 74 // EWSR1-SMAD3-positive fibroblastic tumour (emerging) 76 Angiomyofibroblastoma 78 // Cellular angiofibroma 80 // Angiofibroma of soft tissue 82 // Nuchal-type fibroma 84 // Acral fibromyxoma 86 // Gardner fibroma 88 // Palmar fibromatosis and plantar fibromatosis 90 // Desmoid fibromatosis 93 // Lipofibromatosis 96 // Giant cell fibroblastoma 98 // Dermatofibrosarcoma protuberans 100 // Solitary fibrous tumour 104 // Inflammatory myofibroblastic tumour 109 // Low-grade myofibroblastic sarcoma 112 // Superficial CD34-positive fibroblastic tumour 114 // Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma 116 // Infantile fibrosarcoma 119 // Adult fibrosarcoma 122 // Myxofibrosarcoma 124 // Low-grade fibromyxoid sarcoma 127 //
Sclerosing epithelioid fibrosarcoma 130 // So-called fibrohistiocytic tumours // Tenosynovial giant cell tumour 133 // Deep fibrous histiocytoma 137 // Plexiform fibrohistiocytic tumour 139 // Giant cell tumour of soft tissue 141 // Vascular tumours // Haemangiomas // Synovial haemangioma 143 // Intramuscular angioma 145 // Arteriovenous malformation/haemangioma 147 // Venous haemangioma 149 // Anastomosing haemangioma 150 // Epithelioid haemangioma 152 // Lymphangioma and lymphangiomatosis 154 // Tufted angioma and kaposiform haemangioendothelioma 156 // Retiform haemangioendothelioma 159 // Papillary intralymphatic angioendothelioma 161 // Composite haemangioendothelioma 163 // Kaposi sarcoma 166 // Pseudomyogenic haemangioendothelioma 169 // Epithelioid haemangioendothelioma 172 // Angiosarcoma 176 // Pericytic (perivascular) tumours // Glomus tumour 179 // Myopericytoma, including myofibroma 182 // Angioleiomyoma 186 // Smooth muscle tumours // Leiomyoma 188 // EBV-associated smooth muscle tumour 190 // Inflammatory leiomyosarcoma 193 // Leiomyosarcoma 195 // Skeletal muscle tumours // Rhabdomyoma 198 // Embryonal rhabdomyosarcoma 201 // Alveolar rhabdomyosarcoma 205 // Pleomorphic rhabdomyosarcoma 209 // Spindle cell / sclerosing rhabdomyosarcoma 211 // Ectomesenchymoma 214 // Gastrointestinal stromal tumour 216 // Chondro-osseous tumours // Soft tissue chondroma 222 // Extraskeletal osteosarcoma 224 // Peripheral nerve sheath tumours // Schwannoma 226 // Neurofibroma 232 // Perineurioma 237 // Granular cell tumour 240 // Dermal nerve sheath myxoma 243 // Solitary circumscribed neuroma 245 // Ectopic meningioma and meningothelial hamartoma 247 // Benign triton tumour / neuromuscular choristoma 249 // Hybrid nerve sheath tumour 252 // Malignant peripheral nerve sheath tumour 254 // Malignant melanotic nerve sheath tumour 258 //
Tumours of uncertain differentiation // Intramuscular myxoma 261 // Juxta-articular myxoma 264 // Deep (aggressive) angiomyxoma 266 // Atypical fibroxanthoma 268 // Angiomatoid fibrous histiocytoma 271 // Ossifying fibromyxoid tumour 274 // Myoepithelioma, myoepithelial carcinoma, and mixed // tumour 2 77 // Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumour of soft parts 280 Haemosiderotic fibrolipomatous tumour 282 // Phosphaturic mesenchymal tumour 284 // NTRK-rearranged spindle cell neoplasm (emerging) 287 // Synovial sarcoma 290 // Epithelioid sarcoma 294 // Alveolar soft part sarcoma 297 // Clear cell sarcoma of soft tissue 300 // Extraskeletal myxoid chondrosarcoma 303 // Desmoplastic small round cell tumour 306 // Extrarenal rhabdoid tumour 309 // PEComa 312 // Intimal sarcoma 315 // Undifferentiated sarcoma 318 // 2 Undifferentiated small round cell sarcomas of bone and // soft tissue 321 // WHO classification of undifferentiated small round cell // sarcomas of bone and soft tissue 322 // Ewing sarcoma 323 // Round cell sarcoma with EWSR1-r\or\-ETS fusions 326 // C/C-rearranged sarcoma 330 // Sarcoma with BCOR genetic alterations 333 // 3 Bone tumours 337 // WHO classification of bone tumours 338 // TMN staging of tumours of bone 339 // Introduction 340 // Chondrogenic tumours // Subungual exostosis 345 // Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation 348 // Periosteal chondroma 351 // Enchondroma 353 // Osteochondroma 356 // Chondroblastoma 359 // Chondromyxoid fibroma 362 // Osteochondromyxoma 365 // Synovial chondromatosis 368 // Central atypical cartilaginous tumour / chondrosarcoma, // grade 1 370 // Secondary peripheral atypical cartilaginous tumour/ // chondrosarcoma, grade 1 373 // Central chondrosarcoma, grades 2 and 3 375 // Secondary peripheral chondrosarcoma, grades 2 and 3 379 // Periosteal chondrosarcoma 381 // Clear cell chondrosarcoma 383 // Mesenchymal chondrosarcoma 385 //
Dedifferentiated chondrosarcoma 388 // Osteogenic tumours // Osteoma 391 // Osteoid osteoma 394 // Osteoblastoma 397 // Low-grade central osteosarcoma 400 // Osteosarcoma 403 // Parosteal osteosarcoma 410 // Periosteal osteosarcoma 414 // High-grade surface osteosarcoma 417 // Secondary osteosarcoma 419 // Fibrogenic tumours // Desmoplastic fibroma of bone 422 // Fibrosarcoma of bone 424 // Vascular tumours of bone // Haemangioma of bone 426 // Epithelioid haemangioma of bone 428 // Epithelioid haemangioendothelioma of bone 431 // Angiosarcoma of bone 434 // Osteoclastic giant cell-rich tumours // Aneurysmal bone cyst 437 // Giant cell tumour of bone 440 // Non-ossifying fibroma 447 // Notochordal tumours // Benign notochordal cell tumour 449 // Conventional chordoma 451 // Dedifferentiated chordoma 454 // Poorly differentiated chordoma 456 // Other mesenchymal tumours of bone // Chondromesenchymal hamartoma of chest wall 458 // Osteofibrous dysplasia 460 // Adamantinoma of long bones 463 // Simple bone cyst 467 // Fibrocartilaginous mesenchymoma 470 // Fibrous dysplasia 472 // Lipoma and hibernoma of bone 475 // Leiomyosarcoma of bone 478 // Undifferentiated pleomorphic sarcoma 480 // Bone metastases 483 // Haematopoietic neoplasms of bone // Solitary plasmacytoma of bone 486 // Primary non-Hodgkin lymphoma of bone 489 // Langerhans cell histiocytosis 492 // Erdheim-Chester disease 495 // Rosai-Dorfman disease 498 // 4 Genetic tumour syndromes of soft tissue and bone 501 // Introduction 502 // Enchondromatosis 506 // Li-Fraumeni syndrome 510 // McCune-Albright syndrome 514 // Multiple osteochondromas 517 // Neurofibromatosis type 1 520 // Rothmund-Thomson syndrome 522 // Werner syndrome 525 // Contributors 528 // Declaration of interests 535 // IARC/WHO Committee for ICD-O 536 // Sources 537 // References 544 // Subject index 598 // Previous volumes in the series 607

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC