Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Karolinum, 2021
1 online zdroj (478 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4927-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4926-9 (print)
Československé vězeňství prošlo ve druhé polovině 20. století výraznými změnami. Po druhé světové válce zde vládla represe a dehumanizace. V šedesátých letech vývoj vězeňství následoval proměnu společnosti. Represivní přístup začal být považován za neefektivní a cílem měla být resocializace odsouzeného na základě odborných výzkumů. V období tzv. normalizace vězeňská zařízení prostoupila disciplinace a požadavky na plnění neúměrných pracovních norem. Po roce 1989 muselo dojít k zásadní transformaci celého systému. Jak se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo a jaké myšlenky v převýchově byly uplatňovány? S jakými podmínkami se nejenom političtí vězni museli vyrovnat? Jak personál přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny a těžké práce? To jsou otázky, na které se tato kniha snaží odpovědět. Ukazuje, že se ve vězeňství zrcadlí charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá..
001644018
Poděkování 9 // Úvod 11 // Prameny a literatura 28 // Orální historie 37 // Terminologická poznámka 39 // 1. Milníky ve vězeňství po druhé světové válce 41 // Retribuce a nenávist ke všemu německému 41 // Sebesovětizace československého vězeňství 44 // Vyrovnávání se s minulostí 54 // Turbulentní roky 1968 a 1969 58 // Modernizace versus represe 63 // Chaos v demokratizaci 71 // 2. Tendence ve vězeňství 86 // Práce a kolektiv jako základ pro převýchovu vězně a výchovu socialistického dozorce 86 // Proměny účelu trestu a přístupu k politickým vězňům 90 // Převýchova kriminálního vězně 108 // Ideální příslušník SNV 152 // Profesionalizace a modernizace vězeňství 179 // Expertizace a penologický výzkum 18O // Profesionalizace vězeňského personálu 187 // Dopady expertizace v praxi 198 // Vězeň jako lidská bytost 200 // "Socialistický humanismus" 202 // Koncept lidských práv 210 // Pokusy o změnu paradigmatu 221 // Mezi represí a humanizací 229 // 3. Vězeňská každodennost 233 // Vazební intermezzo 2?6 // Pět bolestí z uvěznění 244 // Ztráta svobody 245 // Ztráta autonomie 256 // Materiální nedostatek 265 // Citové strádání 268 // Nedostatek bezpečí 270 // Mechanismy moci 273 // Pilíře moci 275 // Vězeňská hierarchie 299 // Političtí Vězni 307 // Mechanismy adaptace // Formy úniku // Formy odporu 32? // Stínová ekonomika 343 // Komunikace 351 // Zábava a umění 359 // Sebepoškozování 366 // Propuštění 370 // Mikrokosmos světa za mřížemi 372 // 4. Zaměstnanci jako nositelé odlišného smyslu své práce 378 // Psychologický pohled na fungování narativů 385 // Zaměstnanci zastávající hodnoty politicko-ideologického společenského narativu 390 Přetrvávající víra v tři pilíře "převýchovy" 392 // Vězni jako objekty, nikoliv lidské bytosti 396 //
Kritika psychologů a psychologických přístupů k odsouzeným 400 // Spravedlnost podle hodnot politicko-ideologického narativu 403 // Kritika současných poměrů 404 // Poslušní systému, v nitru však humanisté 405 // Objekty nápravy vs. lidské bytosti 408 // Retribuce a hierarchie vs. reedukace a hledání příčin 409 // Střet se zastánci politicko-ideologického narativu 410 // Prokazování loajality systému 414 // Doba her a zranění 416 // Současný pohled na vězeňství 418 // Humanisticky orientovaní zaměstnanci: Systémoví odpadlíci 419 // Bez záštity technokratického narativu 420 // Neoficiální činnost 422 // Tři společenské narativy - tři přístupy k odsouzeným - tři životní adaptace 424 // Závěr 431 // Summary // Seznam NVÚ v roce 1981 // 437 // 440 // Tabulky 442 // Seznam zkratek 449 // Archivy a literatura 452 // Zdroje obrazového doprovodu 470 // jmenný rejstřík 473
(MiAaPQ)ECB6725933

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC