Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2021
1 online zdroj (400 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4695-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4684-8 (print)
Kniha vychází u příležitosti 650. výročí od narození velkého českého reformátora. Základy, na nichž je tato nová pomyslná stavba zbudována, se nacházejí v předchozím zpracování z roku 2015 (Husovská dilemata). Jedná se o první takto komplexní uvedení do husovské problematiky v celé její tematické šíři (dobový kontext, Viklefova filosofie a její česká recepce, Husův život a posmrtný odkaz, jeho pojetí eucharistie a církve, christologie, soteriologie, trojiční teologie, teologie stvoření, eschatologie a mariologie). Kniha má co říci teologům, ale také historikům a těm, jimž nepřestává ležet na srdci takzvaná česká otázka..
001644019
Na způsob úvodu: Huse, Huse, nedáš mi spát v kuse 11 // 1. Jan Hus - ideál v postideologické době? 23 // 2. Rozplétání gordických uzlů aneb druhý život Jana Husa 36 // 2.1 Současný český katolík a Jan Hus 38 // 2.2 Základní typy Husova obrazu v našich dějinách // a jejich význam pro nás 50 // 2.2.1 Husův obraz v 15. a 16. století. Betlémský kazatel a husitství, reformace a dnešní katolictví 50 // 2.2.2 Různé obrazy a někdy spíše přemalby Jana Husa od osvícenství dále 59 // 2.3 Jan Pavel II. a výsledky lateránského symposia 1999 87 // Exkurs: Dilema jménem Jan Zižka 94 // 3. Doba mistra Jana Husa - epocha krizí, rozporů // a těžkých dilemat 114 // 3.1 Pražské souměstí 115 // 3.2 Děsivé morové epidemie, války, pogromy 119 // 3.3 Šlechta a panovník, papežské schizma, konciliarismus, // církevní poměry, hereze 124 // 3.4 Češi a cizozemci (Němci), pražské obecné učení (univerzita) 141 // 3.5 Překlady Bible 149 // 3.6 Ekonomické těžkosti, právní situace 154 // 3.7 Eschatologisticky laděné vize a proroctví 156 // 3.8 Rozporuplnost postavy Václava IV. 160 // 3.9 Dílčí závěrečné zamyšlení: Historie jako učitelka života 162 // 8.5 Úcta příslušející Kristovu lidství - úcta // prokazovaná obrazům 332 // 8.6 Ježíšova schopnost hřešit a jeho faktická bezhříšnost 334 // 8.7 Závěrečné hodnocení Husovy christologie a soteriologie 335 // 9. Základní rysy trojiční teologie mistra Jana Husa 338 // 9.1 Hlavní prameny a místo Husova Komentáře Sentencí // v jeho životě a díle 341 // 9.2 Trojiční tematika v Husově Komentáři Sentencí 345 // 9.2.1 Téma Trojice v úvodech k 1. a 2. knize // Komentáře Sentencí 346 // 9.2.2 Stvořitelská Trojice a trinitární exemplarismus 350 // 9.2.3 Další klíčové charakteristiky trinitologie Jana Husa 354 //
9.2.4 Tři pozoruhodné podněty obsažené v trinitologii Jana Husa 360 // 9.3 Závěrečné hodnocení Husovy trinitologie 365 // Celkový závěr: Dilemata zůstanou dilematy 367 // 1. První ohnisko: stále pokračující druhý život mistra Jan Husa 368 // 2. Historické předpoklady teologické analýzy 372 // 3. Druhé ohnisko: Husovo teologické myšlení 373 // Použité zkratky 380 // Bibliografie 382 // Summary 393 // Jmenný rejstřík 396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC