Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé vydanie
Bratislava : Kalligram, 2004
600 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7149-701-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografické odkazy
001648651
NAMIESTO ÚVODU... 11 // 1/ 82. kilometer... 13 // I/ ČASŤ: ODMÄK A MRÁZ... 15 // 2/ Aby táto zem spievala...17 // 3/ U Jana Masaryka...24 // 4/ Demokracia - pod psa?...26 // 5/ Naozaj obdivuhodne...29 // 6/ Konsolidácia...32 // 7/ Nájdená generácia...35 // 8/ Prípad K. M. na stránkach svetovej tlače (rešerš)...38 // 9/ August 1968...59 // II/ ČASŤ: ODVRÁTENÁ TVÁR: ZO SOCIOLÓGIE KAŽDODENNOSTI...61 // 10/Živá voda alebo alkohol v jazyku a jazyk v alkohole ..63 // 11/ Morálne nazeranie na alkohol a spoločensko-filozofické // pozadie protialkoholických postojov...73 // 12/Trauma začiatku a dráma pokračovania...92 // 13/ Svojpomoc a dobrovoľnosť ako tematizácia osobnej a spoločenskej zmeny...126 // 14/ Hľadanie osobného kódu uzdravovania... 136 // 15/Niektoré úskalia svojpomoci...154 // III/ČASŤ: VYVZDORÚVANIE... 167 // 16/ Upustená niť kontinuity alebo o kolkároch, šachistoch a záhradníkoch... 169 // 17/Znovuzrodenie verejnosti... 178 // 18/ Vyvzdorúvanie alebo každodennosť pozitívnych deviantov ... 181 // IV/ ČASŤ: ZRODIL SA OBČAN...195 // 19/ Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk!... 197 // 20/ Sme odkliatí! Démon strachuje zahnaný... 199 // 21/ Zrodil sa občan...200 // 22/ Jazyk zmeny...203 // 23/ Zeleno v hlavách: aká bude táto jar?...206 // 24/ Plyšový medvedík Jiřího Hanáka...210 // 25/ Päť rokov po...214 // 26/ George Orwell v denníku Slovenská Republika...217 // 27/ Kontexty novembrového odklínania...220 // V/ ČASŤ: ZRODIL SA ŠTÁT: ZÁPAS O JEHO CHARAKTER...227 // 28/ Čo strácame a čo nachádzame na Slovensku // za hranicou 1. januára 1993?...229 // 29/ Treba vstať z mŕtvych...232 // 30/ Neznesiteľná ľahkosť rozchodu...241 // 31/ Nesentimentálna spomienka...273 // 32/ Maďarsko-slovenský dialóg: konfúzie a nádeje ...276 //
33/ Nedajme si zobrať otvorenú spoločnosť...280 // 34/ Je prečíslované...284 // 35/ Cirkev a občianska spoločnosť...286 // 36/ Kontexty slovenského referenda...297 // 37/ Hodiny oproti prezidentskému palácu...329 // 38/ Základná škola...331 // 39/ Slovenská otázka na konci dvadsiateho storočia...334 // VI/ ČASŤ: SLOVENSKO A SVET: ZÁPAS O CIVILIZAČNÚ PRÍSLUŠNOSŤ...341 // 40/ Zahraničné súvislosti slovenských predčasných volieb.343 // 41/ Ušetrené tisíce, premárnené šance...361 // 42/ Dočkáme sa debaty o Rusku?...364 // 43/ Západ sa nemôže zrieknuť Slovenska...367 // 44/ Prečo Ukrajina?...377 // 45/ Čo treba urobiť? // Desať výziev vedúcich k členstvu SR v NATO...383 // 46/ Washingtonské mapy ...390 // 47/ Jedinečná príležitosť pre Slovensko...396 // 47/ 11. september: svet sa zmenil...399 // 49/ Diplomatická detektívka s dobrým koncom...409 // 50/ Velký cieľ si žiada veľkú víziu...422 // 51/ Aj malá krajina môže znamenať veľa...428 // 52/ Koniec provincionalizmu...436 // 53/ Nádej mobilizuje činy...438 // VII/ ČASŤ: THINK-TANKY: NOVÉ HLASY VO VEREJNEJ ROZPRAVE...447 // 54/ „Chceme byť poznatkovou bázou pre zmeny, // ktoré visia vo vzduchu“...449 // 55/ Kultúrna zmena na Slovensku: občianske organizácie vo volbách 1998... 456 // 56/ Think-tanky sú zväčša pružnejšie než vládne štruktúry.461 // VIII/ ČASŤ: SLOVENSKO V ZRKADLE VEREJNEJ MIENKY...465 // 57/ Zrelý vek Povstania očami občanov Slovenska...467 // 58/ Ostražitosť voči Židom ako výraz postkomunistickej paniky: prípad Slovensko...477 // 59/ Alternatívne vzdelávanie: schodná cesta k lepšej znalosti slovenčiny maďarských detí?...492 // 60/ Udalosti a osobnosti slovenských dejín...502 //
IX/ ČASŤ: KNIHY, UMELCI, CHARAKTERY...515 // 61/ „Krásny chlap“ alebo o pestovaní charakteru (Dominik Tatarka očami slovenských študentov a českého disentu)...517 // 62/ Naše spoločné územie (Blahoželanie Václavovi Havlovi)...525 // 63/ Čo je dnes nedosiahnuteľné, zajtra ti spadne do lona (György Konrád: Masky sa vracajú)...529 // 64/ Stredoeurópan rodom i voľbou (Karel Schwarzenberg má 60 rokov)...534 // 65/ Správa o zrode civilizácie v lágri (Juraj Špitzer: Nechcel som byť žid)...537 // 66/ Sto rokov s Kolomanom Sokolom...541 // 67/ Nadácia Milana Šimečku - „demokratická univerzita“...545 // X/ ČASŤ: SLOVENSKO OČAMI KANDIDÁTA NA PREZIDENTA...549 // 68/ Správa o stave republiky: kríza je príležitosťou na rast.551 // XI/ ČASŤ: DOKUMENTY...565 // 69/ List slovenských sociológov prezidentovi Husákovi...567 // 70/ Šanca pre Slovensko (Program hnutia Verejnosť proti násiliu)...570 // 71/ Sme solidárni so spisovateľmi národnostných menšín...576 // 72/ Slovenský PE.N. klub: neuveriteľné sa stalo skutkom...578 // 73/ Dnes sa odpovedá na to, kto sú Slováci...580 // 74/ List Slovenského PE.N. klubu rabínovi Baruchovi Myersovi...582 // 75/ Most medzi minulosťou a budúcnosťou...584 // 76/ Sme s vami...588 // 77/ Odkladáme studenú vojnu do múzea...591 // 78/ Vypočutie v americkom Kongrese...595

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC