Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2021
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4257-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-4258-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-3045-0 (print)
Kniha shrnuje současné poznatky o nosní polypóze a možnosti jejich využití v diagnostice a léčbě v každodenní rinologické praxi, případně v praxi alergologů, imunologů a praktických lékařů..
001648813
Předmluva 8 // 1 Definice a epidemiologie 10 // 1.1 Definice 10 // 1.2 Epidemiologie 12 // 1.2.1 Epidemiologie CRS 13 // 1.2.2 Epidemiologie CRSwNP 13 // Literatura 15 // 2 Histopatologie, imunologie a endotypy onemocnění 17 // 2.1 Histopatologie 17 // 2.2 Imunologie a endotypy nosní polypózy 19 // 2.2.1 Endotyp založený na Th2 cytokinech 21 // 2.2.2 Endotyp založený na eozinofilech 21 // 2.2.3 Endotyp založený na IgE protilátkách 22 // 2.2.4 Endotyp založený na cysteinyl-leukotrienech 23 // Literatura 23 // 3 Etiopatogeneze chronické rinosinusitidy s polypy 25 // 3.1 Predisponující faktory mající vztah k CRSwNP 25 // 3.1.1 Alergie 26 // 3.1.2 Bronchiálni astma 26 // 3.1.3 N-ERD 26 // 3.1.4 Imunodeficity 27 // 3.1.5 Reflux 27 // 3.1.6 Kouření a zplodiny v ovzduší 27 // 3.1.7 Syndrom obštrukční spánkové apnoe 28 // 3.1.8 Metabolický syndrom a obezita 28 // 3.1.9 Vitamin D 28 // 3.1.10 Alkohol 28 // 3.2 Etiopatogeneze chronické rinosinusitidy s polypy 29 // 3.2.1 Genetické faktory 30 // 3.2.2 Vrozená imunita 31 // 3.2.3 Adaptivní imunita 33 // 3.2.4 Faktory zevního prostředí 35 // Literatura 39 // 4 Symptomatologie a kvalita života // u nemocných s nosními polypy 42 // 4.1 Nástroje užívané ke zhodnocení kvality života 43 // 4.1.1 Generické dotazníky 44 // 4.1.2 CRS-specifické dotazníky 44 // 4.1.3 Dotazníky pro měření kvality života u rinosinustid dostupné v českém jazyce 45 // 4.1.4 Kvalita života u nemocných s chronickou rinosinusitidou 47 // 4.1.5 Efekt léčby rinosinusitidy na kvalitu života 49 // Literatura 49 // 5 Diagnostické metody 53 // 5.1 Rinoskopie a rinoendoskopie 53 // 5.2 Zobrazovací metody 54 // 5.3 Měření nosní průchodnosti 58 // 5.4 Vyšetření čichu 61 // 5.5 Alergologické testy 61 // 5.6 Histopatologické vyšetření 62 // 5.7 Krevní testy 63 // Literatura 64 //
6 Léčba 67 // 6.1 Medikamentózni léčba 67 // 6.1.1 Nazální kortikosteroidy 67 // 6.1.2 Systémové kortikosteroidy 70 // 6.1.3 Antibiotika 70 // 6.1.4 Solné roztoky 71 // 6.1.5 Antihistaminika 72 // 6.1.6 Dekongescenty 72 // 6.1.7 Antileukotrieny 73 // 6.2 Biologická léčba 73 // 6.2.1 Cíl: Interleukin-5 74 // 6.2.2 Cíle: interleukin-4 a interleukin-13 75 // 6.2.3 Cíl: IgE protilátky 75 // 6.2.4 Cíl: transkripční faktor GATA-3 75 // 6.3 Chirurgická léčba 78 // Obsah // 6.3.1 Predoperační příprava 79 // 6.3.2 Rozsah výkonu 79 // 6.3.3 Limitované výkony 80 // 6.3.4 Kompletní FES (pansinus operace, "fullhouse" FES) 81 // 6.3.5 Revizní chirurgie a rozšířené výkony 82 // 6.3.6 Výkony spojené s resekcí střední skořepy 83 // 6.3.7 Rozšířená antrostomie 84 // 6.3.8 Rozšířená drenáž čelních dutin 84 // 6.3.9 Počítačem navigovaná chirurgie 86 // 6.3.10 Komplikace funkční endonazální chirurgie 86 // 6.3.11 Pooperační péče 88 // Literatura 88 // 7 Nosní polypózy sdružené s dalšími onemocněními 93 // 7.1 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou 93 // 7.2 Cystická fibróza 95 // 7.3 Primární ciliární dyskineze 97 // 7.4 Alergická fungální rinosinusitida 99 // 7.5 Nesteroidními protizánětlivými léky // exacerbovaná respirační choroba 101 // Literatura 103 // 8 Diferenciální diagnóza 105 // 8.1 Alergická a nealergická perzistentní rýma 105 // 8.2 Respirační epiteliální adenomatoidní hamartom 107 // 8.3 Antrochoanální polyp 109 // 8.4 Slizniční cysty a kély 110 // 8.5 Tumory 111 // Literatura 115 // Souhrn 117 // Summary 119 // Medailonek autora 121 // Seznam zkratek 123 // Rejstřík 125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC