Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
EB
Druhé, přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2021
xxxv, 596 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3088-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-4413-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001650432
Předmluva XXXV // OBECNÁ ČÁST // 1 Zásady a organizace dětské přednemocniční a urgentní péče (Jana Šeblová, Jitka Dissou) 3 // 1.1 Urgentní medicína, systémy urgentní péče a mezinárodní kontext 3 // 1.2 Urgentní příjem 4 // 1.3 Mimořádné události s hromadným postižením osob 5 // 1.4 Ostatní složky terénní péče o dětského pacienta v České republice // a návaznost na nemocniční péči 6 // 1.5 Charakteristiky akutní a urgentní péče v dětském věku 7 // 1.6 Vzdělávání v oblasti dětské urgentní medicíny 7 // 2 Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku související s urgentní péčí (Vladimír Mixa) 9 // 2.1 Oběhový systém 9 // 2.2 Dýchací systém 10 // 2.3 Vylučovací systém 12 // 2.4 Játra 12 // 2.5 Centrální nervový systém 13 // 2.6 Termoregulace 14 // 3 Základy farmakologie v dětské urgentní medicíně (Vladimír Mixa, Petr Pavlíček) 17 // 3.1 Sedace a analgezie 18 // 3.2 Svalová relaxancia 25 // 3.3 Inhalační anestetika 27 // 3.4 Intravenózni anestetika 28 // 3.5 Lokální anestetika 28 // 3.6 Podpora srdeční činnosti 29 // 3.7 Volumová terapie, šok // 3.8 Antihistaminika, antialergické léky, anafylaxe // 4. Základní propedeutické postupy (Vladimír Mixa, Jana Šeblová, Pavel Heinige) // 4.1 Oxygenoterapie // 4.2 Neinvazivní ventilace // 4.3 Zajištění dýchacích cest // 4.4 Umělá plicní ventilace // 4.5 Cévní přístupy // 4.6 Alternativní cesty pro podání léčiv // 4.7 Imobilizace a transport dětí // 5. Mimořádné události a dětský pacient z pohledu přednemocniční neodkladné péče (Jana Vidunová) // Úvod // 5.1 Důsledky odlišností v dětské anatomii a fyziologii // 5.2 Důsledky odlišností v chování dítěte // 5.3 Odlišnosti v přístupu a použitých postupech při ošetřování dítěte //
5.4 Mimořádné události dlouhodobého charakteru a děti // 5.5 Třídění dětských pacientů při mimořádné události s hromadným postižením osob // 5.6 Ošetření dětí na místě mimořádné události // 6. Schéma přijetí dítěte na urgentní příjem, nízkoprahový a vysokoprahový příjem, triáž (Jitka Dissou) // Úvod // 6.1 Dětský urgentní příjem // 6.2 Schéma přijetí dětského pacienta na dětský urgentní příjem 74 // 7 Základní propedeutika vyšetřování dítěte v urgentní péči (Pavel Heinige) 78 // 7.1 Úvod do propedeutiky dětské urgentní medicíny 78 // 7.2 Klinické vyšetření 79 // 7.3 Monitorace vitálních funkcí 97 // 7.4 Základní laboratorní vyšetření 99 // 7.5 Zobrazovací vyšetření 100 // 8 Ultrazvuková diagnostika metodou POCUS (Roman Škulec) 104 // Úvod 104 // 8.1 Základní principy POCUS 104 // 8.2 Technické aspekty vyšetření 105 // 8.3 Spolehlivost POCUS v urgentní medicíně 106 // 8.4 Indikace a kontraindikace POCUS, cíle vyšetření 106 // 8.5 POCUS v urgentní medicíně v pediatrii - cílové orgány, orgánové systémy a klinické situace 107 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9. Dopravní nehoda (Pavel Heinige) // 9.1 Definice, charakteristika // 9.2 Mechanismus úrazu // 9.3 Závažnost stavu, anamnéza, klinické vyšetření // 9.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče // 9.5 Směrování transportu // 9.6 Při příjmu // 9.7 Konzilia, zobrazovací metody // 9.8 Co s pacientem dál // 10. Kraniotrauma (Pavel Heinige, Martin Prchlík) // 10.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně // 10.2 Etiologie a rozdělení kraniotraumat // 10.3 Diferenciální diagnóza 152 // 10.4 Anamnéza 152 // 10.5 Fyzikální vyšetření v rámci přednemocniční péče 153 // 10.6 Zajištění a léčba pacienta s kraniotraumatem v přednemocniční péči 155 //
10.7 Směrování transportu 158 // 10.8 Při přijetí 159 // 10.9 Co s pacientem dál 160 // 11 Úrazy obličeje - oko, nos, zuby (Jitka Dissou, Peter Lux) 162 // 11.1 Definice 162 // 11.2 Typy poranění obličeje jako celku 162 // 11.3 Poranění oka 162 // 11.4 Poranění nosu 163 // 11.5 Poranění zubů, čelistí 163 // 11.6 Etiologie 163 // 11.7 Anamnestické údaje 163 // 11.8 Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče 164 // 11.9 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 165 // 11.10 Diferenciální diagnóza 165 // 11.11 Ošetření, léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 165 // 11.12 Vyšetření/náběry na urgentním příjmu 166 // 11.13 Terapie na urgentním příjmu 166 // 11.14 Hospitalizace 166 // 12 Poranění hrudníku (Martin Prchlík, Pavel Heinige) 168 // 12.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 168 // 12.2 Etiologie, anamnestické údaje // 12.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče // 12.4 Diferenciální diagnóza // 12.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční péče // 12.6 Případné poznámky k dalšímu ošetření a transportu // 12.7 Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením na poranění hrudníku na centrální příjem // 12.8 Co s pacientem dál // 13. Úrazy páteře (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Tomáš Pešl) // 13.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně // 13.2 Etiologie, anamnestické údaje // 13.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční péče // 13.4 Diferenciální diagnóza // 13.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční péče // 16.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu // 13.7 Vyšetření a péče o pacienta v rámci centrálního příjmu // 13.8 Co s pacientem dál // 14. Úrazy břicha (Martin Prchlík, Pavel Heinige) // 14.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně //
14.2 Etiologie, anamnestické údaje // 14.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční péče // 14.4. Diferenciální diagnóza // 14.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče // 14.6 Případné poznámky k dalšímu ošetření a transportu // 14.7 Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením na poranění břicha na centrální příjem 185 // 14.8 Co s pacientem dál 187 // 15 Úrazy končetin - fraktury, luxace (Jitka Dissou, Kateřina Fabichová) 191 // 15.1 Definice, charakteristika a popis stavu 191 // 15.2 Etiologie, anamnestické údaje 191 // 15.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 191 // 15.4 Diferenciální diagnóza 192 // 15.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 192 // 15.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 193 // 15.7 Vyšetření na urgentním příjmu 193 // 15.8 Schéma další péče na urgentním příjmu včetně konzilií a diagnostických metod 194 // 15.9 Hospitalizace 196 // 16 Polytrauma (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Dana Hechtová) 197 // Úvod 197 // 16.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 197 // 16.2 Mechanismy úrazu u dětí 199 // 16.3 Diferenciální diagnóza 200 // 16.4 Prvotní zhodnocení závažnosti stavu, odběr anamnézy, klinické vyšetření na místě úrazu 202 // 16.5 Ošetření, zajištění a léčba v rámci PNP 205 // 16.6 Opatření po předání pacienta do nemocnice // 16.7 Vstupní odběry u pacienta se závažným úrazem // 16.8 Konzilia, zobrazovací metody // 16.9 Co s pacientem dál // 17. Popáleninový úraz v dětském věku (Robert Zajíček) // 17.1 Úvod a fáze popáleninového traumatu // 17.2 Přednemocniční péče o dítě s termickým úrazem // 18. Tonutí (Jakub Jonáš) // 18.1 Definice stavu // 18.2 Klinický obraz tonutí //
18.3 Diferenciální diagnostika // 18.4 První pomoc // 18.5 Postupy v rámci přednemocniční neodkladné péče // 19. Cizí těleso v dýchacích cestách (Jitka Dissou, Júlia Miklošová) // 19.1 Definice stavu // 19.2 Etiologie // 19.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče // 19.4 Diferenciální diagnóza // 19.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče // 19.6 Vyšetření v rámci urgentního příjmu // 19.7 Hospitalizace // 20 Cizí těleso v trávicím traktu (Pavel Heinige) 238 // 20.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 238 // 20.2 Etiologie, anamnestické údaje 238 // 20.3 Příznaky 239 // 20.4 Diferenciální diagnóza 240 // 20.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 240 // 20.6 Směrování transportu 241 // 20.7 Při přijetí 241 // 20.8 Co s pacientem dál 242 // 21 Podezření na týrané nebo zneužívané dítě (Dana Hechtová) 245 // 21.1 Definice, charakteristika a popis stavu 245 // 21.2 Syndrom třeseného dítěte 245 // 21.3 Diferenciální diagnostika 246 // 21.4 Syndrom týraného dítěte u větších dětí 248 // 21.5 Právní aspekty jevu 249 // 22 Pokousání psem (Dana Hechtová) 251 // 22.1 Jak postupovat při poranění psem 251 // 23 Uštknutí hadem (Olga Černá) 254 // 23.1 Definice 254 // 23.2 Patofyziologie 254 // 23.3 Klinické příznaky 254 // 23.4 Terapie 255 // 24 Kousnutí hmyzem (Olga Černá) 256 // 24.1 Definice 256 // 24.2 Blanokřídlí (Hymenoptera) 256 // 24.3 Komáři (Culicidae) 257 // 24.4 Klíště obecné (Ixodes ricinus) 257 // 24.5 Blechy, štěnice 258 // 24.6 Veš dětská (Pediculus capitis) 258 // 25 Bolesti hlavy (Jitka Dissou) 259 // 25.1 Definice 259 // 25.2 Etiologie, anamnestická data 259 // 25.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 259 //
25.4 Diferenciální diagnóza 259 // 25.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče, transport 260 // 25.6 Vyšetření, náběry a schéma další péče v rámci urgentního příjmu 261 // 25.7 Hospitalizace 261 // 26 Dušnost (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová) 262 // Úvod 262 // 26.1 Teoretické podklady 262 // 26.2 Vyšetření v rámci přednemocniční péče a urgentních příjmů 263 // 26.3 Terapie, léčebný postup 266 // 26.4 Etiologie respiračních obtíží, diferenciální diagnóza 266 // 27 Sufokace (Jitka Dissou) 268 // 27.1 Definice 268 // 27.2 Etiologie 268 // 27.3 Anamnestická data 268 // 27.4 Příznaky 268 // 27.5 Vyšetření 268 // 27.6 Diferenciální diagnóza 269 // 27.7 Terapie 269 // 28 Kašel, stridor (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová) 270 // 28.1 Kašel 270 // 28.2 Stridor 272 // 29 Bolest, otok krku (Jitka Dissou, Lwda Staníková) 276 // 29.1 Definice, charakteristika stavu 276 // 29.2 Etiologie, anamnestické údaje 276 // 29.3 Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 276 // 29.4 Diferenciální diagnóza bolestí v krku 277 // 29.5 Diferenciální diagnóza otoku krku zevně 277 // 29.6 Ošetření, léčba, transport v přednemocniční neodkladné péči 282 // 29.7 Vyšetření a náběry, konzilia na urgentním příjmu 282 // 29.8 Hospitalizace 283 // 30 Bolest v oblasti ucha a nosu (Michal Jurovčík) 284 // 30.1 Bolest otogenního původu 284 // 30.2 Bolest oblasti nosu 288 // 31 Bolest na hrudi (Pavel Vojtovič) 290 // 31.1 Definice a charakteristika 290 // 31.2 Klasifikace bolesti na hrudi 290 // 31.3 Diagnostický postup 294 // 31.4 Léčba bolesti na hrudi 296 // 32 Palpitace (Jan Janoušek) 299 // 32.1 Definice a charakteristika 299 // 32.2 Patofyziologie 299 // 32.3 Dokumentace srdečního rytmu při palpitacích 299 // 32.4 Etiologie palpitací 300 //
32.5 Diagnostická kritéria 300 // 32.6 Akutní léčba 301 // 32.7 Další postup 302 // 32.8 Dlouhodobá léčba 302 // 32.9 Komplikace 302 // 33 Cyanóza (Pavel Vojtovič) 304 // 33.1 Definice 304 // 33.2 Etiologie cyanózy 304 // 33.3 Diagnostický postup 309 // 34 Neúrazová bolest končetin, zad a kloubů (Pavel Heinige) 313 // 34.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 313 // 34.2 Etiologie, diferenciální diagnóza, anamnestické údaje 313 // 34.3 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 317 // 34.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 318 // 34.5 Během příjmu 318 // 34.6 Co s pacientem dál 319 // 35 Bolest, otok skrota, genitálu (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Martin Fajt) 321 // 35.1 Charakteristika a popis stavu obecně 321 // 35.2 Diferenciální diagnóza 321 // 35.3 Anamnéza a fyzikální nález v přednemocniční neodkladné péči 326 // 35.4 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 328 // 35.5 Vyšetření a náběry během příjmu 328 // 35.6 Co s pacientem dál 329 // 36 Otok dolních končetin, povšechný otok (Pavel Heinige, Martin Fajt) 330 // 36.1 Definice, charakteristika a popis stavu 330 // 36.2 Etiologie, anamnestické údaje 330 // 36.3 Diferenciální diagnóza 331 // 36.4 Přednemocniční péče 334 // 36.5 Přijetí do nemocnice 336 // 36.6 Co s pacientem dál 340 // 37 Poruchy vědomí (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 342 // 37.1 Definice 342 // 37.2 Etiologie 342 // 37.3 Diferenciální diagnostika 342 // 37.4 Vyšetření a anamnestická data 344 // 37.5 Terapie 344 // 38 Kolapsový stav (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 346 // 38.1 Definice 346 // 38.2 Etiologie 346 // 38.3 Diferenciální diagnostika kolapsových stavů a synkop 346 // 38.4 Vyšetření pacienta 347 // 38.5 Transport pacienta a přijetí na urgentní příjem 347 //
38.6 Hospitalizace 348 // 39 Křeče (Jitka Dissou, Jana Šeblová) 349 // 39.1 Definice 349 // 39.2 Etiologie 349 // 39.3 Typy křečí 349 // 39.4 Diferenciální diagnostika 350 // 39.5 Vyšetření včetně anamnestických údajů 350 // 39.6 Terapie 351 // 40 Horečka (Václav Vobruba) 353 // 40.1 Definice a charakteristika 353 // 40.2 Patofyziologie 353 // 40.3 Způsob měření teploty 353 // 40.4 Etiologie horečky 354 // 40.5 Diagnostická kritéria 354 // 40.6 Léčba 356 // 40.7 Komplikace 357 // 41 Hypotermie (Václav Vobruba) 359 // 41.1 Definice hypotermie 359 // 41.2 Patofyziologie hypotermie 359 // 41.3 Klinický obraz 360 // 41.4 Diagnostika 361 // 41.5 Léčba 361 // 41.6 Léčebná hypotermie 362 // 42 Alergie, anafylaxe (Olga Černá) 364 // 42.1 Definice 364 // 42.2 Patofyziologie 364 // 42.3 Klinické projevy anafylaxe 366 // 42.4 Vyšetření 367 // 42.5 Diferenciální diagnostika 367 // 42.6 Terapie 368 // 42.7 Následná péče 370 // 43 Bolesti břicha (Pavel Heinige) 371 // 43.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 371 // 43.2 Diferenciální diagnóza 371 // 43.3 Anamnéza 375 // 43.4 Přednemocniční péče 375 // 43.5 Směrování transportu 378 // 43.6 Během přijetí 378 // 43.7 Další péče při příjmu, včetně konzilií a diagnostických metod 378 // 43.8 Co s pacientem dál 380 // 44 Zvracení (Pavel Heinige, Martin Fajt) 382 // 44.1 Definice a charakteristika 382 // 44.2 Diferenciální diagnóza 382 // 44.3 Anamnestické údaje 386 // 44.4 Přednemocniční péče 386 // 44.5 Během příjmu 388 // 44.6 Po příjmu 388 // 45 Průjem (Pavel Heinige) 390 // 45.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 390 // 45.2 Etiologie, anamnestické údaje 390 // 45.3 Přednemocniční péče 392 // 45.4 Při příjmu 394 // 45.5 Co s pacientem dál 394 // 46 Krvácení z konečníku a krev ve stolici u dětí (Richard Škába, Lucie Poš) 397 //
46.1 Novorozenci 397 // 46.2 Kojenci 398 // 46.3 Batolata a předškolní věk 399 // 46.4 Školní děti a dospívající 400 // 47 Dysurie, anurie, hematurie (Jitka Dissou, Peter Lux) 403 // 47.1 Definice 403 // 47.2 Etiologie 403 // 47.3 Anamnestické údaje 403 // 47.4 Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče 404 // 47.5 Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 404 // 47.6 Diferenciální diagnóza 404 // 47.7 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 405 // 47.8 Vyšetření, náběry a léčba na centrálním příjmu 405 // 47.9 Hospitalizace 405 // 48 Gynekologické příčiny bolestí břicha (Martin Mužík) 407 // 48.1 Definice a vymezení pojmu 407 // 48.2 Torze adnex 407 // 48.3 Ruptura ovariální cysty 408 // 48.4 Dysmenorea 410 // 48.5 Úrazy zevního genitálu 411 // 49 Neprospívání u kojenců a batolat (Václav Vobruba) 414 // 49.1 Definice neprospívání 414 // 49.2 Patofyziologie 414 // 49.3 Klinický obraz 414 // 49.4 Etiologie a diferenciální diagnostika 414 // 49.5 Laboratorní vyšetření 416 // 49.6 Terapie 416 // 50 Dehydratace, metabolický rozvrat (Václav Vobruba) 417 // 50.1 Dehydratace 417 // 50.2 Hypernatremie 421 // 50.3 Hyponatremie 423 // 50.4 Hypokalemie 425 // 50.5 Hyperkalemie 427 // 50.6 Poruchy acidobazické rovnováhy 428 // 51 Žloutenka (Václav Vobruba) 431 // 51.1 Úvod 431 // 51.2 Metabolismus bilirubinu 431 // 51.3 Klinický obraz 431 // 51.4 Etiologie 432 // 51.5 Diagnostika 433 // 51.6 Léčba 434 // 51.7 Hyperbilirubinemie u novorozence 434 // 52 Kožní projevy a léze, exantém, krvácivé projevy na kůži (Jana Třešňák Hercogová) 437 // 52.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 437 // 52.2 Etiologie, anamnestické údaje 437 // 52.3 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 439 // 52.4 Diferenciální diagnóza 441 //
52.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 441 // 52.6 Poznámky k dalšímu ošetření a transportu 441 // 52.7 Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu 442 // 52.8 Schéma další péče na centrálním příjmu včetně konzilií a diagnostických metod 442 // 52.9 Co s pacientem dál 442 // 53 Úpal, úžeh (Pavel Heinige) 443 // 53.1 Definice, charakteristika a popis stavu obecně 443 // 53.2 Patofyziologie 443 // 53.3 Diferenciální diagnóza 444 // 53.4 Anamnéza 444 // 53.5 Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční péče 445 // 53.6 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční péče 446 // 53.7 Směrování transportu 446 // 53.8 Vyšetření v rámci příjmu 446 // 53.9 Hospitalizace 448 // 54 Intoxikace (Petr Pavlíček) 449 // 54.1 Definice a vymezení pojmu 449 // 54.2 Etiologie a anamnéza 449 // 54.3 Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 450 // 54.4 Diferenciální diagnostika 451 // 54.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 451 // 54.6 Centrální příjem 451 // 55 Otrava oxidem uhelnatým (Petr Pavlíček) 455 // 55.1 Definice a vymezení pojmu 455 // 55.2 Etiologie a anamnéza 455 // 55.3 Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče 456 // 55.4 Diferenciální diagnostika 456 // 55.5 Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče 456 // 55.6 Transport 457 // 55.7 Centrální příjem 457 // 56 Abúzus alkoholu a návykových látek (Petr Pavlíček) 459 // 56.1 Abúzus alkoholu 459 // 56.2 Abúzus návykových látek 460 // 57 Proces detoxikace u dětí a adolescentů (Světlana Kroftová, Antonín Šebela) 463 // 57.1 Systém péče v České republice 463 // 57.2 Dětské a dorostové detoxikační centrum 463 // 57.3 Klinický profil klientů centra 463 // 57.4 Další fakta z klinické praxe 466 //
57.5 Nejčastěji používané léky na DaDDC 466 // 58 Akutní psychóza, akutní stavy v dětské psychiatrii (Zlata Baraníková) 468 // 58.1 Definice a charakteristika 468 // 58.2 Přístup k dětskému psychiatrickému pacientovi 468 // 58.3 Psychiatrický nález v rámci naléhavé péče 468 // 58.4 Etiopatogeneze 469 // 58.5 Poruchy psychického vývoje 470 // 58.6 Terapie v pedopsychiatrii 472 // 59 Překotný porod (Jana Djakow, Daniel Blažek) 477 // 59.1 Definice, incidence, příčiny a rizikové faktory 477 // 59.2 Příznaky překotného porodu 477 // 59.3 Porodní doby během překotného porodu a základní opatření neodkladné pomoci, probíhá-li porod mimo zdravotnické zařízení 478 // RESUSCITACE // 60 Kardiopulmonální resuscitace (PBLS/PALS - paediatric basic / advanced life support) (Jana Djakow, Daniel Blažek, Jana Šeblová) 485 // 60.1 Úvod do problematiky 485 // 60.2 Zhodnocení stavu kriticky nemocného nebo poraněného dítěte. Základní postup při známkách respiračního a oběhového selhání -prevence zástavy dechu a oběhu 489 // 60.3 Základní neodkladná resuscitace dětí (PBLS - paediatric basic life support) 500 // 60.4 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem 507 // 60.5 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí (paediatric advanced life support) 510 // 60.6 Léky používané při resuscitaci a iniciální léčbě kriticky nemocného dítěte 517 // 60.7 Poresuscitační péče 520 // 60.8 Operační středisko zdravotnické záchranné služby a resuscitace 522 // 60.9 Etické aspekty resuscitace dítěte 522 // 61 Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence (Jana Djakow, Daniel Blažek) 526 // 61.1 Příprava 526 // 61.2 První zhodnocení novorozence 528 // 61.3 Resuscitace novorozence 529 // 61.4 Transport a poresuscitační péče 539 // 61.5 Etické úvahy 540 //
PŘÍLOHY // 62 Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči (Česko-slovenský mezioborový doporučený postup) (Tomáš Zaoral, Jan Blatný, Václav Vobruba, Slávo Nosál, Dušan Raffaj, Karel Cvachovec, Vladimír Černý) 545 // 62.1 Definice život ohrožujícího krvácení 545 // 62.2 Doporučení 546 // 63 Diferenciální diagnostika na podkladě klinických a laboratorních příznaků (Václav Vobruba) 551 // 64 Laboratorní vyšetření (Jana Barcalová, Václav Vobruba) 566 // Souhrn 579 // Summary 580 // O autorech 581 // Seznam zkratek 585 // Rejstřík 591

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC