Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Auditorium, 2021
235 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87284-88-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001650715
Úvod 7 // 1. Životní prostředí a trestní právo 11 // 1.1 Odpovědnost v právu životního prostředí 1? // 1.2 Trestní právo a ochrana životního prostředí 17 // 1.2.1 Trestní právo 18 // 1.2.2 Principy práva životního prostředí a trestněprávní normy 26 // 1.2.3 Normotvorba v oblasti trestněprávní // ochrany životního prostředí 31 // 2. Environmentální kriminalita 36 // 2.1 Charakteristika environmentální kriminality 38 // 2.1.1 Organizovaná trestná činnost 42 // 2.1.2 Propojení trestné činnosti 44 // 2.1.3 Zapojení ekonomických subjektů 46 // 2.1.4 Trestné činy bez obětí 49 // 2.1.5 Ohrožení sociální stability a míru 51 // 2.1.6 Problematické aspekty prokazování environmentální kriminality 52 // 2.2 Kategorie environmentální kriminality 53 // 2.2.1 Trestné činy, jejichž objektem je zájem na ochraně biotické složky životního prostředí 56 // 2.2.2 Trestné činy, jejichž objektem je zájem // na ochraně abiotické složky životního prostředí 61 // 3. Mezinárodní právo a ohrožení a poškození životního prostředí 67 // 3.1 Odpovědnost za poškození životního prostředí v ozbrojeném konfliktu 69 // 3.1.1 Mezinárodní trestní tribunály a poškození životního prostředí 74 // 3.1.2 Poškození životního prostředí jako válečný zločin 77 // 3.2 Ohrožení a poškození životního prostředí jako zločin podle mezinárodního práva 80 // 3.2.1 Mezinárodní trestní soud a poškození životního prostředí 83 // 3.2.2 Možnosti Římského statutu ve vztahu k poškození životního prostředí 87 // 3.2.3 Možnost vzniku nové platformy 94 // 3.3 Ohrožení a poškození životního prostředí jako konvencionální zločin 99 //
4. Trestné činy proti životnímu prostředí v evropském kontextu 106 // 4.1 Úmluva Rady Evropy o trestněprávní ochraně životního prostředí 109 // 4.2 Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí a související předpisy 114 // 4.2.1 Historický vývoj 116 // 4.2.2 Současný stav 121 // 4.2.3 Budoucí vývoj 127 // 4.2.4 Trestní sankce 134 // 5. Trestné činy proti životnímu prostředí v českém právním řádu 141 // 5.1 Pojem trestný čin v českém právním řádu a související instituty 143 // 5.1.1 Znaky skutkové podstaty trestného činu 145 // 5.1.2 Pachatel trestného činu 149 // 5.1.3 Trestání pachatelů 157 // 5.2 Trestné činy proti životnímu prostředí v českém právním řádu 164 // 5.2.1 Vztah trestní odpovědnosti a jiných kategorií odpovědnosti v českém právním řádu 166 // 5.2.2 Rozsah kriminalizace 169 // 5.3 Trestné činy podle hlavy VIII. trestního zákoníku 172 // 5.3.1 Zvláštní skutkové podstaty k ochraně složek životního prostředí a ekosystémů 174 // 5.3.2 Ochrana před zdroji ohrožení 184 // 5.3.3 Zvláštní ochrana zvířat a zvěře 187 // 5.3.4 Trestné činy "zemědělské" 194 // 5.4 Další skutkové podstaty trestných činů umožňující ochranu životního prostředí 196 // 5.4.1 Trestné činy využitelné v ochraně životního prostředí 196 // 5.4.2 Trestné činy související s environmentální kriminalitou 199 // Závěr 202 // Summary 213 // Seznam použitých zdrojů 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC