Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Maxdorf, [2017]
381 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-536-1 (vázáno)
Jessenius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001650979
Předmluva 7 // Úvod - historie české (a československé) angiologie 11 // 1 Patofyziologie základních vaskulárních onemocnění 16 // 1.1 Aterogeneze 16 // 1.2 Trombogeneze v žilním systému 20 // 1.3 Vaskulitidy 27 // 2 Principy vyšetření v angiologii 32 // 2.1 Fyzikální a základní instrumentální vyšetření tepen a žil 32 // 2.2 Duplexní sonografie tepenného a žilního systému 37 // 2.3 CT angiografie 62 // 2.4 Pozitronová emisní tomografie 65 // 2.5 Magnetická rezonance 70 // 2.6 Digitální subtrakční angiografie 73 // 2.7 Pletysmografie 76 // 2.8 Mikrocirkulace a detekce jejího postižení 80 // 2.9 Laboratorní vyšetření ve vztahu ? onemocnění tepen a žil 85 // 2.10 Lymfoscintigrafie v diagnostice lymfedému 89 // 3 Léčba vaskulárních onemocnění - základní principy 92 // 3.1 Léčba tepenných onemocnění 92 // 3.2 Léčba žilních onemocnění 117 // 4 Choroby periferních tepen 142 // 4.1 Ischemická choroba dolních končetin 142 // 4.2 Ischemická choroba horních končetin 156 // 4.3 Kritická končetinová ischemie 161 // 4.4 Syndrom diabetické nohy 168 // 4.5 Akutní končetinová ischemie 176 // 5 Onemocnění renálních tepen 180 // 5.1 Vyšetřovací metody 180 // 5.2 Fibromuskulárnídysplazie 181 // 5.3 Aneurysmata renálních tepen 182 // 5.4 Disekce renální tepny 182 // 5.5 Arteriovenózní zkrat 183 // 5.6 Aterosklerotické postižení renálních tepen 183 // 5.7 Chirurgická revaskularizace stenózy renálních tepen 186 // 6 Onemocnění viscerálních tepen 189 // 6.1 Anatomie, patofyziologie a klinický obraz mezenteriální ischemie 189 // 6.2 Zobrazení mezenteriálních tepen, vyšetrenia následná léčba 192 // 6.3 endovaskulární a Chirurgická revaskularizace 193 // 7 Onemocnění karotických tepen 197 // 7.1 Aterosklerotické postižení extrakraniálních karotických tepen 197 //
7.2 Neaterosklerotické postižení cervikálních tepen 202 // 7.3 Endarterektomie karotického povodí 204 // 7.4 Endovaskulární léčba stenóz karotických tepen 205 // 8 Onemocnění aorty 210 // 8.1 Disekce aorty, intramurálníhematom 210 // 8.2 Aneurysma aorty 217 // 8.3 Koarktace aorty 221 // 8.4 Infekční aortitida 224 // 8.5 Systémové choroby pojivá 227 // 8.6 Aortitidy neinfekční etiologie 229 // 8.7 Chirurgická léčba onemocnění aorty 232 // 9 Vaskulitidy 243 // 9.1 Vaskulitidy velkých tepen 244 // 9.2 Vaskulitidy cév malého a středního kalibru 248 // 9.3 Thromboangiitis obliterans (Buergerova nemoc) 254 // 10 Kompresivní syndromy 256 // 10.1 Syndrom horní hrudní apertury 256 // 10.2 Kompresivní syndrom a. poplitea 258 // 10.3 Dunbarův syndrom 259 // 11 Aneurysmata a pseudoaneurysmata periferních tepen 260 // 12 Arteriovenózní zkraty 264 // 13 Vaskulární malformace 269 // 13.1 Arteriovenózní malformace 269 // 13.2 Cévní malformace 270 // 14 Vazospasmy a příbuzná vaskulární onemocnění 274 // 14.1 Raynaudův fenomén 274 // 14.2 Akrocyanóza 277 // 14.3 Livedo reticularis 277 // 14.4 Erytromelalgie 278 // 15 Erektilní dysfunkce na vaskulárním podkladě 280 // 16 Hluboká žilní trombóza a plicní embolie 285 // 16.1 Rizikové faktory vzniku hluboké žilní trombózy (a plicní embolie) 286 // 16.2 Diagnostika hluboké žilní trombózy 288 // 16.3 Konzervativní (medikamentózni) léčba hluboké žilní trombózy 291 // 16.4 Endovaskulární léčba hluboké žilní trombózy 297 // 16.5 Diagnostika akutní plicní embolie, stratifikace rizika 300 // 16.6 Antikoagulační léčba plicní embolie 305 // 16.7 Trombolytická léčba akutní plicní embolie 308 // 16.8 Endovaskulární léčba plicní embolie 310 // 16.9 Podpůrná léčba plicní embolie 312 // 16.10 Chirurgická embolektomie plicnice 314 //
16.11 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 318 // 16.12 Posttrombotický syndrom 324 // 16.13 Rekanalizace chronických uzávěrů hlubokých žil 327 // 16.14 Kaválnífiltry v prevenci a léčbě žilní tromboembolie 330 // 17 Trombóza povrchových žil 333 // 18 Primární profylaxe tromboembolické nemoci 336 // 19 Chronické onemocnění povrchových žil 340 // 19.1 Úvod 340 // 19.2 Diagnostické postupy 342 // 19.3 Konzervativní léčba 344 // 19.4 Chirurgická a endovaskulární léčba z pohledu nechirurga 347 // 19.5 Ulcus cruris venosum - komplexní léčba 348 // 20 Syndrom pánevní kongesce, varikokéla 352 // 21 Lymfedém 358 // 22 Lipedém 362 // Přehled použitých zkratek 364 // Seznam obrázků 368 // Medailonky hlavních autorů 375 // Rejstřík 376
(OCoLC)1028217757
cnb002969882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC