Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020
349 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-245-2322-4 (brožováno)
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
Na obálce nad názvem: Fakulta podnikohospodářská
Obsahuje bibliografii na stranách 329-336, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001651007
1 Úvod 7 // 2 Použité metody výzkumu 9 // 2.1 Empirický výzkum 9 // 2.2 Kvalitativní obsahová analýza 11 // 2.3 Kontextuální rozhovory 12 // 2.4 Kvalitativní dotazníkové šetření 12 // 3 Vymezení pojmů kreativita, tvůrčí produkt a inovace 13 // 3.1 Kreativita 13 // 3.2 Tvůrčí produkt 14 // 3.3 Inovace 14 // 3.4 Kreativita a inovace - v čem je rozdíl? 18 // 4 Kreativita a její význam pro vznik inovací 21 // 4.1 Úrovně a kategorie kreativity 21 // 4.2 Co tvoří kreativitu? 22 // 4.3 Složitost a provázanost kreativity 24 // 5 Role kreativity v inovačním procesu 29 // 5.1 Kreativita jako hnací síla 29 // 6 Nový rámec inovací 35 // 6.1 Magické zaklínadlo produktivita 35 // 6.2 Jak dnes vybírat ty nejlepší a nejpřínosnější kombinace nápadů? n 39 // 6.3 Vzájemné synergie vynálezů a inovací n 40 // 6.4 Otevřené inovace 44 // 7 Inovační prostředí v organizaci // 7.1 Proinovační firemní kultura t 49 // 7.2 Systém na podchycování talentů 54 // 7.3 Inovační leadership 56 // 7.4 Systém na podchycování nápadů 58 // 7.5 Systém na realizaci nápadů 61 // 7.6 Změna paradigmatu - nový způsob myšlení 63 // 7.7 Bariéry kreativity 70 // 7.8 Síťování mozků v různorodých sítích 74 // 8 Rozvoj kreativity 77 // 8.1 Co znamená trénovat a rozvíjet kreativitu? 77 // 8.2 Kurzy kreativity 77 // 8.3 Trénink imaginace 79 // 8.4 Tekuté sítě 81 // 8.5 Manažer inovací m 81 // 9 Současný způsob zajišťování inovací ve firmách 83 // 9.1 Využijte start-upy 83 // 9.2 Využijte internetovou komunitu 84 // 9.3 Kategorie kreativity z hlediska cíle 86 // 9.4 Typy kreativity t t 86 // 9.5 Kombinace metod 89 // 9.6 Jak může organizace změřit svůj inovační potenciál? 90 // 10 Základní rozhodnutí: inovace nebo nový koncept 97 // 10.1 Jak dál? Nový koncept nebo inovace? 98 // 10.2 Mapa ér (Era’s Map) 100 //
10.3 Evoluční inovační mapa 101 // 10.4 Mapa příležitostí 104 // 11 Inovační proces a jeho specifika 107 // 11.1 Problém a jeho strukturace 07 // 11.2 Inovační modely 108 // 12 Kreativní metody 113 // 13 Metody zaměřené na zjišťování problému 115 // 13.1 Úvod do skupiny metod m 115 // 13.2 Metoda Zjišťovací otázky 116 // 13.3 Metoda 5W + 1H n n n llll 117 // 13.4 Metoda Dimenzionální analýza m 118 // 13.5 Metoda 99 otázek 119 // 13.6 Metoda Myšlenková mapa 124 // 13.7 Metoda Brainstorming 126 // 14 Metody zaměřené na sběr informací 135 // 14.1 Úvod do skupiny metod 135 // 14.2 Metoda Sběr informací o problému 135 // 14.3 Metoda Zápisník 136 // 14.4 Metoda Kolektivní firemní zápisník 139 // 14.5 Metoda DEVONthink 140 // 14.6 Metoda Lockeho zápisník 142 // 15 Metody zaměřené na analýzy 143 // 15.1 Úvod do skupiny metod t 143 // 15.2 Metoda Analýza okolí a prostředí 143 // 15.3 Metoda SWOT analýza 146 // 15.4 Metoda Analýza CATWOE 150 // 15.5 Metoda Kepner & Tregoe 152 // 15.6 Metoda SLICE - DICE 153 // 15.7 Metoda Analýza silových polí 154 // 16 Metody zaměřené na definici problému 159 // 16.1 Úvod do skupiny metod 159 // 16.2 Metoda Formulace problému t 159 // 16.3 Metoda Parafráze klíčových slov 161 // 16.4 Metoda Změna hranic zadání 163 // 16.5 Metoda Odvrácená tvář 164 // 16.6 Metoda Synektika 166 // 16.7 Metoda Žebříkování- Laddering 172 // 17 Metody zaměřené na hledání nápadu 175 // 17.1 Úvod do skupiny metod 175 // 17.2 Metoda Hledání nápadu na řešení 176 // 17.3 Metoda Konceptualni kreativita 179 // 17.4 Metoda Rámec deseti typů inovací 182 // 17.5 Metoda Delphi 186 // 17.6 Metoda Osbornův seznam 187 // 17.7 Metoda SCAMPER 188 // 17.8 Metoda 6-3-5 191 // 17.9 Metoda „What-if" 193 // 17.10 Metoda Progresivní odhalování 195 // 17.11 Metoda Analogie 196 // 17.12 Metoda Idea Trigger 201 // 17.13 Metoda Morfologická analýza 203 //
17.14 Metoda Heuristicko-ideizační // 17.15 Metoda Storyboard 210 // 17.16 Metoda Storytelling 21 // 17.17 Metoda Buy a Feature 215 // 17.18 Metoda Stínování 218 // 17.19 Metoda Rychlý člun 220 // 17.20 Metoda Reklama/Produktový box 222 // 17.21 Metoda Pět proč 224 // 17.22 Metoda Hraní role 225 // 17.23 Metoda Kontextuální rozhovor 227 // 17.24 Metoda Crawford Slip 232 // 17.25 Metoda Disney Strategy 235 // 17.26 Metoda Systém včasného varování 238 // 18 Meotdy zaměřené na hledání řešení 243 // 18.1 Úvod do skupiny metod 243 // 18.2 Metoda Sjednocování úspěšných nápadů 243 // 18.3 Metoda Srovnávací tabulka m шипи 244 // 18.4 Metoda Advokát 248 // 18.5 Metoda Šest klobouků 248 // 19 Metody zaměřené na implementace projektu, procesu, výroby nového produktu či zavedení nové služby 255 // 19.1 Úvod do skupiny metod 255 // 19.2 Metoda Projektové řízení 255 // 20 Komplexní kreativní metody 261 // 20.1 Úvod do skupiny metod 261 // 20.2 Metoda Strategie modrého oceánu 261 // 20.3 Metoda Business Model Canvas 268 // 20.4 Metoda Lean Canvas 274 // 20.5 Metoda WOIS 281 // 20.6 Metoda Design Thinking 284 // 20.7 Metoda TRIZ 92 // 20.8 Metoda Plánovací scénář 297 // 20.9 Metoda Případová studie 311 // 21 Shrnutí 317 // Přílohy 319 // Příloha 1 - Příklad firemního formuláře pro zachycování nápadů 319 // Příloha 2 - Zadávací list projektu 320 // Příloha 3 - Inovační weby 321 // Příloha 4 - Případové studie 323 // Seznam zkratek 325 // Literatura 329 // Seznam obrázků 337 // Seznam tabulek 339 // Rejstřík 341 // Summary 345
(OCoLC)1200248864
cnb003177827

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC