Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
I. vydání
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1959
406 stran ; 21 cm

objednat
001651082
Úvodem (Redakce) ... 5 // I. Pravopis // O podstatě pravopisu (J. Kuchař) ... 9 // Nová úprava pravopisu (J. Kuchař) ...11 // Dvojí vydání Pravidel (J. Kuchař) ...13 // Pravidla slovenského pravopisu (Fr. Váhala) ...16 // Psaní i а у // Psaní i а у v základech slov (J. Kuchař) ...21 // Psaní l а у v koncovkách jmen (K. Hausenblas) ...23 // Psaní i а у podle mluvnické shody (K. Hausenblas) ...25 // O pýrí a co s ním souvisí i nesouvisí (M. Dokulil) ...29 // Rozmarýnka a jiné případý (Zd. Hrušková) ...30 // Cimbál, cyklostyl a táborita (Vl. Kondrová) ...32 // Vlys a ližina (H. Kratochvílová) ...34 // Poliklinika a polytechnika (H. Marešová) ...35 // Diskvalifikace a dyspepsie (H. Marešová) ...36 // Kyjev, nikoli Kijev (J. Machač) ...38 // Psaní skupin souhlásek // Změny v nových Pravidlech (Zd. Hrušková) ...39 // Kamenný, ale ruměný (Vl. Kondrová) ...41 // Bandungský, či bandunský? (Fr. Daneš) ...43 // Trpčí, ale sladší (M. Dokulil) ...45 // Psaní předložek a předpon s a z // Předložky s a z (Fr. Váhala) ...48 // Předpony s- a z- (Fr. Váhala) ...51 // Zkomponovat, nikoli skomponoval (Fr. Váhala) ...55 // Délka samohlásek v domácích slovech // Změny v označováni dlouhých samohlásek (J. Kuchař) ...58 // Délka v slovesných předponách (Fr. Váhala) ...62 // Jejich a jejích (J. Kuchař) ...64 // Psaní slov přejatých // Pravopis cizích Jmen vlastních (Fr. Daneš) ...B5 // Chruščov (K. Hausenblas) ...67 // Otýlie, Anastázie apod. (Zd. Hrušková) ...69 // Psaní přejatých Jmen obecných (Fr. Daneš) ...70 // Pravopis přejatých slov latinského nebo řeckého původu (Fr. Daneš) 72 // Balón, ale gramofon (Fr. Váhala) ...75 // Cizí názvy Jídel na našich Jídelních lístcích (K. Sochor) ... 78 //
Cizí potravinářské názvy a výkladní skříně lahůdkářských prodejen (K. Sochor) ...81 // Přejaté názvy nápojů a Jejich pravopis (K. Sochor) ...83 // Textilní názvosloví (H. Kratochvílová a Zd. Hlaváčková) ... 86 // Chargé d’affaires, ale atašé apod. (Zd. Hlaváčková) ...92 // Zkratky a značky // Psaní zkratek podle nových Pravidel (Zd. Hrušková) ...95 // Zkratková slova (M. Helcl) ...97 // Psaní číslovek (Fr. Daneš) ...101 // Psaní velkých písmen // Velká písmena v nových Pravidlech českého pravopisu I, II, III (M. Dokulil) ...104 // Psaní názvů různých institucí a ulic (M. Helcl a K. Kozlová) ...110 // Názvy dolů, závodů, divadel aj. (VI. Kondrová) ...114 // Pražský hrad, pražané a podobné případy (Fr. Váhala) ...117 // Názvy železničních drah (E. Mleziva) ...118 // Hranice slov v písmu // Psaní spřežek (K. Hausenblas) ...119 // Spolurozhodovat (Fr. Váhala) ...122 // Přeskok s jedenapůlobratem (K. Kozlová) ...124 // Psaní spojovací čárky (M. Dokulil) ...126 // Vitamín C, nebo C-vitamín (M. Dokulil) ...129 // Generálporučík (К. Richter) ...131 // Dělení slov (J. Filipec) ...133 // Rozdělovací znaménka // Psaní čárky podle nových Pravidel (K. Hausenblas) ...135 // Čárka před a, nebo, či, jako, než, popřípadě (M. Helcl) ...137 // Druhé, přepracované vydání (Fr. Daneš) ...144 // Čárka k naznačení volného připojení (M. Dokulil) ...146 // 404Jen o čárku navíc (M. Dokulil) ...148 // Čárka před jen, právě atd. (Al. Dokulil) ...149 // Oddělovat výrazy tuším, prosím čárkami? (M. Dokulil) ...152 // Má tu být čárka? (Fr. Váhala) ...154 // Tečka, vykřičník, otazník (Zd. Hrušková) ...157 // Hromadění znamének pří pomlčce (Zd. Hrušková) ...159 // Dvojtečka v tiráži (Fr. Daneš) ...162 //
II. Tvaroslovné výklady // Nebojte se mluvnice (Al. Jedlička) ...165 // Skloňování // Životnost a neživotnost I, II (J. Kuchař) ...166 // Koně, rodiče, lidičky (Zd. Hrušková) ...179 // Fazol, fazole i Jiné ... (Zd. Hrušková) ...181 // Rod citátových slov (Fr. Váhala) ...185 // Jména obecná // Vzory „kost“ a „píseň“ (Al. Jedlička) ...187 // Proč v Mnichově, ale o Mnichovu (Al. Jedlička) ...191 // V letadle, ale v družstvu (Al. Jedlička) ...201 // Součet úhlů trojúhelníku, či trojúhelníka? (Al. Jedlička) ... 203 // Spisovateli Ivanu Olbrachtovi (J. Dvončová-Švehlová) ...205 // „Pane Novák“ (K. Kozlová) ...207 // Pane Šveci, nebo pane Ševče? (B. Zimová) ...209 // Chemikové i chemici (Aí. Held a B. Zimová) ...210 // Favorité i favoriti (Aí. Held) ...216 // Dívat se do kart — dívat se do karet I, II (H. Marešová) ... 218 // Den a jeli (Zd. Hrušková) . ...220 // Hledáme tři sta nových průvodčí? (J. Kuchař) ...222 // Milión obyvatel? (Al. Dokulil) ...226 // V hotelech, nebo v hotelích? (Fr. Váhala) ...228 // V teplácich, nebo v teplákách? (Fr. Váhala) ...230 // Skloňování jmen typu „kámen“ (Př. Hauser) ...232 // Na rukou — na rukách (Zd. Hrušková) ...234 // Z pozic, nebo z pozicí? (AI. Jedlička) ...237 // Jména na -us (Fr. Váhala) ...239 // Stadión a prestiž (Vl. Kondrová) ...241 // Gejša, dueňa, sója (H. Marešová) ...242 // Obdivovat se nádhernému panorámatu (L. Kroupová) ...244 // Řešení je precedentem pro další případy (L. Kroupová) ...246 // Nesklonná podstatná jména obecná (L. Kroupová) ...248 // Osmdesát jedna koruna — jedenaosmdesát korun (H. Kratochvílová) 260 // Napětí 220 voltů, radioaktivita 15 milicurie (Ed. Prandstetter) ...261 // Sedm celých šestnáct setin kilogramu (Ed. Prandstetter) ... 265 //
Čtyřdílný — čtyřdílný (K. Kozlová) ...266 // Trojí vyhotovení (J. Kuchař) ...268 // Dvoje kleště — dvojí kleště (K. Hausenblas) ...271 // Vlastní jména osobní a místní // Skloňování jmen typu Bohadlo, Švec (W. Kondrová) ...272 // Ilju, či Iljovi Erenburgovi? (M. Helcl) ...274 // O Borisi Polevém a Alexandru Dumasovi (Zd. Hrušková) ... 276 // Osobní jména na -e (Zd. Hrušková a Fr. Váhala) ...278 // Milión Marca Póla, či Milión Marka Póla? (Fr. Váhala) ...282 // Madarská osobní jména (Fr. Váhala) ...284 // Skloňování cizích osobních jmen na -u (Fr. Váhala) ...287 // Čínská jména osob (Fr. Váhala) ...289 // Obrazy Vincenta van Gogha (Fr. Váhala) ...292 // Don Juan a donchuán (Zd. Hrušková) ...294 // Pallas Athéna (Fr. Váhala) ...295 // Dva Edys (K. Hausenblas) ...296 // Skloňování místních jmen typu „Lobkovice“ (M. Dokulil) ... 298 // Do Jinec i do Jinců (Fr. Váhala) ...302 // V Semilech, ale v Pyšelích (Fr. Váhala) ...304 // Na Mělníce i na Mělníku (Sl. Utěšený) ...306 // Z Břeclavi do Bratislavy (Fr. Daneš) ...307 // Z Králového Hradce, či z Hradce Králové? (Fr. Váhala) ... 309 // Casablanca a San Francisco (Zd. Hrušková) ...310 // Jména typu Kambodža (Fr. Váhala) ... 311 // К skloňování německých jmen osadních (Al. Dokulil) ...313 // V Rio de Janeiru (Fr. Váhala) ...315 // Časování // Přípony -ti a -í v infinitivu (J. Machač) ...317 // Slovesa typu „tříti“ a „péci“ (Al. Roudný) ...320 // Píšu, píši (E. Vodrálková) ...322 // Mohu — můžu (Fr. Váhala) ...323 // Nadšen, ale prodchnut (J. Machač a Al. Roudný) ...325 // Slovesa typu „napnout“ a „sejmout“ (H. Kratochvílová) ... 328 // Auta se vyrábějí (J. Kuchař) ...330 // Rozkazovací způsob u sloves vzoru „prosí“ (J. Machač) ...334 //
Čistění, anebo čištění? (Fr. Daneš) ...335 // Vyhrát, nikoli vyhrát (Fr. Váhala) ...337 // III. O spisovné výslovnosti // Spodoba znělosti a některé jevy dílčí (J. Zima) ...339 // Souhlásky na počátku slov (J. Zima) ...343 // Délka a krátkost samohlásek (J. Zima) ...344 // Výslovnost souhláskových skupin uvnitř slov (J. Zima) ...349 // Výslovnost ruských jmen vlastních (H. Čermáková) ...351 // S řetězy, nebo se řetězy? (M. Dokulil) ...350 // Rejstřík ...359 // Obsah ...403
(OCoLC)85461893
cnb000684541

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC