Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021
358 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88361-09-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 335-345 a bibliografické odkazy
001651155
Autorský tým 11 // Úvod 13 // 1. Dlouhodobá sociálně zdravotní péče 17 // 1.1 Modely systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče 17 // 1.2 Aktuální trendy při poskytování služeb dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Evropě 28 // 1.3 Systémy dlouhodobé sociálně-zdravotní péče ve vybraných evropských zemích 39 // 1.3.1 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Německu 40 // 1.3.2 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Rakousku 54 // 1.3.3 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče na Slovensku 66 // 1.3.4 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Polsku 83 // 1.3.5 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče ve Švédsku 91 // 1.3.6 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Belgii 100 // 1.3.7 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče ve Francii 107 // 1.3.8 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Izraeli 121 // 1.3.9 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Rusku 129 // 1.3.10 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Norsku 141 // 1.3.11 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Portugalsku 151 // 1.3.12 Systém dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v Estonsku 157 // 2. Systémy dlouhodobé sociálně zdravotní péče a zavádění inovativních přístupů pohledem dotázaných expertů z vybraných zemí 165 // 2.1 Základní charakteristika dotázaných institucí 171 // 2.2 Základní charakteristiky systému LTC v dotázaných zemích 174 // 2.3 Předpoklady pro zavádění inovací v rámci systému LTC v dotázaných zemích 185 // 2.4 Zavádění nových forem LTC v jednotlivých zemích 198 // 2.5 Shrnutí 203 // 3. Systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče v ČR 209 // 3.1 Dosavadní diskuze nad tvorbou systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče 209 //
3.2 Kvantifikace výdajů na poskytování systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče 216 // 3.3 Analýza systému financování sociálních služeb - vybrané hlavní problémy 225 // 3.4 Důsledky očekávaného demografického vývoje na potřeby služeb dlouhodobé sociálně-zdravotní péče 238 // 3.5 Přispěl zákon o sociálních službách k rozvoji služeb pro seniory? 246 // Předpoklady a bariéry sdílené péče v ČR z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora 257 // 4.1 O výzkumu 258 // 4.1.1. Cíle výzkumu 258 // 4.1.2. Metodika výzkumu 259 // 4.1.3. Popis vzorku 261 // 4.1.4. Souhrn 265 // 4.2 Podoby sdílené péče 266 // 4.2.1. Hlavní pečující a ostatní neformální pečující 268 // 4.2.2. Neformální a profesionální péče 271 // 4.2.3. Zdravotní a sociální péče 273 // 4.2.4. Souhrn 275 // 4.3 Překážky sdílené péče 276 // 4.3.1. Finanční překážky 276 // 4.3.2. Dispoziční a organizační bariéry 284 // 4.3.3. Informační mezery 287 // 4.3.4. Souhrn bariér 289 // 4.4 Předpoklady a stimuly sdílené péče 290 // 4.4.1. Rodinné prostředí 290 // 4.4.2. Odlehčovací služba 292 // 4.4.3. Tísňová péče 294 // 4.5 Závěry 296 // 5. Jak stimulovat rozvoj služeb dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v ČR? 301 // 5.1 ? problematice systémových změn v oblasti řízení sociálních služeb 302 // 5.1.1 Rozdělování dotací ze státního rozpočtu státem 303 // 5.1.2 Zrušení institutu sítě sociálních služeb 304 // 5.1.3 Garance minimálních standardů poskytovaných sociálních služeb 305 // 5.1.4 Rozvoj odlehčovacích služeb 306 // 5.1.5 Rozvoj tísňové péče 307 // 5.2 K problematice systémových změn v oblasti financování sociálních služeb 308 // 5.2.1 Oddělení financování poskytovatelů sociálních služeb a hmotného zabezpečení pečujících osob 309 //
5.2.2 Úpravy úhrad klientů za poskytování sociálních služeb 310 // 5.2.3 Přechod na výkonovou platbu za poskytovanou ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb 313 // 5.2.4 Stejné principy financování ošetřovatelské a sociální péče ve zdravotnických i sociálních zařízeních 315 // 5.2.5 Posouzení možnosti přechodu financování služeb sociální péče prostřednictvím pojistného 317 // 5.3 K problematice hmotného zabezpečení pečujících osob 318 // 5.3.1 Podpora pečujících osob v současné legislativě 318 // 5.3.2 Problémy a rizika, které je potřeba mít na zřeteli při hledání efektivního systému podpory pečujících osob 324 // 5.3.3 Možná forma hmotného zabezpečení pečujících osob 326 // Závěr 329 // Seznam literatury // 335 // Přílohy 346 // Příloha č. 1: Hodnocení závislosti v jednotlivých modulech a jeho promítnutí do celkového hodnocení pro úroveň přiznání příspěvku na péči v Německu
(OCoLC)1260124639
cnb003306082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC