Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání druhé, revidované
Praha : Triáda, 2020-
2 svazky ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87256-62-6 (1. díl ; vázáno)
Paprsek ; svazek 18.
Nárys filosofické hermeneutiky
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy
I. Nárys filosofické hermeneutiky. 2020. 415 stran
001651160
OBSAH // Úvod /15 // První část // Rozkrytí otázky pravdy na zkušenosti umění /19 // í. Transcendování estetické dimenze /21 // 1. Význam humanistické tradice pro humanitní védy /21 // a) Problém metody /21 // b) Vůdčí humanistické pojmy /26 // a) Vzdělání /26 // ß) Sensus communis /33 ?) Soudnost /43 ô) Vkus 147 // 2. Subjektivizace estetiky jako důsledek Kantovy kritiky /53 // a) Kantova nauka o vkusu a géniovi /53 // a) Transcendentálni význačnost vkusu /53 ß) Nauka o volné a vázané kráse /55 y) Nauka o ideálu krásy /57 ô) Zájem o krásno v přírodě a v umění /59 e) Poměr vkusu a génia /62 // b) Estetika génia a pojem prožitku /64 // a) Rozšíření pojmu génia /64 // ß) ? dějinám slova „prožitek“ /68 y) Pojem prožitku /72 // c) Meze prožitkového umění. Rehabilitace alegorie /77 // 3. Znovuzískání otázky po pravdě umění /86 // a) Pochybnost estetického vzdělání /86 // b) Kritika abstrakce estetického vědomí /92 // II. Ontologie uměleckého díla a její hermeneutický význam /103 // 1. Hra jako vodítko ontologické explikace /103 // a) Pojem hry /103 // b) Proměna ve výtvor a totální zprostředkování /110 // c) Časovost estetična /119 // d) Příklad tragicna /125 // OBSAH 9 // 2. Estetické a hermeneutické důsledky /130 // a) Bytostná valence obrazu /130 // b) Ontologický základ okasionality a dekorativity /138 // c) Mezní postavení literatury /151 // d) Rekonstrukce a integrace
jako hermeneutické úkoly /155 // Druhá část // Rozšíření otázky pravdy na rozumění v humanitních védách /159 // I. Dějinná příprava /161 // 1. Problematičnost romantické hermeneutiky a jejího použití v historice /161 // a) Bytostná proměna hermeneutiky mezi osvícenstvím a romantikou /161 // a) Prehistorie romantické hermeneutiky /161 ß) Schleiermacherův rozvrh univerzální hermeneutiky /170 // b) Navázání historické školy na romantickou hermeneutiku /181 a) Rozpaky vůči ideálu obecných dějin /181 // ß) Rankův historický názor světa /186 // y) Vztah mezi historikou a hermeneutikou uJ. G. Droysena /192 // 2. Diltheyovo uvíznutí v aporiích historismu /197 // a) Od epistemologického problému dějin ? hermeneutickému založení humanitních věd /197 // b) Rozdvojení vědy a filosofie života v Diltheyově analýze historického vědomí /208 // 3. Překonání epistemologického tázání fenomenologickým bádáním /217 // a) Pojem života u Husserla a hraběte Yorcka /217 // b) Heideggerův rozvrh hermeneutické fenomenologie /227 // II. Základy teorie hermeneutické zkušenosti /236 // 1. Povýšení dějinnosti rozumění na hermeneutický princip /236 // a) Hermeneutický kruh a problém předsudků /236 // a) Heideggerovo odhalení před-struktury rozumění /236 ß) Diskreditace předsudku osvícenstvím /241 // b) Předsudky jako podmínky rozumění /245 a) Rehabilitace autority a tradice /245 ß) Příklad klasična
/252 // c) Hermeneutický význam časového odstupu /256 // d) Princip působících dějin /264 // 10 PRAVDA A METODA I. NÁRYS FILOSOFICKÉ HERMENEUTIKY // 2. Znovuzískání základního hermeneutického problému /269 // a) Hermeneuticky problém použití /269 // b) Hermeneutická aktualita Aristotela /273 // c) Exemplární význam právní hermeneutiky /283 // 3. Analýza dějinně působícího vědomí /297 // a) Meze reflexivní filosofie /297 // b) Pojem zkušenosti a bytnost hermeneutické zkušenosti /301 // c) Hermeneutická přednost otázky /314 a) Předobraz platónské dialektiky /314 ß) Logika otázky a odpovědi /320 // Třetí část // Ontologický obrat hermeneutiky ve znamení řeči /329 // 1. Řeč jako médium hermeneutické zkušenosti /331 // a) Rečovost jako určení hermeneutického předmětu /335 // b) Rečovost jako určení hermeneutického výkonu /340 // 2. Proměny pojmu „řeč“ v dějinách západního myšlení /348 // a) Řeč a logos /348 // b) Řeč a verbum /358 // c) Řeč a pojmotvorba /366 // 3. Řeč jako horizont hermeneutické ontologie /374 // a) Řeč jako zkušenost světa /374 // b) Střed řeči a její spekulativní struktura /389 // c) Univerzální aspekt hermeneutiky /403 // OBSAH I I
(OCoLC)1226360163
cnb003258212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC