Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Institut pro studium literatury, 2020
1133 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87899-98-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
001651203
[Čísla v hranatých závorkách odkazují k poradovým číslům Bibliografie A. R] // I. 1892-1894 // Volné jeviště [20] —7 // Kritické črty. Paul Alexis: Madame Meuriot - J.-K. Huysmans: Lá-bas - Theodore de Banville: Marcelle Rabe - Jean Berge: Voix nocturnes [24] — 9 // J. S. Machar: Zimní sonety [25] —14 // Vácslav Vlček: Setník Halaburd [33] ---17 // Lad. Ariette: Básně [39] — 20 // Slovník francouzsko-český [43] — 22 // V ráji ďábla... [46] — 24 // J. J. Benešovský-Veselý: Eva a jiné povídky [50] — 26 // (Zasláno). Lumír, zdá se, poslední dobou... [54] — 29 // Dr. Frant. Sláma: Černá kněžna [56] — 30 // V. Lužická: Květiny a ženy [59] — 35 // Josef Merhaut: Had a jiné povídky [60] - 37 // K. M. Čapek: Povídky [61] - 40 // Ivan Franko: Na dně [66] — 42 // Alois Škampa: Venku a doma [67] —45 // (Zasláno). Dodatečně na adresu Lumíru [70] — 47 // Otakar Auředníček: Malířské novely [73] — 50 // Sofie Podlipská: Flora [74] — 52 // Antonín Klose: Na zemi [76] — 55 // Gerhart Hauptmann [77] — 57 // Karel V. Rais: Rodiče a děti [87] - 73 // Bohdan Kaminský: Mecenáš [95] — 75 // Jiří Karásek: Bezcestí [99] — 81 // Julius Zeyer: Stratonika a jiné povídky [102] - - 90 // Božena Viková-Kunětická: Nové povídky [104] — 92 // Otakar Auředníček: Pseudokontesy a jiné novely [105] - - 95 // Glosa k dekadenci [107] ---100 // Vilém a Alois MrŠtík: Maryša [120] ---104 // Josef K. Šlejhar: Florian Bílek, mlynář z Myšie // - Dojmy z přírody a společnosti [123] — 105 // Maurice Maeterlinck [125] — 118 // Jaroslav Kvapil: Liber aureus [128] ---123 // Jiří Karásek: Zazděná okna [158] — 124 // Ruská knihovna XVII. a XVIII. // Spisy Alexeje Feofilaktoviče Pisemského [177] — 134 //
II. 1894-1900 // Zdá se, že nyní u našich listů... [184] — 145 // Kapitola z patologie českého života dnešku: // „K našim posledním bojům literárním" a „Literární revoluce" [185] Benito Pérez Galdós [192] — 159 // Imoralita v umění [197] — 173 // J. S. Machar: Magdalena - Zde by měly kvést růže [199] — 177 // Karel Hlaváček: Sokolské sonety [200] — 193 // Emil de Laveleye: Protestantismus a katolicismus [201] — 193 // Jaroslav Vrchlický: Moderní básníci francouzští - Tri knihy vlašské lyriky [203] — 193 // Jaroslav Vrchlický: Kytky aster [207] — 194 // Eugenio de Castro: Interlunio [216] — 196 // Viktor Kamil Jeřábek: Nové povídky a obrázky [224] — 197 // K. M. Čapek: V třetím dvoře [225] — 198 // 147 // Karel Kamínek: Hřích [227] — 204 // Ctihodná pruderie... [234] — 205 // Naše poznámky o aféře p. Wildově... [242] — 206 // Václav Hladík: Tretí láska [236] — 207 // Několik rysů k obrazu Augusta Strindberga [243] — 209 // Naši mistři [255] — 215 // Růžena Svobodová: Na písčité půdě [256] - 218 // Frant. X. Svoboda: Noví vesničané [258] — 224 // Hrabě Lev N. Tolstoj: O náboženství a mravnosti [261] — 236 // Maryan Zdziechowski: Karel Hynek Mácha a byronismus český - Eduard Rod: Mravní názory naší doby [267] — 242 // Glosa k „České moderně" [272] — 244 // K českému překladu výboru z Květů zla [276] — 247 // Ubohý Lelian [286] — 256 // Česká otázka - Naše nynější krize. Napsal T. G. Masaryk [290] - 258 // Pan Maurice Barrěs... [282] — 262 // k poslední fázi české poezie [284] - 265 // Intimní volné jeviště [295] — 274 // Edmond de Goncourt [309] —283 // Renesance pohanství [321] — 284 // Volná tribuna. Týče se posledního božího bojovníka, pana J. S. Machara [???] — 291 //
Můj milý... [329] — 293 // K podobizně p. Ant. Sovy [336] — 295 // Román „propagandy činu" [357] — 297 // Knut Hamsun: Nová země [372] —301 // Mladí pražští Němci [377] — 305 // Mladá česká literatura dneška [378] — 309 // Milan Fučík: Utíkám k slunci [390] — 320 // Úpadek anarchismu [391] — 322 // Zlatá Praha... [399] —325 // Ola Hansson [401] — 326 // Česká poezie XIX. věku [419] - 327 // Ve Volných směrech... [459] — 329 // Karel Hlaváček. Malíř [460] —330 // Karel Kamínek: Disonance [461] — 335 // Jean Ajalbert: Sous le sabre [462] — 336 // Félix Vallotton [463] — 336 // Panychída [465] — 341 // Se vzácnou laskavostí... [519] - 345 // Joris-Karl Huysmans [534] — 346 // Království Boží na zemi... [564] — 357 // John Ruskin [593] — 358 // Z mladých autorů... [5W94] - 360 // Mrtvý bude psáti o živých... [596] - 360 // Byl bych v neslušných rozpacích... [597] — 363 // Devět kapitol o novějším románu francouzském... [601] // Z Lumíru zní třesk zbraní a krunýřů... [602] — 369 // Pražská secese [612] — 373 // - 366 // III. 1901-1914 // Odvěké žilobití života... [635] 383 // U příležitosti české edice Satanových dětí [636] — 384 // Chcete-li vyráběti rukavice nebo brousiti nože... [638] — 387 // J. S. Machar: Golgata [642] — 391 // A. Sova: Ivův román [650] — 397 // Veliké shromaždiště nevkusu, nejapností a ubohostí... [682] — 402 // Generace [696] — 406 // Umění a lid [702] - 409 // Knihy esejů [713] — 414 // Pokrok, vývoj a umění [715] — 421 // O úpadku kritiky... [722] — 427 // Tedy sezóna už počala... [724] — 430 // Historie chudého studenta Martana... [731] — 434 // Taková všední, neosobní, vychudlá je příroda... [740] — 437 // Odilon Redon [745] — 438 //
Náboženství [750] — 444 // Richard Schaukal [760] 454 // Erotika... [761] —455 // Aubrey Vincent Beardsley [776] — 459 // James Ensor [777] — 467 // Hlasatelé prostřednosti [781] — 475 // Sexuální problém a moralistní mor [784] — 484 // Mezinárodní žebrota. Odmítnutí [819] — 489 // Jak překládati? [822] — 496 // Česká grafika [828] — 498 // Modloslužebnictvi [830] — 503 // Výstavní poznámky [832] — 504 // Umění a užitečnost [856] — 507 // Poznámky výstavní a jiné [860] - 510 // Staré bludy [868] - 516 // Staré bludy II [870] ---518 // Pražská výstava děl Emila Bernarda a její naučení [877] - 520 // Nová renesance. Divagace na okraj Knihy silných [884] — 525 // Ironický osud. Divagace k jubileu Máchovu [907] — 536 // Glosa o umění a životě [916] — 540 // Snahy o klasicismus v umění dnešku [946] — 541 // Pád Neklanův [958] — 548 // Ironický osud je Máchovi stále věren... [974] — 552 // Mám radost... [975] - 552 // Smrt Jaroslava Vrchlického... [986] — 555 // Hanuš Schwaiger. Glosy k souborné výstavě jeho díla [989] — 558 // Není pochyby, že odvrat od čirého materialismu... [990] - 560 // Výstava Skupiny výtvarných umělců [1033] — 563 // Napsal jsem v minulém čísle... [1039] — 564 // V kterémsi čísle Národních listů... [1056] — 567 // Tragédie idealistního iluzionismu [1058] — 568 // F. V. Krejčí: Jaroslav Vrchlický [1060] - 573 // Na mé poznámky o „dvou generacích"... [1061] — 574 // Kouzlo Prahy. Glosy k albu dřevorytů Františka Koblihy [1071] — 578 // IV. 1915-1924 // Divagace o umění a životě [1133] — 583 // Divagace o umění a válce [1173] — 58? // Kniha F. V. Krejčího Jan Hus... [1180] — 590 // Historické romány [1184] — 599 // Divadlo [1186] — 605 // Umění a válka [1198] — 607 //
Divagace o smrti [1203] — 613 // Kdo by byl měl na paměti teorie... [1222] — 615 // Spisovatel, lid a národ [1236] — 618 // Divagace o tajemném dne a noci [1251] — 623 // O politice a spisovatelstvu [1254] — 627 // Věčná iluze [1269] ---629 // Bída fráze i charakteru [1275] — 638 // Krotké a zdvořilé rozjímání o nejnovějším umění. // Věčné iluze část ostatní [1279] - 643 // Jubilea a zase jubilea... [1287] — 650 // Svoboda se nám vrátila... [1303] — 652 // Památník potupy padl... [1304] — 654 // Cenzura dosud žije [1306] - 655 // Divagace o republice, umění a jiných pěkných věcech [1319] Bolševický šprýmař... [1324] — 669 // Tulák se vrátil... [1328] - 670 // Jest umělecké dílo... [1337] — 672 // Teror je slůvko... [1349] — 68o // Mír... [1357] — 682 // — 657 // Nacionalismus a socialismus... [1359] — 685 // Divagace o dvojím lidu [1383] — 689 // Nový noremní den [1400] — 693 // Móda v umění [1415] — 695 // Bolševický ráj [1416] — 697 // Zvrácenost [1418] — 700 // Ať žijí kozelce! [1423] — 701 // Utopie [1444] — 712 // Český ráj [1500] — 720 // Bibliofilské publikace [1513] — 726 // František Götz: Anarchie v nejmladší poezii [1514] Karel Čapek: Továrna na Absolutno [1515] — 73 // Raněný Jana Štursy... [1536] — 738 // Ex libris a knižní výzdoby Karla Hlaváčka [1541] — // Dekadence a okultismus... [1553] — 74 // Čas a smrt - Lkající Faun [1568] — 746 // Ediční poznámka — 747 Soupis tematický a žánrový — 753 Rejstřík jmen — 759 Obrazová příloha - 773
(OCoLC)1240908270
cnb003255280

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC