Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:35x 
BK
Vydání čtvrté
Praha : Portál, 2021
791 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1851-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 765-783 a rejstřík
Terminologický slovník
Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží například při určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, je východiskem pro psychologické prognózy apod..
001651899
Úvod 11 // ČÁST I // Metodologické otázky 13 // 1 Psychodiagnostika, diagnostická metoda, diagnostická činnost 13 // Z Psychometrické vlastnosti psychodiagnostických metod 15 // 2.1 Objektivita 15 // 2.2 Standardizace 16 // 2.3 Reliabilita 17 // 2.4 Validita 18 // 3 Vývoj psychologické diagnostiky 19 // 4 Zvláštnosti detské diagnostiky 24 // 4.1 Situace psychologického vyšetření 24 // 4.2 Struktura a průběh vyšetření 26 // 5 Klasifikace psychodiagnostických metod 29 // ČÁST II // Klinické metody // 1 Pozorování 32 // 2 Rozhovor 36 // 3 Anamnéza 44 // 4 Analýza spontánních prnduktů 47 // ČÁST III // Testové metody 49 // 1 Vývojové škály 49 // 1.1 Zvláštnosti diagnostiky dětí útlého věku 51 // 1.2 Gesellovy vývojové škály 57 // 1.3 Bíihlerové-Hetzerové Kleinkindertest 65 // 1.4 Škály N. Bayleyové - Bayley Scales of Infant // Development (BSID) 66 // 1.5 Mnichovská vývojová diagnostika 70 // 1.6 Griffithové škála 71 // 1.7 Interpretace výsledků obecných vývojových škál // a odhad vývojové prognózy 72 // 1.8 Současné trendy vývojové diagnostiky 78 // 1.9 Testy kognitivních schopností v útlém věku 79 // 1.10 Novorozenecké škály 81 // 1.11 Vývojová diagnostika u nás 85 // Z Inteligenční testy a soubory 88 // 2.1 Měření inteligence u dětí 89 // 2.2 Individuálně administrované inteligenční soubory 93 // 2.3 Jednodimenzionální individuální inteligenční testy 124 // 2.4 Skupinově použitelné inteligenční testy 127 // 2.5 Jednodimenzionální skupinově využitelné inteligenční testy 130 // 3 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností 137 // 3.1 Percepční testy 137 // 3.1.1 Testy zrakové percepce 137 // 3.1.2 Testy sluchové percepce 147 // 3.1.3 Testy percepční zátěže 151 // 3.2 Hodnocení motorických schopností a laterality 152 //
3.3 Hodnocení pozornosti 158 // 3.4 Hodnocení paměti 167 // 3.4.1 Testy neverbální paměti 167 // 3.4.2 Testy verbální paměti 170 // 3.4.3 Komplexní paměťové testy 172 // 3.4.4 Hodnocení metapaměti 175 // 3.4.5 Jiné možnosti vyšetření paměti u dětí // předškolního a školního věku 178 // 3.5 Hodnocení řeči a jazykových schopností 178 // 3.6 Diagnostika školních schopností a dovedností 183 // 3.7 Hodnocení sociálních dovedností 196 // 6 // OBSAH // 3.8 Testy znalostí a obecné informovanosti 199 // 4 Neuropsychologické soubory a metody 202 // 4.1 Dětská neuropsychologie 202 // 4.2 Neuropsychologická diagnostika 207 // 5 Projektivní metody 236 // 5.1 Verbální projektivní metody 239 // 5.2 Grafické projekční metody 262 // 5.3 Techniky volby (manipulační) 262 // Kresebné techniky 271 // 6.1 Kresba sloužící jako odhad celkové úrovně rozumových schopností 272 // 6.2 Kresba zhodnocující úroveň senzomotorických dovedností 281 // 6.3 Projektivní kresebné metody 286 // 6.3.1 Kresebné tematické techniky 287 // 6.3.2 Techniky dokreslování předlohy 314 // 6.4 Kresebné testy kreativity 316 // 7 Dotazníky 319 // 7.1 Jednodimenzionální dotazníky 323 // 7.2 Vícedimenzionální dotazníky 340 // 7.3 Dotazníky pro rodiče a vychovatele 360 // 8 Objektivní testy osobnosti 364 // 9 Posuzovací škály 372 // 9.1 Škály sebehodnocení 374 // 9.2 Škály hodnocení chování jiných osob 384 // 9.3 Škály hodnocení skupiny, resp. pozice jedince ve skupině 391 // 9.4 Škály hodnocení zájmů 396 // ČÁST IV // Speciální otázky dětské diagnostiky 399 // Úvod 399 // 1 Poruchy inteligence 400 // 1.1 Mentální retardace 400 // 1.1.1 Diagnostické postupy 400 // 1.2 Diferenciální diagnostika 409 // 1.3 Demenceudětí 411 // Z Smyslově a motoricky postižené děti 413 //
2.1 Obecná pravidla hodnocení zdravotně postižených dětí 413 // 2.2 Zrakově postižené dítě 417 // 2.3 Sluchově postižené dítě 434 // 2.4 Pohybově postižené dítě 451 // 3 Poruchy řeči 460 // 3.1 Vývojové poruchy řeči 460 // 3.2 Získané poruchy řeči 473 // 3.3 Poruchy plynulosti řeči 481 // 4 Neuropsychologické vyšetření 489 // 4.1 Identifikace dětí s organickým postižením CNS 489 // 4.2 Neuropsychologické nálezy u některých vývojových poruch a neurologických onemocnění 492 // 4.3 Hypotézy o povaze postižení 510 // 4.4 Odhad premorbidní úrovně 510 // 4.5 Návrh plánu léčby a rehabilitace, úvahy o prognóze 511 // 5 Pervazivní vývojové poruchy a dětské psychózy 513 // 5.1 Pervazivní vývojové poruchy (dle MKN-10 dg. F84) 513 // 5.2 Dětské psychózy 539 // Psychosomatické poruchy 542 // 6.1 Diagnostika psychosomatických poruch a onemocnění 545 // 6.2 Diferenciální diagnóza 548 // 6.3 Specifické problémy u některých vybraných psychosomatických poruch 552 // 7 Neurotické a emoční poruchy 580 // 7.1 Úzkostné poruchy 581 // 7.2 Deprese a bipolární porucha v dětství 601 // 7.2.1 Deprese 601 // 7.2.2 Bipolární porucha u dětí (maniodepresivní porucha) 615 // 8 Diagnostika závislostí: nikotin, ethyl, drogy, gambling 616 // 9 Diagnostika školní zralosti 624 // 10 Specifické poruchy učení 631 // 10.1 Psychologická diagnostika školní neúspěšnosti 631 // 10.2 Specifická porucha čtení 631 // 10.3 Specifické poruchy psaní a pravopisu 647 // 10.4 Preventivní diagnostika specifických poruch čtení a psaní 652 // 10.5 Specifická porucha počítání 658 // 10.6 Sebehodnocení a sociální pozice dítěte se specifickou poruchou učení 660 // 10.7 Vývojové proměny specifických poruch učení a jejich důsledků v adolescenci 663 //
11 Specifické poruchy chování 665 // 12 Poradenství pro volbu povolání 679 // 13 Sociální vztahy, adaptace, deprivace 694 // 13.1 Následky zátěží, traumat a špatného zacházení s dětmi 694 // 13.2 Děti ohrožené prostředím 702 // 13.2.1 Rizikové faktory vztahové patologie v rodině 703 // 13.2.2 Diagnostické postupy v případě podezření na špatné zacházení s dítětem 707 // 13.2.3 Zanedbávání dítěte a psychická deprivace 709 // 13.2.4 Týrání 711 // 13.2.5 Sexuální zneužívání 718 // 13.2.6 Miinchhausenův syndrom v zastoupení 720 // 13.3 Vodítka k terapii 721 // 14 Rodinná diagnostika 721 // 14.1 Rodinný rozhovor a pozorování rodinné interakce 723 // 14.2 Individuálně administrované metody 729 // 14.3 Specifické techniky rodinné diagnostiky 730 // 15 Forenzní diagnostika 736 // 15.1 Okruhy problémů, jež nejčastěji řeší psychologové jako soudní znalci 738 // 15.2 Ukázka soudního posudku (zestručněno) 741 // ČÁST V // Psychologická dokumentace a psychologický nález 747 // 1 Příklad formuláře používaného pro psaní nálezu 748 // Z Obsahové a formální zásady pro psaní nálezů 750 // 2.1 Obsahové zásady 750 // 2.2 Formální zásady 753 // Slovníček 759 // Literatura 765 // Rejstřík testů 785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC