Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2021
294 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3114-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4616-1 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 244-252
001651900
Předmluva 9 // Úvod 12 // 1. Co nám škola (ne)dala 14 // 1.1 Đš transformačnímu vzdělávání 16 // 1.2 Celoživotní učení 19 // 1.2.1 Symbióza rozumu a citu 23 // 1.2.2 Učební typy 25 // 1.2.3 Jak se učíme 27 // 1.2.4 Bariéry vzdělávání 29 // 1.2.5 Autoregulované učení 31 // 2. Klíč k životní moudrosti 33 // 2.1 Formy mysli 33 // 2.2 Správné myšlení 36 // 2.2.1 Naše myšlení a emoce 37 // 2.2.2 Logické myšlení 38 // 2.2.3 Intelektuální procesy 39 // 2.2.4 Problémové myšlení 43 // 2.2.5 Tvůrčí myšlení 45 // 2.2.6 Kritické myšlení 48 // 2.2.7 Analýza manipulativních praktik 51 // 2.2.8 Proměny kompetencí 53 // 2.2.9 Vlastnosti nadaných jedinců 55 // 3. Emoce a emoční inteligence 59 // 3.1 Emoce 59 // 3.2 Emoční způsobilosti 61 // 3.3 Předpoklady ke zvládání změn 63 // 3.4 Motivace a motivátory 64 // 3.5 Emoční inteligence 69 // 3.6 Změnová inteligence 73 // 5 // Obsah // 4. Sociální procesy a způsobilosti 74 // 4.1 Sociálně formativní procesy 74 // 4.2 Sociální způsobilosti 76 // 4.3 Sebepoznání, sebereflexe/sebepojetí 77 // 4.3.1 Metody sebepoznání 78 // 4.3.2 Sebehodnocení 80 // 4.3.3 Metody sebehodnocení 82 // 4.4 Sociální inteligence 84 // 4.4.1 Sociální cítění 86 // 4.4.2 Asertivní přístup 88 // 4.4.3 Komunikace 88 // 4.4.4 Sociálně psychologické aspekty komunikace 91 // 4.4.5 Socializace prostřednictvím komunikace 93 // 4.5 Asertivní komunikace 97 // 4.5.1 Asertivní práva 97 // 4.5.2 Jak poskytovat a přijímat kritiku 99 // 4.5.3 Asertivní techniky 104 // 4.5.4 Výhody asertivního jednání 119 // 5. Sebeřízení 123 // 5.1 Ăśvod do sebeřízení 123 // 5.2 Management osobních aspirací 124 // 5.3 Sebeřízení dle cílů 127 // 5.4 Management osobní změny 129 // 5.5 Management interpersonálních vztahů 131 // 5.5.1 Vyjednávání 133 //
5.5.2 Principiální vyjednávání 135 // 5.5.3 Psychologické aspekty vyjednávání 139 // 5.5.4 Vyjednávání afacilitace 141 // 5.6 Time management 143 // 5.6.1 Generace time managementu 143 // 5.6.2 Principy time managementu 144 // 5.6.3 Bariéry při uplatňování time managementu 146 // 5.6.4 Zásady úspěšného time managementu 148 // 5.6.5 Vybrané techniky usnadňující efektivní řízení času 153 // 5.6.6 Přínosy time managementu 155 // 5.7 Management rolí 156 // 5.8 Management činností 158 // 5.9 Výkonový osobnostní management 159 // 6 // 5.10 Management znalostí 160 // 5.10.1 Rozvíjení inovativních schopností myšlení a jednání 160 // 5.10.2 Řešení problémů 163 // 5.10.3 Skupinové/týmové učení 164 // 5.11 Sebeřízení a talent 167 // 5.11.1 Přínosy talentů pro jedince a společnost 168 // Seberozvoj 170 // 6.1 Triáda úspěšného seberozvoje 170 // 6.2 Směřování k harmonii 172 // 6.3 Návyky k seberealizaci 173 // 6.3.1 Proč a jak si osvojit užitečné návyky 178 // 6.3.2 Přehled užitečných návyků 180 // 6.4 Seberealizace aneb Pyramida našich možností 183 // 6.4.1 Pohár života (od osobní orientace k orientaci na druhé) 185 // Leadership 188 // 7.1 Self-management a leadership 188 // 7.2 Poselství Stephena R. Coveyho 188 // Manuál k profesnímu uplatnění 192 // 8.1 Uplatnění v podmínkách změn 192 // 8.1.1 Inovativní schopnosti 194 // 8.1.2 Systémové myšlení 194 // 8.1.3 Schopnost zvládat problémy 195 // 8.1.4 Kreativita 196 // 8.1.5 Kultura myšlení 199 // 8.1.6 Rozvoj znalostí 200 // 8.1.7 Mentální modely 201 // 8.1.8 Zainteresovanost na dalším vzdělávání 201 // 8.1.9 Předpoklady úspěšnosti 203 // 9 Personální minimum k nastartování profesní dráhy 205 // 9.1 STEP a SWOT analýza k identifikaci vnějších a vnitřních podmínek organizace 208 //
9.2 Hodnota způsobilostí 211 // 9.3 Znalost potenciálu zaměstnanců 212 // 9.4 Personální audit 213 // 9.5 Trh práce 216 // Obsah // 9.6 Vyhledávání nového pracovníka 217 // 9.7 Adaptace nového zaměstnance 227 // 9.8 Stimulace a motivace nového zaměstnance 227 // 9.9 Diagnostika a rozvoj talentů 228 // 9.10 Způsobilosti pro vedoucí funkci 230 // 9.11 Generační specifika 231 // 9.12 Předpoklady pro profesní kariéru 232 // 9.13 Rozvoj, rozmisťování a stabilizace talentů 233 // 10. Perspektivní firma 237 // 10.1 Hodnoty firemní kultury 238 // 10.2 Kultivace vztahů 239 // 10.3 Trend pozitivních změn 239 // Doslov 242 // O autorovi 243 // Seznam literatury 244 // Přílohy 253 // I. Sebepoznání 253 // Lehká úvodní diagnóza - obvyklé problémy 253 // Obecněji pojaté problémy související s naší spokojeností 255 // Myers-Briggs Typologický indikátor (MBTI) 256 // Test emoční inteligence (Rostya Gordon-Smith) 265 // Test profesních přístupů 268 // II. Sebehodnocení 274 // Sebehodnocení sociálních a osobnostních kompetencí 274 // Má role v týmu 276 // Transakční analýza 281 // III. Seberozvoj 283 // Náměty k sebereflexi 283 // Test rolí (I-T-R) 285 // Test kariérových kotev 287 // Ve zdravém těle zdravý duch 293
cnb003366694

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC