Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2021
152 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3165-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4579-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 142-147 a bibliografické odkazy
001651930
Úvod 7 // 1. (Ne)úspěšnost na vysoké škole 9 // 2. Motivace ke studiu - motivační charakteristiky studenta vysoké školy 13 // 2.1 Výkonová motivace - úvod do problematiky 13 // 2.2 Výkonová motivace - konflikt vnitřní versus vnější 15 // 2.3 Emoce a výkonnost - jak emoce ovlivňují výkon studenta? 17 // 3. Akademické cíle - Co udrží studenta ve studiu na vysoké škole? 21 // 3.1 Motivace k dosahování akademických cílů 22 // 3.2 Volní procesy - vůle a víra ve vlastní schopnosti v procesu dosahování cílů 23 // 3.3 Mistrovské cíle versus výkonnostní cíle - chci být nejlepší v oboru, nebo // nejlepší ze všech? 26 // 3.4 Aspirační cíle (časová orientace a perspektivní orientace) - čeho a jakým způsobem chce student v budoucnu dosáhnout? 27 // 4. Metakognitivní strategie - Dokáže student využít strategie efektivního // učení? 29 // 4.1 Metakognice a úzkost - proč student nemá víru ve vlastní schopnosti? 32 // 5. Shrnutí 35 // 6. Popis výzkumného záměru 37 // 7. Analýza studijní (ne)úspěšnosti v kvalitativním šetření 39 // 7.1 Metodologie výzkumného šetření 39 // 7.2 Interpretace výstupů z kvalitativního šetření 40 // 7.2.1 Motivace ke studiu na VŠ - motivační pohnutky k výběru oboru 41 // 7.2.2 Informovanost a představa o VŠ studiuy očekávání od VŠ studia 43 // 7.2.3 Osobnostní předpoklady ke studiu na VŠ, podpora při studiu na VŠ 45 // 7.2.4 Překážky¨ve studiu - vnitřní a vnější bariéry 47 // 7.2.5 Adaptace na VŠ studium a zkouškové období 49 // 7.2.6 Zhodnocení přínosu V"Š aneb "Co VŠ dala i vzala..." // 7.2.7 Mimoškolní aktivity během studia na VŠ // 7.3 Shrnutí výsledných zjištění z kvalitativního šetření // 8. Pojetí úspěšného studenta z pohledu studentů a akademických pracovníků 61 //
9. Analýza studijní (ne)úspěšnosti v kvantitativním šetření 71 // 9.1 Metodologie výzkumného šetření 71 // 9.2 Interpretace výstupů z kvantitativního šetření 75 // 9.2.1 Motivační pohnutky studentů ke studiu na VŠ 75 // 9.2.2 Volba oboru a perspektivní orientace 78 // 9.2.3 Osobnostní předpoklady ke studiu na VŠ 82 // 9.2.4 Překážky ve studiu na VŠ 86 // 9.2.5 Zkouškové období - plánování a průběh 90 // 9.2.6 Způsob přípravy na zkoušky 94 // 9.2.7 Adaptace na VŠ studium - osobní přístup ke studiu 98 // 9.2.8 Adaptace na VŠ studium - adaptace na studijní systém 101 // 9.2.9 Adaptace na VŠ studium - povinnosti vs. zájmy 104 // 10. Ověření nástroje, faktorová analýza 109 // 10.1 Specifikace nalezených faktorů 112 // 11. Shrnutí výsledků 119 // 11.1 Profil rizikového studenta 124 // Doslov - Masifikace nebo demokratizace? 129 // Seznam literatury 142 // Seznam obrázků, tabulek a grafů 148 // Přílohy 150
cnb003364839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC