Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
5. vydání
Praha : Grada Publishing, 2021
208 stran : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3006-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4538-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-4537-9 (online ; pdf)
Expert
Obálkový podnázev: strategické trendy a příklady z praxe
Obsahuje bibliografii na stranách 200-202 a rejstřík
Kapitoly vysvětlují základní pojmy, postupy a nástroje z oblasti mezinárodního marketingu. Součástí výkladu jsou rovněž příklady z praxe..
001651933
O autorech 8 // Předmluva 9 // 1. Úvod do mezinárodního marketingu // 1.1 Marketing a mezinárodní podnikání 13 // 1.1.1 Základní koncepce mezinárodního marketingu 16 // 1.1.2 Vybrané strategické přístupy k mezinárodnímu podnikání 18 // 1.2 Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace 21 // 2. Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání // 2.1 Politické a právní prostředí 28 // 2.2 Ekonomické prostředí 28 // 2.3 Sociální a kulturní prostředí 31 // 2.4 Technologické prostředí 36 // 2.5 Rizika mezinárodního podnikání a možnosti jejich omezení 38 // 3. Mezinárodní marketingový výzkum // 3.1 Metody mezinárodního marketingového výzkumu 47 // 3.1.1 Kontinuální výzkum a jednorázové (ad hoc) výzkumy 48 // 3.1.2 Kvantitativní metody výzkumu 50 // 3.1.3 Kvalitativní metody výzkumu 52 // 3.2 Průběh a řízení mezinárodního marketingového výzkumu 54 // 3.3 Informační zdroje pro české vývozce 55 // 4. Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu // 4.1 Strategické plánování na firemní úrovni 60 // 4.1.1 Stanovení podnikatelské vize, mise a strategických cílů 60 // 4.1.2 Výběr nosných aktivit 61 // 4.2 Strategické plánování na úrovni jednotlivých podnikatelských aktivit a operativní marketingové plánování 64 // 4.3 Růstové strategie v mezinárodním prostředí 66 // 5. Formy vstupu firem na mezinárodní trhy // 5.1 Vývozní operace 72 // 5.1.1 Prostřednické vztahy 73 // 5.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji - výhradní distribuce 73 // 5.1.3 Obchodní zastoupení 75 // 5.1.4 Komisionářské vztahy 76 // 5.1.5 Přímý vývoz 76 // 5.1.6 Sdružení malých vývozců (exportní aliance) 76 // 5.2 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice 78 // 5.2.1 Licenční obchody 78 //
5.2.2 Franchising 80 // 5.2.3 Smlouvy o řízení 82 // 5.2.4 Outsourcing v oblasti výroby a služeb 83 // 5.2.5 Výrobní kooperace 84 // 5.3 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 84 // 6. Segmentace mezinárodních trhů, výběr cílových trhů a positioning // 6.1 Segmentace mezinárodních trhů 92 // 6.1.1 Segmentační kritéria 92 // 6.1.2 Výběr cílového trhu 99 // 6.1.3 Segmentační strategie 99 // 6.2 Positioning v mezinárodním prostředí 101 // 7. Mezinárodní značková strategie // 7.1 Trendy v oblasti mezinárodní značkové politiky 111 // 7.2 Mezinárodní strategické řízení značek 114 // 7.2.1 Stanovení koncepce značky 116 // 7.2.2 Rozhodnutí o nositeli značky 118 // 7.3 Strategické řízení mezinárodního portfolia značek 120 // 8. Mezinárodní výrobková politika // 8.1 Míra adaptace mezinárodní výrobkové politiky 128 // 8.1.1 Marketingové adaptace výrobků 129 // 8.1.2 Adaptace výrobků na technické požadavky 134 // 8.2 Členění výrobků a mezinárodní výrobkový mix 136 // 8.3 Fáze cyklu tržní životnosti výrobku 140 // 9. Mezinárodní cenová politika // 9.1 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie 144 // 9.2 Mezinárodní cenová strategie 146 // 9.2.1 Cenová politika v průběhu životního cyklu výrobku 148 // 9.3 Proces tvorby ceny 149 // 9.4 Dodací podmínky v mezinárodním obchodě 152 // 9.5 Platební podmínky a vybrané metody financování mezinárodního // podnikání 154 // 10. Mezinárodní distribuční politika // 10.1 Vývojové trendy v mezinárodní distribuci 160 // 10.1.1 Internacionalizace a koncentrace obchodních firem 160 // 10.1.2 Snaha o dominantní postavení na mezinárodních trzích 163 // 10.1.3 Diverzifikační strategie distribučních mezičlánků 163 // 10.1.4 Rozvoj spolupráce obchodních a dodavatelských firem 165 //
10.1.5 Informační technologie 167 // 10.2 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní distribuční politiky 170 // 10.3 Elektronické obchodování - e-commerce 173 // 11. Mezinárodní marketingová komunikace // 11.1 Komunikační strategie v mezinárodním prostředí 181 // 11.2 Mezinárodní reklama 183 // 11.2.1 Reklamní kampaň 186 // 11.2.2 Zadání pro reklamní agenturu 189 // 11.3 Podpora prodeje 191 // 11.4 Public relations 192 // 11.5 Veletrhy a výstavy 193 // 11.6 Přímý marketing, osobní prodej 193 // 11.7 Online komunikace 195 // Literatura 200 // Rejstřík 203
cnb003374927

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC