Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Česká andragogická společnost, 2020
279 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-907809-4-1 (brožováno)
Česká a slovenská andragogika ; svazek 22
Obsahuje bibliografii na stranách 243-279 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001651937
ÚVOD 9 // 1 ANALÝZA SOUČANÉHO STAVU POZNÁNÍ 13 // 1.1 Paradigma speciální pedagogiky jako podpory žáků se speciálními // vzdělávacími potřebami 14 // 1.1.1 Nomenklaturní vymezení 15 // 1.1.2 Speciální pedagogika a inkluze ve vzdělávání 17 // 1.1.3 Inkluzivní paradigma oboru speciální pedagogiky 19 // 1.1.4 Model podpory ve speciální pedagogice 32 // 1.2 Učitel v inkluzivně orientovaném prostředí školy 51 // 1.2.1 Potřebné kompetence učitele v inkluzivním nastavení 53 // 1.2.2 Universal Design for Learning 59 // 1.2.3 Evidence-based practice 59 // 1.3 Společnost a lidé s postižením 71 // 1.3.1 Medicínský model 71 // 1.3.2 Funkční model postižení 72 // 1.3.3 Sociální model postižení 73 // 1.3.4 Integrované modely postižení 74 // 1.3.5 Přístupy společnosti k lidem s postižením 76 // 1.3.6 Postoje společnosti k lidem s postižením 83 // 2 VÝSLEDKY REALIZOVANÝCH STUDIÍ 93 // 2.1 Popis výzkumných projektů 93 // 2.2 Zdůvodnění významnosti, design výzkumu a východiska 93 // 2.3 Výzkumný problém, výzkumné otázky 95 // 2.4 Cíle výzkumu: 9 // 2.5 Výběr výzkumného souboru 99 // 2.6 Výzkumné nástroje a procedura 102 // 2.6.1 Nástroj pro měření sociální distance vůči lidem s postižením.102 // 2.6.2 Nástroj pro měření proinkluzivně didaktických kompetencí učitelů .. 106 // 2.6.3 Doplňující otázky v nástroji 107 // 2.6.4 Nástroj pro měření postojů žáků k osobám s postižením 108 // 2.7 Předvýzkum HO // 7 // 2.7.1 Nástroj pro měření sociální distance učitelů 111 // 2.7.2 Nástroj pro měření postojů žáků vůči lidem s postižením 112 // 2.7.3 Nástroj na měření proinkluzivních kompetencí pedagogů 113 // 2.8 Hlavní studie 117 // 2.8.1 Analýza dat 118 // 2.8.2 Induktivní statistika 119 // 2.8.3 Induktivní statistika k VPI 121 //
2.8.4 Induktivní statistika k VP2 129 // 2.8.5 Induktivní analýza VP3 135 // 2.8.6 Schopnost práce s žáky s PO jako nezávisle proměnná 143 // 2.8.7 Schopnost individualizace cílů jako nezávisle proměnná 159 // 2.8.8 Zkušenost s žáky s potřebou podpůrných opatření jako nezávisle // proměnná 178 // 2.8.9 Vliv velikosti školy na sociální distanci učitelů 196 // 2.9 Závěry výzkumného šetření 200 // 3 MOŽNÉ KONCEPCE PRO PEDAGOGICKOU PRAXI 211 // 3.1.1 Přístupy k utváření inkluzivního vzdělávacího prostředí 213 // 3.1.2 Strategické postupy vytváření inkluzivního prostředí škol 214 // 3.1.3 Tvorba strategického plánu vytváření inkluzivního prostředí školy // (model podle Svobody, Zilchera, Morvayové a Ríčana) 217 // 3.1.4 Analýza výchozího stavu 218 // 3.1.5 Příprava školního týmu 218 // 3.1.6 Formulace vize inkluzivní školy 220 // 3.1.7 Hodnocení podmínek pro naplnění vize 221 // 3.1.8 Hodnocení partnerské sítě a zainteresovaných aktérů 222 // 3.1.9 Tvorba samotného strategického plánu školy 223 // 3.1.10 Hodnocení návrhu strategického plánu 225 // 3.1.11 Akční plán jako realizační schéma změny 226 // 4 LIMITY PREZENTOVANÝCH VÝSLEDKŮ 229 // ZÁVĚR 233 // SHRNUTÍ 237 // SUMMARY 239 // SEZNAM ZKRATEK 242 // LITERATURA 243
(OCoLC)1257529193
cnb003274510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC