Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2021
114 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-284-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 103-110 a rejstřík
Anglické resumé
001651939
ÚVOD 5 // 1 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA RODINNÉ PÉČE 8 // 1.1 Sociologická východiska rodinné péče 12 // 1.2 Andragogická východiska rodinné péče 13 // 2 SOCIÁLNI VÝCHODISKA RODINNÉ PÉČE 17 // 2.1 Demografická východiska rodinné péče 17 // 2.2 Sociální východiska rodinné péče 19 // 2.3 Zdravotní východiska rodinné péče 23 // 2.4 Ekonomické zajištění potřeb nesoběstačných seniorů 26 // 2.5 Historická východiska rodinné péče 28 // 3 RODINNÁ PÉČE 30 // 3.1 Primární pečovatel 30 // 3.2 Feminizace rodinné péče 33 // 3.3 Podoby rodinné péče 35 // 3.4 Limity rodinné péče 37 // 3.5 Negativa rodinné péče 41 // 3.6 Ukončení rodinné péče 45 // 3.7 Rodinná péče v odborných publikacích a ve výzkumech 46 // Závěr teoretické části této publikace 48 // 4 VÝZKUM 51 // 4.1 Formulace výzkumného problému 51 // 4.2 Design výzkumu 52 // 4.3 Cíl výzkumu 53 // 4.4 Výzkumný vzorek 54 // 4.5 Zajištění kvality výzkumu 55 // 4.6 Metody sběru výzkumných dat 56 // 4.7 Analýza výzkumných dat 56 // 4.8 Interpretace výzkumných dat 58 // 4.9 Etika výzkumu 58 // 5 INTERPRETACE VÝZKUMNÝCH DAT 59 // 5.1 Terénní poznámky výzkumníka a závěry jeho pozorování 59 // 5.2 Životní příběh respondentů 59 // 5.3 Diskuze výzkumných dat 60 // Závěr empirické části této publikace 81 // 6 NÁVRH ANDRAGOGICKÉ INTERVENCE 84 // 6.1 Příprava edukačního programu 84 // 6.2 Vzdělávací potřeba 85 // 6.2.1 Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb 85 // 6.3 Plánování edukačního programu 85 // 6.3.1 Cíle a záměry edukačního programu 85 // 6.3.2 Cílová skupina edukantů 86 // 6.3.3 Struktura navrhovaného edukačního programu 87 // 6.3.4 Obsah edukačního programu 89 // 6.3.5 Místo a čas realizace edukace 90 // 6.3.6 Formy edukace 90 //
6.3.7 Metody edukace 91 // 6.3.8 Didaktické pomůcky 92 // 6.3.9 Lektor 92 // 6.4 Realizace edukačního programu 93 // 6.5 Evaluace edukačního programu 93 // 6.5.1 Úroveň reakce na edukaci 94 // 6.5.2 Úroveň poznání 95 // 6.5.3 Úroveň chování 96 // 6.5.4 Úroveň evaluace přenosu výsledků edukace do praxe 96 // Závěr intervenční části této publikace 97 // ZÁVĚR 99 // SUMMARY 102 // POUŽITÉ ZDROJE 103 // SEZNAM VYOBRAZENÍ 111 // JMENNÝ REJSTŘÍK 112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC