Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masaryk University Press, 2019
1 online zdroj (139 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9209-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9208-2 (print)
Práce analyzuje rané dílo spisovatele a zakladatele ariosofie Guida Lista (1848–1919). Guido List je v ní představen jako zvláštní typ autora, poeta vates. Práce jeho dílo analyzuje jako silně ideologicky zatížené. V analytické části se zaměřuje na román Carnuntum (1888), který je brán jako příkladný text pro bližší popis Listova způsobu psaní a argumentačních strategií. Navazující, diskurzivně orientované kapitoly práce se zabývají Listovým pojetím role ženy v germánské společnosti a kultuře a jeho antisemitismem. Na základě těchto diskurzivních polí jsou v práci identifikovány kořeny jeho ideologie a je podniknut pokus o dekonstrukci jeho argumentace. Práce je primárně určena pro historiky a literární vědce zabývající se německým hnutím Völkische Bewegung (1870–1930), obecně se dále dotýká výzkumu konzervativního myšlení, ale i dalších témat, například historií moderních náboženských hnutí (ariosofie)..
* ariosofie
001652033
1. Einleitung 7 // 1.1 Forschungsstand und Zielsetzung 8 // 1.2 Biographien 10 // 1.3 Ideologiekritik als überwiegende Betrachtungsweise des Werks // von Guido List 12 // 1.4 Rezeptionsforschung - Forschungslücken 13 // 1.5 Guido List in der Literaturwissenschaft 15 // 1.6 Zielsetzung 17 // 1.7 Methode 19 // 1.8 Was bringt eine werkmonographische Studie? 23 // 2. Kurze Vorstellung von Guido List 25 // 3. Landschaften wie Urkunden lesen (1877-1891) 31 // 3.1 Journalistische Erfolge 33 // 3.2 Literarische Gesellschaften 36 // 4. Literarische Verarbeitung // der Forschungsergebnisse (1888-1903) 40 // 4.1 Der Roman-Carnuntum 40 // 4.1.1 Exposition und Erzählstrategien 45 // 4.1.2 Figurentypologie 48 // 4.1.3 Trivialliterarische Elemente 52 // 4.1.4 Aktualisierungen - Industrielle Gesellschaft 55 // 4.1.5 Okkulte Geheimbünde und Rituale - erste ariosophische Ansätze 57 // 4.2 Carnuntum und List - ein verhängnisvolles Verhältnis 60 // 4.3 Vergleichende Analyse der Völkischen Forschungsberichte über Carnuntum - Guido Lists Der Wiederaufbau von Carnuntum und Fleinrich Kirchmayrs Der altdeutsche Volksstamm der Quaden 61 // 4.3.1 Carnuntum in der Geschichtswissenschaft 62 // 4.3.2 Völkische beschreibungen der Eroberung von Carnuntum 64 // 4.4 Jung Dieter’s Fleimkehr, eine Sonnwendgeschichte aus dem Jahre 488 n. Chr 67 // 4.5 Der Roman - Ripara 70 // 4.5.1 Inhalt des Romans 72 // 4.5.2 Erzählstrategie 73 // 4.6 Alraunenmären 74 // 4.7 Epische und dramatische Werke - Suche nach einer geeigneten Form für // ideologische Botschaften 76 // 5. Lists völkisch-religiöse Dramen 80 // 5.1 Ernst Wachlers Theaterreform 81 // 5.2 Kombinatorik als "Forschungsmethode" 84 // 5.2.1 Die Erfindung derTradition bei Guido List 84 // 5.2.2 Historische Überlieferung über Vannius und den Stierfelsen und der Forschungsstand zu Lists Zeiten 87 //
5.2.3 Vannius und der Stierfelsen im Drama König Vannius - auswählen, missinterpretieren, kombinieren 89 // 6. Frauenfiguren im Werk Guido Lists 92 // 6.1 Romantische Germanenrezeption: der Germane und der Römer 94 // 6.2 Mann-Frau Rollenverteilung und Kritik an der Industriegesellschaft 95 // 6.3 Literarische Darstellung der Frau-Mann Rollenverteilung 98 // 6.4 Hexendeutungen 100 // 7. Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker 104 // 7.1 Lists Antisemitismus und die Forschung 105 // 7.2 Biographische Bemerkungen 107 // 7.3 Literarische sadomasochistische Phantasien 110 // 7.4 Antisemitische Weltanschauungsliteratur - Forderungen nach einer Revision der Verhältnisse 111 // 7.5 Lists Antisemitismus und seine anderen Antiismen 113 // 7.6 Theosophische Einflüsse und weitere Radikalisierung nach 1900 115 // 8. Schluss 120 // 9. Ausblick 127 // Literatur 129 // Primärliteratur (Guido Lists Texte) 129 // Zeitungsartikel 130 // Sekundärliteratur 133 // Zeitgenössische Literatur und Artikel 133 // Forschungsliteratur 134 // Namenregister 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC