Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
1 online zdroj (120 stran) : ilustrace (převážně barevné)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-244-5862-5 (online ; pdf) ISBN !978-80-244-5862-0 (chyb.)
ISBN 978-80-244-5861-8 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii a rejstříky
Publikace se zaměřuje na profesi školního speciálního pedagoga na základní škole. S oporou aktuálních odborných poznatků a legislativních dokumentů reflektuje potřebu tohoto profesionála ve školním prostředí, kde se v rámci školního poradenského pracoviště stává jedním z klíčových článků podporujících úspěšnost inkluzivního vzdělávání..
České a anglické resumé
001652686
Obsah // Předmluva 5 // 1 Školní speciální pedagog v podmínkách základní školy 7 // 1.1 Dlouhá cesta od segregace k inkluzi 8 // 1.2 Nástin vývoje inkluzivního vzdělávání v ČR a dalších zemích 14 // 2 Školní poradenské pracoviště a profese školního speciálního pedagoga 21 // 2.1 Školní speciální pedagog vs. speciální pedagog 21 // 2.2 Školní poradenské pracoviště a jeho poslání 22 // 2.3 Školní speciální pedagog a jeho role v poradenském systému školy 24 // 2.4 Školní speciální pedagog ve vztazích 30 // 3 Stres a další zátěžové faktory v práci školního speciálního pedagoga 38 // 3.1 Psychohygiena a pedagogická profese 40 // 3.2 Copingové strategie a chování podporující kariéru 44 // 4 Etické aspekty profese 48 // 5 Profesní obraz školního speciálního pedagoga ve výzkumné reflexi 53 // 5.1 Východiska a metodologie výzkumu 53 // 5.2 Profese školního speciálního pedagoga - výzkumná analýza 55 // 5.2.1 Od nutné agendy po odbornou spolupráci (otevřené kódování) 55 // 5.2.2 Spolupráce jako stěžejní aspekt práce školního speciálního pedagoga (axiální kódování) 77 // 5.2.3 Profesní role školního speciálního pedagoga (selektivní kódování) 81 // 5.3 Specifika profese školního speciálního pedagoga - // shrnutí výsledků výzkumu 91 // 5.4 Závěrečné shrnutí 94 // Slovo závěrem 96 // Použitá literatura 98 // Seznam tabulek a obrázků // Věcný rejstřík 109 // Jmenný rejstřík 112 // Shrnutí 115 // Summary 116 // O autorech 117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC