Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Literární přehled
Biografie
Vydání první
Praha : NLN , 2021
482 stran, 8 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-805-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 390-451, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001652844
Prolog: od konfesních kultur k dějinám konverzí 7 // Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku. Úvod ...11 - Radmila Prchal Pavlíčková a kol. // Konverze, odpadlictví, přistoupení a obrácení. Několik slov a jejich významy ...35 - Radmila Prchal Pavlíčková // Kostely konfesijního věku (16. a 17. století) jako objekty a prostory konverze ...75 - Ondřej Jakubec // Obraz jinověrců a konverze v českých katolických postilách konce 17. a prvních tří čtvrtin 18. století ...121 - Miloš Sládek // Obraz konverze českých zemí v britských cestopisech ...161 - Hana Ferencová // Kontroverzní setkání: král-konvertita ze Saska, luterán z Drážďan a jezuita z Cech. Panovnická konverze Augusta Silného jako historiografický problém, položka na seznamu konvertitů i jako objekt kontroverze ...187 - Iveta Coufalová // Obraz konverze a konvertitů v právních pramenech židovské provenience raného novověku v zemích habsburské monarchie ...211 - Markéta Pnina Younger // Péče církve o židovské konvertity a její reflexe v agendě jezuity Francisca Haselbauera (1677-1756) ...247 - Daniel Soukup // Místo závěru 281 // Poznámky 291 // Seznam pramenů a literatury 390 // Summary 452 // Zdroje vyobrazení 464 // Medailonky autorek a autorů 466 // Rejstřík 472
cnb003393174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC