Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Druhé, rozšířené a upravené vydání
V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, [2015]
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3012-0 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2999-5 (print)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha profesora Univerzity Karlovy v Praze Bedřicha Moldana je druhým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním úspěšné publikace, která za rok 2009 získala Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší monografii v oboru přírodních a lékařských věd. Základním konceptem knihy zůstává i nadále pojem antropocénu. Oproti prvnímu vydání však došlo k výrazné změně jejího uspořádání. Ve čtyřech oddílech podává přehled o dnešním světě v historické perspektivě z hlediska vztahu člověka a přírody, přičemž se zaměřuje na základní hnací síly současného vývoje; pojednává o současném stavu zemského systému, jehož jsme součástí, a o vyhlídkách do budoucnosti; a představuje rozbor reakcí lidské společnosti na environmentální situaci, jakým způsobem se tyto reakce utvářely a jak se uplatňují v různých oborech lidské aktivity.
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed March 23, 2016).
001652901
Předmluva // I: ŽIJEME V ANTROPOCÉNU // I.1 Antropocén // Historie vztahů mezi lidmi a přírodou // Novodobá „revoluce“: antropocén // Formule „IPAT“ // I.2 Demografický rozvoj // Rostoucí globální populace // Zdraví // Města // Světové regiony // I.3 Společenský rozvoj // Lidský rozvoj, svoboda a demokracie // Chudoba a nerovnost // Vliv globalizace // I.4 Ekonomický rozvoj a technologie // Ekonomický růst // Vzorce spotřeby // Využití energie // Široká škála nových technologií // Nebezpečí nových technologií // I.5 Základna přírodních zdrojů a odpady // Závislost na přírodních statcích a službách není dnes menší než v minulosti // Nerostné suroviny // Důsledky těžby // Energie a její zdroje // Energetická bezpečnost a zdroje energie v budoucnosti // Zemědělství // Environmentální souvislosti zemědělství // Moře jako zdroj potravin // Odpady // I.6 Globální změna // II: ZEMSKÝ SYSTÉM // II.1 Metabolismus planety Země a litosféra // Planeta Země // Biosféra – oživená část planety // Vznik a vývoj života // Dynamika vývoje a velké biosférické cykly // Litosféra // Tektonický a sedimentární cyklus // Půda // Energetický metabolismus planety a sluneční záření // Epizodické události a přírodní katastrofy // II.2 Podoby života // Životní formy // Ekosystémy a procesy v nich // Biologická rozmanitost // Význam biodiverzity a její ubývání // Ochrana přírody a biodiverzity // II.3 Zemský pokryv // Oceány a pevniny // Zemský pokryv // Využití území // Lesy // Ochrana lesů // II.4 Planeta vody // Hydrologický cyklus // Voda na pevninách // Oceány // Kryosféra: led a sníh na Zemi // Vodní zdroje // II.5 Atmosféra a klima // Struktura a složení atmosféry // Výměna látek mezi atmosférou a ostatními sférami // Znečišťující látky // Lokální a globální znečištění ovzduší // Klima //
Současná změna klimatu a její projevy // Reakce na změnu klimatu // Ozonová vrstva // II.6 Biogeochemické procesy a chemická kontaminace // Dvě kategorie látek: živiny a škodliviny // Uhlík // Dusík // Síra // Fosfor // Nebezpečné chemické sloučeniny // III: V NAŠICH RUKOU // III.1 Nové uvědomění // Počátek: Mlčící jaro a Stockholmská konference // Udržitelný rozvoj // Environmentální udržitelnost // Rio+20 // Půl století vývoje // III.2 Vědecké poznání // Environmentální věda a věda o udržitelnosti // Koncepce ekosystémových služeb // Koncepce planetárních mezí // Data a monitorování // Indikátory // III.3 Hodnoty a postoje // Kvalita lidského života – lidský blahobyt // Vzdělávání // III.4 Správa věcí veřejných // Environmentální politika // Právo životního prostředí // Instituce veřejné správy // Veřejnost // III.5 Mezinárodní a globální instituce // Globální veřejné statky // Organizace spojených národů // Instituce mimo OSN // Mnohostranné environmentální úmluvy // Evropská unie // III.6 Životní prostředía ekonomie // Environmentální a ekologická ekonomie // Kapitál, silná a slabá udržitelnost // Způsoby ekonomického oceňování // Diskontování // Fungování trhu a externality // Hospodářský růst a zelená ekonomika // Zelená ekonomika a podniky // IV Závěrem // Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj // Vládnutí – správa věcí veřejných (governance) // Vyhlídky do budoucnosti // Důležité publikace podle osobního výběru autora // Bibliografie // Rejstřík
(OCoLC)937392448

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC