Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2021
249 stran ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-9914-2 (e-kniha)
ISBN 978-80-210-9913-5 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 228-246 a bliografické odkazy
Intro -- Obsah -- Uvod -- Kapitola 1. Hledani podstaty vzajemneho učeni -- 1.1 Vzajemne učeni je učeni -- 1.1.1 Učeni se děje skrze interakce -- 1.1.2 Učime se učebnim obsahům -- 1.1.3 Do učeni vkladame incentivy -- 1.1.4 Učeni se děje v rozmanitych kontextech -- 1.2 Vzajemne učeni stoji na vzajemnosti -- 1.2.1 Vzajemnost je přiležitosti napodobit druhe -- 1.2.2 Vzajemnost přinaši vyzvu pro naše myšleni -- 1.2.3 Skrze vzajemnost konstruujeme společny svět -- 1.2.4 Vzajemnost nas uči o učeni přemyšlet -- 1.2.5 Vzajemnost nas uči socialnim a komunikačnim dovednostem -- 1.2.6 Vzajemnost přinaši zisk a naplněni -- 1.3 Ukončeni kapitoly: vyjimečnost vzajemneho učeni ---
Kapitola 2. Vyznam vzajemneho učeni pro vysokoškolske studium -- 2.1 Vyznam interakci mezi studenty pro studijni uspěšnost -- 2.2 Vyznam vzajemneho učeni pro proživani studia -- 2.3 Vyznam vzajemneho učeni pro pocit přinaležitosti k vysokoškolske instituci -- 2.4 Vyznam vzajemneho učeni pro angažovano ststudentů ve studiu -- 2.5 Ukončeni kapitoly: vzajemne učeni jako proces vyžadujici podporu -- Kapitola 3 Podpora vzajemneho učeni na vysokych školach -- 3.1 Podpora prostředi přizniveho pro vzajemne učeni -- 3.2 Podpora vzajemneho učeni v asymetrickych interakcich -- 3.3 Podpora vzajemneho učeni skrze ukol využivajici symetrickych interakci -- 3.4 Podpora vzajemneho učeni skrze dlouhodobou tymovou praci -- 3.5 Podpora vzajemneho učeni skrze hodnoceni ---
3.5.1 Vzajemne formativni hodnoceni -- 3.5.2 Sumativni hodnoceni podporujici vzajemne učeni -- 3.6 Ukončeni kapitoly: možnosti podpory vzajemneho učeni a jeji limity -- Kapitola 4. Vzajemne učeni v kombinovanych studiich -- 4.1 Studenti kombinovaneho studia -- 4.2 Specifika studentů kombinovaneho studia pedagogickych oborů -- 4.3 Specifika vzajemneho učeni v kombinovanem studiu.
4.4 Ukončeni kapitoly: bila mista na mapě vzajemneho učeni v kombinovanych studiich v ČR -- Kapitola 5. Metodologie vyzkumu vzajemneho učeni -- 5.1 Vyzkumne otazky -- 5.2 Metody sběru dat -- 5.2.1 Biograficke narativni rozhovory -- 5.2.2 Focus groups -- 5.2.3 Pisemne narativy -- 5.3 Postupy využivane při analyze dat -- 5.4 Etika vyzkumu studentů kombinovanych studii -- 5.5 Limity vyzkumneho šetřeni -- Kapitola 6. Vzajemne učeni mezi studenty kombinovanych studii: přehled zjištěni -- Kapitola 7. Studium jako kontext vzajemneho učeni -- 7.1 Kombinovane studium pedagogickych oborů jakokontext vzajemneho učeni -- 7.2 Svazanost oboru s konkretni profesi a jeji vyznam pro vzajemne učeni -- 7.3 Vnimana kvalita studia a vzajemne učeni -- 7.3.1 Vnimana přehlednost studijniho prostředi ---
7.3.2 Vnimana naročnost studia -- 7.3.3 Vnimana přinosnost vyuky a zadavanych ukolů -- 7.3.4 Vnimany přistup vyučujicich ke studentům -- 7.4 Velikost studijni skupiny a intenzita jejiho setkavani -- 7.4.1 Velikost studijni skupiny -- 7.4.2 Intenzita setkavani studijni skupiny -- 7.5 Zaměrna podpora vzajemneho učeni -- 7.6 Ukončeni kapitoly: kontext studia otevira možnosti a určuje naboj vzajemneho učeni -- Kapitola 8. Vztahova struktura jako kontext vzajemneho učeni -- 8.1 Izolovani členove -- 8.2 Dvojice symetricke a asymetricke -- 8.3 Male vztahove struktury -- 8.4 Jadro a homogenni skupina -- 8.5 Rozskupinkovane studijni skupiny -- 8.6 Ukončeni kapitoly: vztahove struktury a pestrost potencialnich učebnich partnerů -- Kapitola 9. Osobni charakteristiky studentů jako kontext vzajemneho učeni ---
9.1 Pociťovany tlak na dokončeni studia -- 9.2 Studijni sebevědomi -- 9.3 Postoj ke vzajemnemu učeni -- 9.3.1 Vzajemne učeni jako zbytečnost -- 9.3.2 Vzajemne učeni jako nevyhodna investice -- 9.3.3 Vzajemne učeni jako potřeba pomahat a nechat si pomoci.
9.3.4 Vzajemne učeni jako vyzva ke koordinaci druhych -- 9.4 Kapacita pro vzajemne učeni -- 9.5 Ukončeni kapitoly: postoj ke vzajemnemu učeni jako jadro osobniho kontextu -- Kapitola 10. Kontexty jako zdroj incentiv k vzajemnemu učeni -- 10.1 Incentivy blizke nezajmu -- 10.2 Incentivy přiležitostneho přilepšeni -- 10.3 Incentivy boje -- 10.4 Incentivy společneho putovani -- 10.5 Ukončeni kapitoly: typ incentiv jako vychodisko k podpoře vzajemneho učeni -- Kapitola 11. Učebni prostředi pro vzajemneučeni -- 11.1 Interakce tvaři v tvař -- 11.2 Prostředi socialnich siti -- 11.3 Prostředi e-mailove komunikace -- 11.4 Prostředi telefonnich hovorů -- 11.5 Ukončeni kapitoly: volba učebniho prostředi jako odraz vztahovych struktur ---
Kapitola 12. Učebni situace: vzajemne učeni z blizka -- 12.1 Učebni situace využivajici skrytych interakci -- 12.2 Učebni situace využivajici transmisi -- 12.3 Učebni situace využivajici společne konstruovani obsahů -- 12.4 Učebni situace využivajici asymetrickych interakci s vyznamnou incentivou -- 12.5 Ukončeni kapitoly o učebnich situacich: rozmanitost obsahů, interakci i funkci -- Kapitola 13. Typy vzajemneho učeni: vzajemne učeni z nadhledu -- 13.1 Studuji vedle sebe -- 13.2 Studuji spolu -- 13.3 Studuji diky sobě -- 13.4 Ukončeni kapitoly: typy vzajemneho učeni ve vztahu k incentivam a podpoře -- Kapitola 14. Diskuze vysledků o vzajemnem učeni -- 14.1 Diskuze zjištěni o kontextech, incentivach a učebnim prostředi ---
14.2 Diskuze zjištěni o učebnich situacich -- 14.3 Diskuze zjištěni o typech vzajemneho učeni -- Zavěr: Studuji spolu? -- Summary: Studying together -- Literatura -- Přiloha 1 - Tazatelske schema focus groups -- Přiloha 2 - Zadani pisemnych narativů.
Anglické resumé
001653327
Úvod 13 // Kapitola 1 // Hledání podstaty vzájemného učení 17 // 1.1 Vzájemné učení je učení 18 // 1.1.1 Učení se děje skrze interakce 19 // 1.1.2 Učíme se učebním obsahům 23 // 1.1.3 Do učení vkládáme incentivy 24 // 1.1.4 Učení se děje v rozmanitých kontextech 25 // 1.2 Vzájemné učení stojí na vzájemnosti 26 // 1.2.1 Vzájemnost je příležitostí napodobit druhé 27 // 1.2.2 Vzájemnost přináší výzvu pro naše myšlení 29 // 1.2.3 Skrze vzájemnost konstruujeme společný svět 31 // 1.2.4 Vzájemnost nás učí o učení přemýšlet 34 // 1.2.5 Vzájemnost nás učí sociálním a komunikačním dovednostem 34 // 1.2.6 Vzájemnost přináší zisk a naplnění 36 // 1.3 Ukončení kapitoly: výjimečnost vzájemného učení 38 // Kapitola 2 // Význam vzájemného učení pro vysokoškolské studium 40 // 2.1 Význam interakcí mezi studenty pro studijní úspěšnost 40 // 2.2 Význam vzájemného učení pro prožívání studia 43 // 2.3 Význam vzájemného učení pro pocit přináležitosti // k vysokoškolské instituci 45 // 2.4 Význam vzájemného učení pro angažovanost studentů ve studiu 46 // 2.5 Ukončení kapitoly: vzájemné učení jako proces vyžadující podporu 48 // Kapitola 3 // Podpora vzájemného učení na vysokých školách 50 // 3.1 Podpora prostředí příznivého pro vzájemné učení 52 // 3.2 Podpora vzájemného učení v asymetrických interakcích 54 // 3.3 Podpora vzájemného učení skrze úkol využívající symetrických interakcí 56 // 3.4 Podpora vzájemného učení skrze dlouhodobou týmovou práci..62 // 3.5 Podpora vzájemného učení skrze hodnocení 64 // 3.5.1 Vzájemné formativní hodnocení 65 // 3.5.2 Sumativní hodnocení podporující vzájemné učení 68 // 3.6 Ukončení kapitoly: možnosti podpory vzájemného učení a její limity 71 //
Kapitola 4 // Vzájemné učení v kombinovaných studiích 74 // 4.1 Studenti kombinovaného studia 76 // 4.2 Specifika studentů kombinovaného studia pedagogických oborů 78 // 4.3 Specifika vzájemného učení v kombinovaném studiu 79 // 4.4 Ukončení kapitoly: bílá místa na mapě vzájemného učení // v kombinovaných studiích v ČR 81 // Kapitola 5 // Metodologie výzkumu vzájemného učení 83 // 5.1 Výzkumné otázky 84 // 5.2 Metody sběru dat 85 // 5.2.1 Biografické narativní rozhovory 86 // 5.2.2 Focus groups 88 // 5.2.3 Písemné narativy 90 // 5.3 Postupy využívané při analýze dat 94 // 5.4 Etika výzkumu studentů kombinovaných studií 96 // 5.5 Limity výzkumného šetření 97 // Kapitola 6 // Vzájemné učení mezi studenty kombinovaných studií: přehled zjištění 100 // Kapitola 7 // Studium jako kontext vzájemného učení 104 // 7.1 Kombinované studium pedagogických oborů jako kontext vzájemného učení 104 // 7.2 Svázanost oboru s konkrétní profesí a její význam pro vzájemné učení 106 // 7.3 Vnímaná kvalita studia a vzájemné učení 109 // 7.3.1 Vnímaná přehlednost studijního prostředí 109 // 7.3.2 Vnímaná náročnost studia 112 // 7.3.3 Vnímaná přínosnost výuky a zadávaných úkolů 113 // 7.3.4 Vnímaný přístup vyučujících ke studentům 116 // 7.4 Velikost studijní skupiny a intenzita jejího setkávání 119 // 7.4.1 Velikost studijní skupiny 119 // 7.4.2 Intenzita setkávání studijní skupiny 120 // 7.5 Záměrná podpora vzájemného učení 122 // 7.6 Ukončení kapitoly: kontext studia otevírá možnosti a určuje náboj vzájemného učení 126 // Kapitola 8 // Vztahová struktura jako kontext vzájemného učení 128 // 8.1 Izolovaní členové 128 // 8.2 Dvojice symetrické a asymetrické 129 // 8.3 Malé vztahové struktury 132 //
8.4 Jádro a homogenní skupina 134 // 8.5 Rozskupinkované studijní skupiny 135 // 8.6 Ukončení kapitoly: vztahové struktury a pestrost potenciálních učebních partnerů 137 // 9 // Kapitola 9 // Osobní charakteristiky studentů jako kontext vzájemného učení 138 // 9.1 Pociťovaný tlak na dokončení studia 138 // 9.2 Studijní sebevědomí 140 // 9.3 Postoj ke vzájemnému učení 141 // 9.3.1 Vzájemné učení jako zbytečnost 141 // 9.3.2 Vzájemné učení jako nevýhodná investice 142 // 9.3.3 Vzájemné učení jako potřeba pomáhat a nechat si pomoci 143 // 9.3.4 Vzájemné učení jako výzva ke koordinaci druhých 145 // 9.4 Kapacita pro vzájemné učení 146 // 9.5 Ukončení kapitoly: postoj ke vzájemnému učení jako jádro osobního kontextu 148 // Kapitola 10 // Kontexty jako zdroj incentiv k vzájemnému učení 149 // 10.1 Incentivy blízké nezájmu 150 // 10.2 Incentivy příležitostného přilepšení 151 // 10.3 Incentivy boje 151 // 10.4 Incentivy společného putování 151 // 10.5 Ukončení kapitoly: typ incentiv jako východisko k podpoře vzájemného učení 152 // Kapitola 11 // Učební prostředí pro vzájemné učení 154 // 11.1 Interakce tváří v tvář 154 // 11.2 Prostředí sociálních sítí 156 // 11.3 Prostředí e-mailové komunikace 159 // 11.4 Prostředí telefonních hovorů 160 // 11.5 Ukončení kapitoly: volba učebního prostředí jako odraz vztahových struktur 161 // Kapitola 12 // Učební situace: vzájemné učení z blízka 163 // 12.1 Učební situace využívající skrytých interakcí 166 // 12.2 Učební situace využívající transmisi 170 // 12.3 Učební situace využívající společné konstruování obsahů 176 // 12.4 Učební situace využívající asymetrických interakcí s významnou incentivou 186 // 12.5 Ukončení kapitoly o učebních situacích: rozmanitost obsahů, interakcí i funkcí 194 //
Kapitola 13 // Typy vzájemného učení: vzájemné učení z nadhledu 196 // 13.1 Studují vedle sebe 198 13.2 Studují spolu 201 // 13.3 Studují díky sobě 205 // 13.4 Ukončení kapitoly: typy vzájemného učení ve vztahu // k incentivám a podpoře 209 // Kapitola 14 // Diskuze výsledků o vzájemném učení 213 // 14.1 Diskuze zjištění o kontextech, incentivách a učebním prostředí 213 // 14.2 Diskuze zjištění o učebních situacích 219 // 14.3 Diskuze zjištění o typech vzájemného učení 222 // Závěr: Studují spolu? 224 // Summary: Studying together 226 // Literatura 228 // Přílohy // Příloha 1 - Tazatelské schéma focus groups 247 // Příloha 2 - Zadání písemných narativů 248 // Příloha 3 - Seznam obrázků 249 // Příloha 4 - Seznam tabulek 249
(Au-PeEL)EBL6913626
(MiAaPQ)EBC6913626
(OCoLC)1305843132
cnb003398540

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC