Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 1999
119 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7067-974-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
001654247
0.1 Předmluva 7 // 0.2 Úvod 11 // 1 Elektron v periodickém poli krystalu 15 // 1.1 Schrödingerova rovnice pro systém elektronů a jader 15 // 1.2 Adiabatická aproximace 16 // 1.3 Hartreeho a Hartreeho-Fockova metoda středního pole 18 // 1.4 Elektron v periodickém poli krystalové mřížky 23 // 1.4.1 Přímá a reciproká krystalová mřížka 23 // 1.4.2 Blochův teorém 26 // 1.4.3 Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky 28 // 1.4.4 Slaterova rovnice 29 // 1.4.5 Metoda těsné vazby 32 // 1.4.6 Elektron v porušeném periodickém poli. Aproximace efektivní hmotnosti 35 // 1.4.7 Fermiho energie a Fermiho plocha v kovech 39 // 1.4.8 Rovnovážná koncentrace elektronů a děr v polovodičích. Poloha Fermiho hladiny 42 // 2 Dynamika krystalové mříže 45 // 2.1 Úvod 45 // 2.2 Lineární jednoatomová mříž 46 // 2.3 Dynamika lineární mříže se dvěma atomy v elementární buňce 48 // 2.4 Kvantování mřížových kmitů-fonony 50 // 2.5 Teorie tepelných kapacit 54 // 2.5.1 Klasická teorie 54 // 2.5.2 Einsteinova teorie 54 // 2.5.3 Debyeova teorie 56 // 2.6 Mossbauerův jev 58 // 3 Elektron-fononová interakce 61 // 3.1 Interakce elektronů s akustickými kmity 61 // 3.2 Interakce elektronů s fonony v polárních krystalech 63 // 4 Optické vlastnosti pevných látek 66 // 4.1 Fenomenologická teorie optických konstant 66 // 4.2 Semiklasická teorie optických vlastností 69 // 4.2.1 Dipólová aproximace 72 // 4.2.2 Odezva elektronů na vnější pole v dipólové aproximaci 72 // 4.2.3 Koeficient absorpce 73 // 4.2.4 Nepřímá absorpce 74 // 4.3 Excitony: kvazičástice optické excitace 74 // 4.3.1 Excitony s velkým poloměrem 75 // 4.3.2 Excitony s malým poloměrem 78 // 4.3.3 Absorpční spektra excitonů 80 //
5 Magnetické vlastnosti pevných látek 82 // 5.1 Úvod 82 // 5.2 Paramagnetizmus degenerovaného elektronového plynu (Pauliho paramagnetizmus) 83 // 5.3 Feromagnetizmus 84 // 5.4 Elektron v magnetickém poli a v periodickém poli krystalu. Diamagnetizmus 87 // 5.4.1 Diamagnetická susceptibilita 91 // 6 Transportní vlastnosti pevných látek 93 // 6.1 Boltzmannova kinetická rovnice 93 // 6.2 Kubova-Greenwoodova formule 96 // 6.3 Kubova teorie lineární odezvy 96 // 6.4 Hallův jev 99 // 6.4.1 Kvantovaný Hallův jev 99 // 7 Supravodivost 101 // 7.1 Úvod 101 // 7.2 Cooperův jev 103 // 8 Dodatky 108 // 8.1 Exaktní řešení pro elektron v jednoduchém periodickém potenciálu 108 // 8.2 Druhé kvantování ve fyzice pevných látek ?? // 8.2.1 Fermiony // 8.2.2 Bozony ?2 // 8.2.3 Reprezentace druhého kvantování pro excitony 113 // 8.3 Matice hustoty 114 // 8.4 Některé užitečné relace 115 // 8.5 Důležité veličiny a vztahy v soustavě cgs 115
(OCoLC)42616696
cnb000662953

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC