Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2021
498 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-3524-4 (vázáno)
Každodenní život ; svazek 79
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001654579
PROLOG ...15 // ÚVOD ...21 // Sebevražda ve společenských vědách a v historiografii ...21 // Sekularizace ...26 // Medikalizace, biomoc a zdravotní policie ...29 // Rozvržení a koncepce knihy ...39 // I. NEKLIDNÍ ZEMŘELÍ. KRIMINALIZACE SEBEVRAŽDY V PŘEDOSVÍCENSKÉM OBDOBÍ ...43 // 1. "ŠPATNÁ SMRT" A "NEČISTÍ ZEMŘELÍ" V EVROPSKÉ KULTUŘE ...45 // Smolno ...45 // Špatná smrt a "nečistí zemřelí" ...47 // Odlučovací rituály, revenanti a přípravy na dobrou smrt ...49 // 2. STARÝ TRESTNÍ REŽIM: KRIMINALIZACE SEBEVRAŽDY V SYSTÉMU PŘEDOSVÍCENSKÉ RETRIBUTIVNÍ JUSTICE 53 // Trojí trest: sebevražda jako těžký hřích i zločin ...53 // Trest majetkový - konfiskace jmění ...54 // Trest duchovní a spočinutí těla ...56 // Teologické interpretace sebevraždy ...56 // Odepření církevního pohřbu ...59 // Sepultura prophana ...60 // Pohřeb oslí či psí: zakopání nebo spálení na popravišti či mrchovišti ...62 // Uložení těla v profánní "bezpříznakové" půdě ...63 // Trest "tělesný": profanační praktiky a magické rituály vykonávané na těle ...65 // Nečisté tělo a jeho "odříznutí" ...65 // Vynášení těla - tažení pod prahem ..._. 67 // Převoz a "vláčení" 67 // Posmrtná "poprava" ...69 // Profanace těla - posmrtné mrzačení před pohřbením jako forma "ochranné magie"? ...70 // Dynamika represe v 16.-18. století v Evropě ...72 // Posílení represe v 16.-17. století: "zlatý věk ritualizovaných poprav" ...72 // Ústup represe od konce 17. století ...76 // 3. SEBEVRAZI PŘED VRCHNOSTENSKÝMI A MĚSTSKÝMI SOUDY V ČESKÝCH ZEMÍCH ...81 // Kriminalizace sebevraždy v českých zemích v 16.-18. století ...81 // Sebevraždy na jihočeských dominiích v 17. a 18. století ...86 // Vyšetřování: testimonium vitae a důkazy zbožného života ...90 //
Nová autorita: lékař nebo ranhojič ...94 // Postih pokusu o sebevraždu a otázka "pokání" ...97 // Projevy zbožnosti před dobrovolným odchodem ...100 // Tělo čisté, tělo nečisté: akt snímání jako utvrzení "viny" (a nečistoty) ...103 // 4. "USVĚDČENÍ" SEBEVRAZI ...107 // Klasifikace odsouzených ...107 // "Sepultura asinina seu canina" - hrob oslí či psí ...109 // Spálení na nepočestém místě - popraviště, mrchoviště ...110 // Zakopání katem na nedůstojném místě ...112 // "Tichý" pohřeb: zakopání katem na profánním či neposvěceném, ale jinak "neutrálním", "bezpříznakovém" místě - 116 // Tichý pohřeb do neposvěcené půdy provedený osobami salva fama - 123 // "Tichý" pohřeb do profánní půdy ...123 // Boží muka a kříže ...125 // 5. ZPROŠTĚNÍ VINY PRO MELANCHOLII A ŠÍLENSTVÍ ...131 // Sémantika šílenství a melancholie ...131 // Jak prokázat šílenství a melancholii ...136 // Pohřbívání šílených a melancholických sebezabitých ...140 // Počestný "tichý" pohřeb do profánní či neposvěcené půdy ...140 // Posmrtné "rehabilitace" - exhumace a podmínečná přijímání na hřbitov ...143 // Podmínečné přijetí na hřbitov ...148 // Zmírnění verdiktu vyšší instancí, zpravidla světskou ...149 // Přijetí do posvěcené půdy hřbitova formou "tichého pohřbu" 151 // Standardní církevní pohřeb s obřadem a mší ...155 // Strach z nečistého těla ...159 // Parajudiciální praktiky ...159 // Odpor proti pohřbívání ...161 // Jiná forma strachu: kamuflování sebevraždy ...166 // ZÁVĚR ...169 // II. OD WERTHERA K BRUTOVI. OSVÍCENSKÉ DEBATY ...173 // 1. MORÁLNÍ FILOZOFIE, PRÁVO, TEOLOGIE A LITERATURA 177 // Sebezabití v diskurzech o melancholii mezi renesancí a osvícenstvím ...177 //
2. OSVÍCENSTVÍ: OD WERTHERA K BRUTOVI. OBČANSKÝ DELIKT, NEBO INDIVIDUÁLNÍ PRÁVO? ...179 // Anglie - kolébka osvícenství, vlast splínu ...180 // Francie a italské inspirace: právo vzít si život ...182 // Boj za dekriminalizaci sebevraždy v předrevolučním francouzském právnickém diskurzu ...186 // Německé země: provinění proti povinnostem i proti Bohu ...189 // Teologický diskurz ...193 // Německý právnický diskurz ...195 // Habsburská monarchie: filozofie josefinismu ...198 // Teologické a morálněfilozofické diskuse v habsburské monarchii) 200 // Literární "ohlasy" wertherovské horečky v českých zemích ...206 // 3. PSYCHOPATOLOGIZACE SEBEVRAŽDY: MEZI SOUDNÍ MEDICÍNOU, PATOLOGICKOU ANATOMIÍ A PSYCHIATRIÍ 211 // Sebevražda v medicíně 18, a raného 19. století ...211 // Sebevražedný pud jako nosologická jednotka - "nemoc o sobě" 212 // "Tichý hněv" Leopolda Auenbrůggera ...213 // Mélancolie-suicide jako svébytná "nemoc" ...216 // "Příčiny" vnější: od "klimatu" k "civilizační patologii" ...220 // Vnitřní "příčiny" a "tělesné sídlo" ...221 // "Břišní hypotéza" ...222 // "Obrat k mozku" ...224 // "Obrat k duši" a "návrat k vášním" ...226 // Pinelova "morální" škola a její "morální léčba" ...- 228 // Žáci a dědicové pinelovské školy ve Francii a v německých zemích ...232 // 4. ZDRAVOTNÍ POLICIE, SOUDNÍ MEDICÍNA A PSYCHIATRIE V ČESKÝCH ZEMÍCH ...235 // Zdravotní policie a medikalizace smrti (reformy pohřebnictví a počátky soudní pitvy) ...235 // Reformy pohřebnictví ...236 // Zavádění povinného ohledání mrtvých ...236 // Počátky soudní pitvy ...238 // Josef Bernt a počátky soudní medicíny u nás ...240 // Počátky institucionalizované psychiatrické péče o pacienty se sebevražednými sklony v českých zemích ...246 //
Pražský ústav v době působení Josefa Riedela ...249 // Léčba v pražském ústavu pro choromyslné a role sebevražedných sklonů u pacientů ...251 // ZÁVĚR ...257 // III. BOJ O POSVĚCENOU PŮDU: OD DEKRIMINALIZACE KE KONCI DISKRIMINACE (1787-1873) ...259 // 1. ABOLICIONISMUS V EVROPĚ: DEKRIMINALIZACE SEBEVRAŽDY V EVROPSKÉM KONTEXTU 18. A 19. STOLETÍ _ _ 261 // 2. "ZLOČIN PROTI BOHU, STÁTU A SOBĚ SAMÉMU": TRESTNÍ ZÁKONÍK JOSEFA II. (1787-1803) ...267 // Reorganizace trestní justice v kontextu josefínských reforem ...267 // Reorganizace soudnictví ...267 // Josefínský trestní zákoník z roku 1787 ...268 // Sebevražda v josefínském trestním zákoníku ...270 // Sebevrazi před "josefínskými" soudy: 1787-1803 ...273 // Krumlovsko ...274 // Jiná jihočeská panství ...286 // Otázka pokusu ...288 // Proměny zacházení s tělem ...289 // 3. SEBEVRAŽDA JAKO TĚŽKÝ POLICEJNÍ PŘESTUPEK PROTI BEZPEČNOSTI ŽIVOTA, PROTI "STÁTU A SOBĚ SAMÉMU" (1803-1850) ...293 // Františkův trestní zákoník z roku 1803 ...294 // Dekriminalizace sebevraždy na pouhý policejní přestupek ...295 // Modifikace předpisů (1806-1845) ...298 // Sebevraždy v přestupkovém řízení 1803-1850 ...301 // Proměny úředního postupu a vyšetřování v předbřeznové době 301 // Otázka pokusu ...305 // Kazuistika (1803-1850) ...309 // Exkurz I. Potštát na Moravě ...309 // Exkurz II. Český Krumlov a další jihočeská panství ...312 // Exkurz III. Panství Rožmitál pod Třemšínem ...319 // Exkurz IV. Boleslavský kraj ...331 // Způsob sebevraždy ...333 // Rozsudek a vyústění případu ...334 // Vyjádřené pokání ...338 // Prohlášení za nevinné ...339 // Váha lékařských zpráv ...341 // Exkurz V. Litoměřicko ...345 // Období 1818-1820 ...346 //
Období 1843-1844 ...356 // Exkurz VI. "Hřbitovní vzpoury" na moravskoslezském pomezí 359 // 4. OD DEKRIMINALIZACE Đš PŘIJETÍ NA HŘBITOV (1850-1900) ...375 // "Čas porevolučních nejistot" mezi revolucí a konkordátem (1850-1855) ...377 // Církevní "triumf’: Mezi konkordátem a přijetím na hřbitov // (1855-1873) ...378 // Konkordát s katolickou církví a jeho následky pro zacházení // se sebevrahy ...378 // Povolení přijímání na hřbitov (po roce 1873) ...381 // ZÁVĚR .... ...387 // Dekriminalizace a depenalízace ...387 // Vztah stát - vrchnost - poddaný a proces byrokratizace ...392 // Medikalizace a psychopatologizace ...393 // "Sekularizace" jako "odcírkevnění" ....397 // Sekularizace jako "odkouzlení" ...400 // Individualizace emocionalizace a proměny lidské psychiky ...402 // POSTSKRIPTUM K OBRÁZKU NA OBÁLCE KNIHY ...407 // POZNÁMKY ...409 // BIBLIOGRAFIE ...467 // Archivní prameny ...467 // Prameny vydané ...468 // Literatura ...474 // RESUME ...489 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...493
(OCoLC)1291384719
cnb003369066

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC