Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2022
159 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0665-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1801-4 (online ; pdf)
Publikace obsahuje QR kód s přístupem k rozšiřujícím materiálům
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001654621
Úvodní slovo 13 // 0 slově robot 15 // Seznam použitých zkratek 16 // 1 Luddismus a robotická rehabilitace - Leoš Navrátil 18 // 1.1 Náhled do historie 18 // 1.2 Luddismus 22 // 1.3 Neoluddismus 23 // 1.4 Rozmach robotiky 23 // 1.4.1 Exoskelety 25 // 1.4.2 Robotické exoskelety 25 // 1.4.3 Robotika ve zdravotnictví 25 // 1.4.4 Robotické systémy v operačních oborech 26 // 1.5 Literární zdroje 27 // 2 Robotické systémy v rehabilitaci - Aleš Příhoda, Ondrej Gajdoš 28 // 2.1 Asistivní technologie 28 // 2.2 Klasifikace robotické rehabilitace 29 // 2.2.1 Systémy pro pohybovou terapii horních končetin 30 // 2.2.2 Systémy pro pohybovou terapii dolních končetin 30 // 2.3 Mechanizace léčebněrehabilitační péče 31 // 2.4 Výhody a nevýhody asistivních technologií 31 // 2.5 Financování a poskytování asistivních technologií 32 // 2.6 Literární zdroje 35 // 3 Motorické systémy a jejich řízení - Ivan Dylevský 36 // 3.1 Nervový systém - informační systém 36 // 3.1.1 Konektivita nervového systému, anatomické, chemické, přeformované a kvantové dráhy 41 // 3.1.2 Morfogenetické předpoklady pohybu 47 // 3.1.3 Motorická paměť a pohybové vzorce 48 // 3.2 Základy synaptologie 52 // 3.2.1 Morfologie synapsí 52 // 3.2.2 Chemický přenos vzruchu 53 // 3.2.3 Synaptická plasticita 54 // 3.3 Somatomotorické systémy 55 // 3.3.1 Fyziologie motoriky 55 // 3.3.2 Jemná motorika 60 // 3.3.3 Hrubá motorika, posturální a lokomoční motorika 61 // 3.3.4 Archi-, paleo- a neocerebellum 65 // 3.3.5 Bazální ganglia 66 // 3.4 ňídicí systémy motoriky 67 // 3.4.1 Archemotorika, třetí motorický systém 67 // 3.4.2 Paleomotorika, mediální motorický systém 68 // 3.4.3 Neomotorika, laterální motorický systém 69 // 3.5 Literární zdroje 72 //
4 Neuroplasticita - Tomáš Nedělka, Karsten Knobloch, Jakub Katolický 73 // 4.1 Úvod 73 // 4.2 Funkční a strukturální neuroplasticita 74 // 4.3 Hebbská a homeostatická plasticita 75 // 4.4 Synaptická plasticita a proces učení 76 // 4.4.1 Krátkodobá potenciace (STP) 77 // 4.4.2 Dlouhodobá potenciace (LTP) 77 // 4.4.3 Dlouhodobá deprese (LTD) 85 // 4.5 Homeostatické procesy 87 // 4.6 Bolest a neuroplasticita 88 // 4.7 Neuroplasticita v kontextu strukturálního poškození CNS 89 // 4.7.1 Cévní mozková příhoda 89 // 4.7.2 Adaptace a funkční reorganizace 92 // 4.8 Rehabilitace založená na principech neuroplasticity 93 // 4.8.1 Aerobní aktivita a odporový trénink 93 // 4.8.2 Učení motorických a kognitivních dovedností 96 // 4.8.3 Robotická rehabilitace a neuroplasticita 97 // 4.9 Literární zdroje 97 // 5 Motorické učení - Václava Hušková, Aleš Příhoda 99 // 5.1 Proces motorického učení 99 // 5.2 Zrcadlové neurony a proces motorického učení 100 // 5.3 Modely motorického učení 100 // 5.4 Typy motorického učení 101 // 5.5 Vybrané faktory ovlivňující motorické učení a pohybový projev 101 // 5.6 Prvky využívané v procesu motorického učení 102 // 5.7 Zpětnovazebně mechanismy využívané v robotické rehabilitaci 104 // 5.8 Možnosti terapie využívané v procesu motorického učení 104 // 5.9 Robotická asistovaná terapie v procesu motorického učení 105 // 5.10 Literární zdroje 105 // 6 Virtuální realita a vizualizace - Karel Hána, Pavel Smrčka, Markéta Janatová 107 // 6.1 Definice virtuální reality 107 // 6.2 Historie virtuální reality 108 // 6.3 Zpětnovazebný princip 109 // 6.4 Stereoskopická projekce 111 // 6.5 Oblasti využití virtuální reality 112 // 6.6 Zpětnovazebně interaktivní systémy v rehabilitaci 114 // 6.7 Literární zdroje 115 //
7 Využití robotických systémů v praxi 117 // 7.1 Využití robotických systémů v neurologii - Kristýna Hoidekrová, Jakub Pětioký 117 // 7.1.1 Úvod 117 // 7.1.2 Uplatnění v praxi 117 // 7.1.3 Organizace neurorehabilitační péče 118 // 7.1.4 Současný stav neurorehabilitace v českém systému 120 // 7.1.5 Robotika v neurorehabilitační péči 120 // 7.1.6 Specifika robotiky - intenzita, periodicita a motivace 121 // 7.1.7 Doporučení pro praxi 122 // 7.1.8 Literární zdroje 122 // 7.2 Využití robotické rehabilitace u seniorů - Milada Luisa Šedivcová 123 // 7.2.1 Přehled využitelných robotických systémů v geriatrii 123 // 7.2.2 Cíl využití robotických asistivních technologií 127 // 7.2.3 Doporučení pro praxi 127 // 7.2.4 Literární zdroje 128 // 7.3 Využití robotických systémů v pediatrii - Andrea Hašková 129 // 7.3.1 Principy robotické rehabilitace v dětském věku 129 // 7.3.2 Robotické systémy pro nácvik lokomoce 133 // 7.3.3 Nácvik balančních schopností a přenosu váhy 134 // 7.3.4 Podpora používání horních končetin 134 // 7.3.5 Literární zdroje 135 // 7.4 Využití robotických systémů v ortopedii - Tomáš Svoboda 136 // 7.4.1 Úvod 136 // 7.4.2 Indikace robotické rehabilitace v ortopedii 136 // 7.4.3 Přehled robotických systémů pro horní končetiny 137 // 7.4.4 Přehled robotických systémů pro dolní končetiny 138 // 7.4.5 Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze 138 // 7.4.6 Přístroje pro BWSTT // (body-weight supported treadmill training) 139 // 7.4.7 Doporučení pro praxi 139 // 7.4.8 Literární zdroje 141 // 7.5 Využití robotických systémů ve sportovní medicíně - Aleš Příhoda 141 // 7.5.1 Současný stav robotické rehabilitace ve sportovních klubech 141 // 7.5.2 Doporučení pro praxi 144 // 7.5.3 Literární zdroje 145 //
8 Telerehabilitace a distanční terapie - Jakub Pětioký, Kristýna Hoidekrová 146 // 8.1 Úvod 146 // 8.2 Vývoj telerehabilitace a distanční terapie 147 // 8.3 Aplikace a další rozvoj telerehabilitace, distanční terapie a telemonitoringu v klinické praxi 150 // 8.4 Literární zdroje 152 // Rejstřík 153 // Souhrn 158 // Summary 159
cnb003417997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC