Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
V Praze : České vysoké učení technické, 2021
303 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 31 cm

objednat
Na obálce pod názvem: Ústav nauky o budovách, ČVUT, FA
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001654642
1 ÚVOD // 10 Ateliérová zadání // 10 Koncept výuky // 11 Metoda práce v ateliéru // 13 Principy udržitelného rozvoje a jak je chápat // 2 SPOLUPRÁCE S MĚSTY // 20 1 Principy spolupráce // 22 2 Zadání projektů a výběr lokalit // 24 3 Průběh semestru // 26 4 Studentský workshop // 28 5 Participace studentů // 30 6 Prezentace výsledků a jejich využití // 32 7 Výstava projektů // 34 8 Benefity vzájemné spolupráce // 36 Dosavadní spolupráce s městy // 38 Sídliště, jak dál? // 40 Štětí // 42 Nepomuk // 44 Praha Smíchov // 46 Praha 4 - Budějovická // 48 Brno // 50Benešov // 52Pardubice // 54 Havlíčkův Brod // 56 Říčany // 58Olomouc // 60Choceň // 3 SYSTEMATIKA PRÁCE // 66 A ANALYTICKÁ ČÁST // 68 3.A.1 SWOT analýza // 72 3.A.2 Analýza historie místa // 80 3.A.3 Analýza územního plánu // 88 3.A.4 Analýza morfologie // 96 3.A.5 Analýza dopravy // 106 3.A.6 Analýza krajiny a prvků zelenomodré infrastruktury // 112 3.A.7 Analýza funkcí v sídle // 122 3.A.8 Analýza okolních vlivů // 128 3.A.9 Demografická a sociologická analýza // 136 3.A.10 Analýza záměrů a strategií v území // 142 3.A.11 Mentální vnímání území // 150 3.A.12 Práce s referenčními projekty // 156 3.A.13 Vyhodnocení analýz a potenciálů rozvoje // 162 B NÁVRHOVÁ ČÁST // 164 3.B.1 Vize rozvoje, lidé, měřítka prostředí, stavební program // 176 3.6.2 Koncept rozvoje // 194 3.B.3 Širší vztahy // 202 3.B.4 Krajina a sídlo, vymezení a vzájemný vztah, hranice a rozhraní, prvky krajinné a zelenomodré infrastruktury, environmentální šetrnost // 216 3.B.5 Základní prostorová struktura města - skladebnost jednotek a jejich vymezení // 228 3.B.6 Osnova veřejných prostranství, typologická skladba, charakter a význam // 238 3.B.7 Dopravně technické aspekty řešení, prostupnost územím, obsluha území //
246 3.B.8 Podrobnější stavební program rozvojových a transformačních ploch, občanská vybavenost a služby, ekonomická efektivita // 254 3.B.9 Zastavovací systémy, hustota zástavby, parcelace // 264 3.B.10 Charakter zástavby, bloky, uliční a stavební čáry, výškové uspořádání // 242 3.B.11 Míra soukromí a jeho hierarchizace // 280 3.B.12 Dokončení a vyhodnocení projektu // 292 Základní teorie a pojmy // 298 Rejstřík autorů podle typu zadání (spolupráce s městy) // 300 Rejstřík autorů podle jednotlivých vyobrazení // 302 Literatura
(OCoLC)1302726604
cnb003378182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC