Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé vydání
Praha : Galén, [2020]
xxxi, 713 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-500-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001654643
Stručný obsah : // I. OBECNÁ ČÁST // ÚVODNÍ ČÁST - Pavel Kolář 1 // LÉČEBNÁ REHABILITACE -DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY // Rehabilitační ošetřovatelství - Pavel Kolář 15 // Léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu - Pavel Kolář 22 // A. DIAGNOSTICKÉ POSTUPY // 1. VYŠETŘOVACÍ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA FUNKCI POHYBOVÉ SOUSTAVY - Pavel Kolář, Karel Lewit, Olga Dyrhonová 25 // 1.1. NERVOSVALOVÉ FUNKCE A JEJICH KLINICKÉ VYŠETŘENÍ - Pavel Kolář 32 // I. FUNKČNÍ A NEUROLOGICKÁ SYMPTOMATOLOGIE 35 // 1.1.1. Vyšetření posturálních funkcí 35 - Pavel Kolář // 1.1.2. Vyšetření svalového tonu 56 - Pavel Kolář // 1.1.3. Vyšetření senzitivních funkcí 66 - Alena Kobesová // 1.1.4. Vyšetření reflexů 70 - Pavel Kolář // 1.1.5. Vyšetření mimovolních pohybů 74 - Pavel Kolář // 1.1.6. Vyšetření svalové síly 75 - David Smékal, Magdaléna Lepšíková // II. NEUROLOGICKÁ SYNDROMOLOGIE 77 // 1.1.7. Primární myogenní léze 78 - Petr Bitnar, Pavel Kolář // 1.1.8. Poruchy nervosvalového přenosu 79 - Petr Bitnar // 1.1.9. Postižení periferních nervů 79 - Petr Bitnar // 1.1.10. Míšní syndromologie 80 - Jiří Kříž, Veronika Hyšperská // 1.1.11. Mozečková syndromologie 81 - Pavel Kolář // 1.1.12. Extrapyramidový syndrom 82 - Pavel Kolář // 1.1.13. Thalamický syndrom 82 - Pavel Kolář // 1.1.14. Kmenové syndromy 82 - Pavel Kolář // 1.1.15. Syndromy meningeálního dráždění, intrakraniální hypotenze, hypertenze a komorové syndromy 83 - Pavel Kolář // 1.1.16. Korové syndromy a jejich vyšetření 84 - Pavel Kolář, Rastislav Druga // III. NEUROMOTORICKÝ VÝVOJ A JEHO VYŠETŘENÍ 94 // 1.2. KINEZIOLOGIE A KLINICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍHO SYSTÉMU 124 - Pavel Kolář // 1.2.1. Kineziologie páteře, pánve a hrudníku 128 - Pavel Kolář //
1.2.2. Kineziologie pletence ramenního 144 - Petra Valouchová, Pavel Kolář // 1.2.3. Kineziologie loketního kloubu 152 - Petr Bitnar // 1.2.4. Kineziologie zápěstí a ruky 155 - Petr Bitnar // 1.2.5. Kineziologie kyčelního kloubu 159 - Magdaléna Lepšíková, Pavel Kolář // 1.2.6. Kineziologie kolenního kloubu 162 - Pavel Kolář // 1.2.7. Kineziologie hlezna a nohy 167 - Pavel Kolář, Ivan Vařeka // 1.3. MĚKKÉ TKÁNĚ 173 - Petr Bitnar // 1.3.1. Kůže 174 // 1.3.2. Podkoží 177 // 1.3.3. Fascie 178 // 2. VISCEROMOTORICKÉ VZTAHY A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM - Petr Bitnar, Hana Marčišová, Pavel Kolář // 2.1. VISCEROSOMATICKÉ A SOMATOVISCERÁLNÍ VZTAHY 181 - Petr Bitnar // 2.1.1. Viscerosomatické (visceromotorické) vztahy 181 // 2.1.2. Somatoviscerální vztahy 182 // 2.1.3. Přehled základních viscerálních vzorců 184 // 2.2. VYŠETŘENÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 186 - Hana Marčišová // 2.2.1. Anatomie a fyziologie ANS 186 // 2.2.2. Funkce ANS v oblasti pohybového aparátu 187 // 2.2.3. Anatomické vegetativní syndromy 189 - Pavel Kolář // 3. PSYCHICKÉ FUNKCE A BOLEST - Petr Knotek // 3.1. PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA V REHABILITACI 191 // 3.2. POSUZOVANÉ PROCESY A METODY JEJICH TESTOVÁNÍ 191 // 4. VYŠETŘENÍ POMOCÍ FUNKČNÍCH LABORATORNÍCH METOD - Milan Zedka, Pavel Kolář // 4.1. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ POHYBU 197 - Milan Zedka // 4.1.1. Kinematická analýza 197 - Milan Zedka // 4.1.2. Kinetická analýza (posturografie) 198 - Ondřej Čakrt // 4.1.3. Elektromyografická analýza v biomechanice 199 - Milan Zedka, Petra Valouchová // 4.2. POMOCNÁ NEUROLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 202 - Milan Zedka // 4.2.1. Elektromyografie 202 // 4.2.2. Elektroencefalografie 205 // 4.2.3. Evokované potenciály 207 // 4.3. VYŠETŘENÍ POMOCÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD 210 - Pavel Kolář, Martin Kynčl // 4.3.1. Radiologické metody 210 //
4.3.2. Ultrazvukové vyšetření 214 - Zdeněk Hříbal // 5. TESTOVÁNÍ TÍŽE MOTORICKÉHO POSTIŽENÍ A OMEZENÍ AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA - Pavel Kolář // 5.1. METODY POUŽÍVANÉ V REHABILITACI K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ 217 // 5.2. HODNOCENÍ TÍŽE MOTORICKÉHO POSTIŽENÍ 218 // 5.2.1. Testování hrubé motoriky podle Gross Motor Function Measure 218 // 5.2.2. Vývojová kineziologie jako hodnotící metoda motorického postižení 219 // 5.2.3. Další testy hodnotící motorické postižení 220 // 5.3. TESTOVÁNÍ A HODNOCENÍ OMEZENÝCH AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA 221 // 5.3.1. Test funkční soběstačnosti 221 // 5.3.2. Test Barthelové 221 // 5.3.3. Katzův test každodenních činností 224 // 5.3.4. Test aktivit 224 // 5.3.5. Frenchayský test aktivit 224 // 5.3.6. Faktorové hodnocení podle prof. Tardieu 226 // 5.3.7. Další testy 227 // B. TERAPEUTICKÉ POSTUPY // 1. FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY A KONCEPTY - Pavel Kolář // 1.1. OBECNÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ (MYOSKELETÁLNÍ) POSTUPY 230 // 1.1.1. Pasivní pohyby 230 - Pavel Kolář // 1.1.2. Aktivní cvičení s asistencí 230 - Magdaléna Lepšíková // 1.1.3. Cvičení svalové síly 230 - Zdeněk Čech // 1.1.4. Dynamická neuromuskulární stabilizace 233 - Pavel Kolář, Marcela Šafářová // 1.1.5. Mobilizace měkkých tkání 246 - Karel Lewit // 1.1.6. Terapie »suchou jehlou« se zaměřením na svalové spoušťové body 250 - Pavel Kolář // 1.1.7. Trakce 250 - Pavel Kolář // 1.1.8. Relaxační techniky 251 - Pavel Kolář // 1.1.9. Cvičení zaměřené na rozvoj somatestezie 251 - Pavel Kolář, Magdaléna Lepšíková // 1.2. METODY A POSTUPY POUŽÍVANÉ V REHABILITACI NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM POSTIŽENÍM RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU 251 - Pavel Kolář, Jan Šulc // 1.2.1. Metodika respirační fyzioterapie 252 - Libuše Smolíková // 1.2.2. Korekční fyzioterapie posturálního systému 252 - Libuše Smolíková //
1.2.3. Postupy respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice 255 - Pavel Kolář // 1.2.4. Respirační fyzioterapie - metody a techniky hygieny dýchacích cest 260 - Libuše Smolíková // 1.2.5. Dechová gymnastika 263 - Libuše Smolíková // 1.2.6. Kondiční fyzioterapie a plicní onemocnění 265 - Pavel Kolář // 1.3. VYBRANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ KONCEPTY 265 // 1.3.1. Vojtův princip: reflexní lokomoce 265 - Irena Zounková, Marcela Šafářová // 1.3.2. Senzomotorická stimulace 272 - Michaela Veverková, Marie Vávrová // 1.3.3. Feldenkraisova metoda 275 - Magdaléna Lepšíková // 1.3.4. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 276 - Irena Zounková, Pavel Kolář // 1.3.5. Metoda podle R. Brunkowové 278 - Pavel Kolář // 1.3.6. Brůggerův koncept 278 - Dagmar Pavlů // 1.3.7. Aktivní terapie v závěsu 280 - Alice Hamáčková, Dagmar Tomisová, Ctirad Tomis // 1.3.8. Cvičení na velkém míči 281 - Pavel Kolář // 2. FYZIKÁLNÍ TERAPIE - Bronislav Schreier // 2.1. ROZDĚLENÍ FT PODLE DRUHU APLIKOVANÉ ENERGIE 285 // 2.1.1. Mechanoterapie 285 // 2.1.2. Termoterapie a hydroterapie 285 // 2.1.3. Elektroterapie 285 // 2.1.4. Fototerapie 286 // 2.1.5. Kombinovaná terapie a kombinace procedur FT 286 // 2.2. ROZDĚLENÍ FT PODLE HLAVNÍHO ÚČINKU 286 // 2.2.1. Fyzikální terapie s analgetickým účinkem 286 // 2.2.2. Fyzikální terapie s dominantně myorelaxačním účinkem 288 // 2.2.3. Fyzikální terapie s antiedematózním a trofiku podporujícím účinkem 289 // 2.2.4. Elektrodiagnostika a elektrostimulace kosterních svalů 290 // 2.3. OBECNÉ KONTRAINDIKACE FYZIKÁLNÍ TERAPIE 292 // 3. BALNEOLOGIE - Jan Kálal, Ivan Vařeka // 3.1. DĚLENÍ LÉČIVÝCH ZDROJŮ 293 // 3.1.1. Vody 293 // 3.1.2. Peloidy 294 // 3.1.3. Plyny 294 // 3.1.4. Klima 294 // 3.2. POUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOLOGII 295 //
3.2.1. Využití vody 295 // 3.2.2. Využití peloidů 295 // 3.2.3. Využití plynu 295 // 3.3. LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE A INDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČBY 296 // 4. ERGOTERAPIE - Veronika Schönová, Pavel Kolář // 4.1. OBLASTI PŮSOBENÍ ERGOTERAPEUTŮ 297 // 4.2. SPECIALIZACE 297 // 4.3. ERGOTERAPEUTICKÝ PROCES 298 // 4.4. OBLASTI ERGOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE 298 // Motorické funkce 298 // Senzorické funkce 298 // Kognitivní, komunikační a navazující // sociální funkce 298 // Aktivity běžného života 299 // Kompenzační pomůcky 299 // Předpracovní rehabilitace 299 // II. SPECIÁLNÍ ČÁST // 1. LÉČEBNÁ REHABILITACE V NEUROLOGII - Pavel Kolář, Ondřej Horáček // OBECNÁ ČÁST // 1.1. NEUROFYZIOLOGICKÝ ZÁKLAD FYZIOTERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ 303 - Pavel Kolář // 1.2. PŘEHLED FYZIOTERAPEUTICKÝCH METOD 307 - Pavel Kolář // 1.3. NEUROPSYCHOLOGIE 313 - Kateřina Chamoutová, Pavel Kolář // 1.3.1. Neuropsychologické postupy 313 // 1.3.2. Neuropsychologické vyšetření 314 // 1.3.3. Využití neuropsychologických postupů v rehabilitaci 316 // 1.4. LOGOPEDIE 317 - Pavel Kolář // 1.5. ORTOTICKÁ PÉČE U NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 321 - Petr Krawczyk // 1.5.1. Ortotika u pacientů s DMO 321 // 1.5.2. Ortotika u pacientů s CMT 323 // 1.5.3. Ortotika u pacientů po poliomyelitidě 324 // 1.5.4. Ortotika u pacientů po CMP 324 // 1.6. ERGOTERAPIE 324 - Veronika Schonová // SPECIÁLNÍ ČÁST // 1.7. PORUCHY NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A SVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ 325 - Petr Bitnar, Magdaléna Lepšíková // 1.7.1. Poruchy nervosvalového přenosu - myasthenia gravis 325 // 1.7.2. Svalová onemocnění 326 // 1.8. PERIFERNÍ PARÉZY 330 - Ondřej Horáček // 1.8.1. Příčiny, stupně a diagnostika periferních paréz 330 // 1.8.2. Rehabilitace periferních paréz 331 // 1.8.3. Přehled periferních paréz podle lokalizace 333 //
1.8.4. Periferní parézy u onemocnění postihujících motoneurony předních rohů míšních 339 // 1.8.5. Rehabilitace po operaci periferních nervů 339 // 1.9. ÚŽINOVÉ SYNDROMY 340 - Petr Bitnar, Ondřej Horáček // 1.9.1. Etiologie, patogeneze, klinické projevy a diagnostika 340 // 1.9.2. Přehled nejčastějších úžinových syndromů 340 // 1.9.3. Léčebná rehabilitace 342 // 1.10. POLYNEUROPATICKÉ SYNDROMY 344 - Alena Kobesová // 1.10.1. Hereditární motorické a senzitivní polyneuropatie 344 // 1.10.2. Diabetická neuropatie 346 // 1.10.3. Zánětlivé polyneuropatie 347 // 1.11. POLIOMYELITIDA A POSTPOLIOMYELITICKÝ SYNDROM 349 - Ivana Wurstová // 1.11.1. Poliomyelitida 349 // 1.11.2. Postpoliomyelitický syndrom 350 // 1.12. POŠKOZENÍ MÍCHY 352 - Jiří Kříž // 1.12.1. Etiologie, neurologický obraz 352 // 1.12.2. Systém léčebné péče 353 // 1.12.3. Zdravotní důsledky míšní léze a možné komplikace 353 // 1.12.4. Rehabilitace u pacientů s poškozením míchy 355 // 1.13. POSTIŽENÍ MOZEČKOVÝCH FUNKCÍ 356 - Alena Kobesová // 1.13.1. Funkční anatomie mozečku 356 // 1.13.2. Základní klinické projevy mozečkové léze 357 // 1.13.3. Rehabilitace u postižení mozečkových funkcí 360 // 1.13.4. Prognóza mozečkových poruch 361 // 1.14. PORUCHY ROVNOVÁHY 362 - Ondřej Čakrt, Michal Truc // 1.14.1. Řízení rovnováhy 362 // 1.14.2. Klinický obraz pacienta s poruchou vestibulárního systému 363 // 1.14.3. Teoretická východiska pro rehabilitaci 364 // 1.14.4. Rehabilitace u jednotlivých klinických jednotek 364 // 1.14.5. Biologická zpětná vazba v rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy 367 - Ondřej Čakrt, Rudolf Černý, Jaroslav Jeřábek // 1.15. EXTRAPYRAMIDOVÉ PORUCHY 367 - Alena Kobesová // 1.15.1. Základní charakteristika, klasifikace 367 // 1.15.2. Parkinsonova nemoc 368 //
1.16. NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ 373 - Barbora Danielová, Alena Zumrová // 1.16.1. Základní charakteristika neurodegenerativních onemocnění 373 - Ondřej Horáček // 1.16.2. Amyotrofická laterální skleróza 373 - Barbora Danielová // 1.16.3. Friedreichova ataxie 377 - Alena Zumrová // 1.16.4. Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 378 - Alena Zumrová // 1.17. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 378 - Ondřej Horáček // 1.17.1. Charakteristika onemocnění 378 // 1.17.2. Rehabilitace u roztroušené sklerózy 380 // 1.18. PORUCHY VĚDOMÍ 382 - Pavel Kolář // 1.18.1. Příčiny 382 // 1.18.2. Neurorehabilitační postupy u pacientů v bezvědomí 383 // 1.19. KRANIOCEREBRÁLNÍ TRAUMATA 384 - Ondřej Horáček, Pavel Kolář // 1.19.1. Příčiny a klinický obraz 384 // 1.19.2. Rehabilitace u kraniocerebrálních traumat 385 // 1.20. CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU 386 - Ondřej Horáček, Pavel Kolář // 1.20.1. Ischemické cévní mozkové příhody 387 // 1.20.2. Hemoragické cévní mozkové příhody 388 // 1.20.3. Rehabilitace u CMP 389 // 1.21. DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA 393 - Pavel Kolář // 1.21.1. Screening při ohrožení DMO 394 // 1.21.2. Formy DMO a jejich klinické projevy 395 // 1.21.3. Rehabilitace u DMO 398 // 1.21.4. DMO z pohledu ortopeda 401 - Alena Schejbalová // 1.21.5. Neurochirurgická léčba 404 - Pavel Kolář // 1.21.6. Botulotoxin v léčbě DMO 404 - Pavel Kolář, Josef Kraus // 2. LÉČEBNÁ REHABILITACE V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII - Pavel Kolář, Jiří Kříž, Olga Dyrhonová OBECNÁ ČÁST // 2.1. VLIV FUNKCE NA MORFOLOGICKOU PŘESTAVBU TKÁNĚ 411 // 2.2. KLASIFIKACE PODLE SYMPTOMATOLOGIE 412 // 2.2.1. Otok 413 - Olga Dyrhonová, Jiří Kříž // 2.2.2. Funkční změny měkkých tkání 413 - Olga Dyrhonová, Jiří Kříž // 2.2.3. Omezení rozsahu pohybu v pohybovém segmentu 414 - David Smékal, Pavel Kolář //
2.2.4. Hypermobilita 414 - David Smékal, Pavel Kolář // 2.2.5. Porucha nervových regulačních mechanismů 415 - Pavel Kolář // 2.3. KLASIFIKACE PODLE ETIOLOGIE A PATOGENEZE 417 - Pavel Kolář // 2.3.1. Vrozené vývojové vady 417 - Pavel Kolář, Martin Švehlík // 2.3.2. Onemocnění měkkých tkání z přetížení 424 - Pavel Kolář, Jiří Kříž, Olga Dyrhonová // 2.3.3. Degenerativní onemocnění kloubů 427 - Pavel Kolář // 2.3.4. Zánětlivá onemocnění 432 - Pavel Kolář, Olga Dyrhonová, Jiří Kříž // 2.3.5. Traumatologie pohybového aparátu 435 - Olga Dyrhonová, Pavel Kolář // SPECIÁLNÍ ČÁST // 2.4. KLASIFIKACE PODLE LOKALIZACE 440 // 2.4.1. Páteř 440 // 2.4.2. Pletenec ramenní 469 - Petra Valouchová, Olga Dyrhonová, // 2.4.3. Loketní kloub 481 - Pavel Kolář, Petr Bitnar, Olga Dyrhonová // 2.4.4. Zápěstí a ruka 485 - Petr Bitnar, Pavel Kolář // 2.4.5. Kyčelní kloub 490 - Magdaléna Lepšíková, Pavel Kolář, // 2.4.6. Kolenní kloub 500 - Pavel Kolář, Jiří Kříž // 2.4.7. Hlezno a noha 510 - Miroslav Dobeš, Pavel Kolář, Olga Dyrhonová // 2.5. ORTOTIKA 516 - Petr Krawczyk // 2.5.1. Rozdělení a technický přehled ortéz 517 // 2.5.2. Funkční indikace ortéz 517 // 2.5.3. Kontraindikace ortéz 519 // 2.5.4. Ortézy horní končetiny 519 // 2.5.5. Ortézy dolní končetiny 521 // 2.5.6. Trupové ortézy 525 // 2.5.7. Nejčastější aplikace ortéz v dětské ortopedii 526 // 2.5.8. Nejčastější aplikace ortéz v ortopedii u dospělých pacientů 528 // 2.6. REHABILITACE U PACIENTŮ PO AMPUTACI KONČETIN 533 - Jan Kálal // 2.6.1. Příčiny amputací 533 // 2.6.2. Protěžování 533 // 2.6.3. Komplikace amputací 536 // 2.7. REHABILITAČNÍ POMŮCKY 536 - Jan Kálal // 3. LÉČEBNÁ REHABILITACE U VYBRANÝCH INTERNÍCH A DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ - Miloš Máček, Jiří Radvanský, Libuše Smolíková, Pavel Kolář //
OBECNÁ ČÁST // 3.1. FYZIOLOGICKÉ MECHANISMY UPLATŇUJÍCÍ SE V REHABILITACI VČETNĚ ADAPTACE NA TĚLESNOU ZÁTĚŽ 542 - Miloš Máček, Jiří Radvanský // 3.1.1. Adaptace krevního oběhu 543 - Jiří Radvanský // 3.1.2. Adaptace dýchacího ústrojí 544 - Miloš Máček // 3.1.3. Metabolická adaptace 545 - Jiří Radvanský // 3.1.4. Imunitní adaptace 546 - Ondřej Suchánek, Pavel Kolář // 3.2. FUNKČNÍ ZÁTĚŽOVÉ VYŠETŘENÍ NEMOCNÝCH S KARDIORESPIRAČNÍ PORUCHOU 548 - Jiří Radvanský // 3.2.1. Laboratorní zátěžové vyšetření 549 // 3.2.2. Základní pojmy funkčního zátěžového vyšetření 549 // 3.2.3. Vyšetření zdatnosti u málo zdatných 550 // 3.2.4. Hodnocení zdatnosti na základě submaximálních zátěžových testů 551 // 3.2.5. Hodnocení zátěžového vyšetření 552 // 3.2.6. Posudková činnost včetně posouzení funkční schopnosti seniora 554 // 3.2.7. Specifika zátěžové adaptace u pacienta s ICHS 554 // 3.3. FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC 555 - Jan Šulc // 3.3.1. Příčiny vzniku plicních dysfunkcí u pacientů s postižením pohybového aparátu a některých orgánových systémů 555 // 3.3.2. Diagnostické postupy 556 // 3.3.3. Interpretace a použití závěrů funkčního vyšetření plic 560 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 3.4. RESPIRAČNÍ PORUCHY 562 - Miloš Máček, Jiří Radvanský, Libuše Smolíková, Pavel Kolář // 3.4.1. Rehabilitace u bronchiálního astmatu 562 - Miloš Máček // 3.4.2. Rehabilitace u chronické obstrukční plicní nemoci 564 - Miloš Máček // 3.4.3. Uplatnění rehabilitace u některých dalších poruch ventilace 569 - Miloš Máček // 3.4.4. Metody a postupy používané v rehabilitaci nemocných s chronickým postižením respiračního systému 572 - Libuše Smolíková, Pavel Kolář // 3.5. OPERACE V OBLASTI HRUDNÍKU 572 - Lenka Babková // 3.5.1. Rehabilitace v plicní chirurgii 572 //
3.5.2. Rehabilitace v kardiochirurgii 573 // 3.6. ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ 576 - Jiří Radvanský // 3.7. PORUCHY METABOLISMU 579 - Jiří Radvanský // 3.7.1. Diabetes mellitus 2. typu 579 // 3.7.2. Diabetes mellitus 1. typu 581 // 3.8. REVMATICKÉ CHOROBY 582 - Irena Koudelková, Pavel Kolář // 3.8.1. Revmatoidní artritida 582 // 3.8.2. Juvenilní idiopatická artritida 585 // 3.8.3. Ankylozující spondylitida 586 // 3.8.4. Osteoporoza 588 // 3.8.5. Fibromyalgický syndrom 590 - Petr Knotek, Pavel Kolář // 3.9. DALŠÍ PORUCHY A ONEMOCNĚNÍ 597 - Pavel Kolář // 3.9.1. Lymfatické otoky a jejich léčba 597 - Martin Wald, Hana Váchová // 3.9.2. Léčebná rehabilitace u inkontinence stolice 600 - Pavel Kolář // 3.10. GERIATRIE 601 - Zdeněk Kalvach // 3.10.1. Fenotyp stáří a involuční deteriorace 601 // 3.10.2. Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy 602 // 3.10.3. Zásady výběru pohybových aktivit ve stáří 604 - Miloš Matouš, Pavel Kolář // 4. LÉČEBNÁ REHABILITACE V ONKOLOGII - Vítězslav Hradil 609 // OBECNÁ ČÁST // 4.1. BOLESTIVÝ VZOREC U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH 610 // 4.1.1. Bolestivý vzorec a jeho ovlivnění 610 // 4.1.2. Dělení onkologické bolesti 610 // 4.2. PARAMETRY PRO PŘERUŠENÍ NEBO ÚPRAVU REHABILITAČNÍHO PROGRAMU 611 // 4.2.1. Laboratorní hodnoty 611 // 4.2.2. Metastázy dlouhých kostí 611 // 4.2.3. Další parametry upravující rehabilitační léčbu 611 // 4.3. REHABILITAČNÍ POSTUPY 612 // 4.3.1. Fyzikální terapie 612 // 4.3.2. Fyzioterapeutické techniky 613 // 4.3.3. Kontraindikace 613 // 4.4. SPECIFICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ REHABILITAČNÍ LÉČBU 613 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 4.5. METASTATICKÁ POSTIŽENÍ 614 // 4.5.1. Metastatické postižení skeletu 614 // 4.5.2. Metastatické postižení mozku a míchy 617 // 4.6. PARANEOPLASTICKÉ SYNDROMY 617 // 4.7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY 618 //
4.7.1. Cerebelární syndrom 619 // 4.7.2. Periferní polyneuropatie 620 // 4.7.3. Hormonální terapie 620 // 4.7.4. Imunoterapie 621 // 4.8. MĚKKÉ TKÁNĚ A SVALOVÁ TKÁŇ 621 // 4.9. RADIOTERAPIE 621 // 4.10. LYMFEDÉM 622 - Martina Ježková, Pavel Kolář // 5. LÉČEBNÁ REHABILITACE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ - Martina Ježková, Pavel Kolář // 5.1. PŘEHLED GYNEKOLOGICKÝCH SYNDROMŮ S PODÍLEM FUNKČNÍCH PORUCH 623 - Martina Ježková, Pavel Kolář // 5.2. PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM A KLIMAKTERIUM 628 // 5.3. GYNEKOLOGICKÝ PÁNEVNÍ ZÁNĚT 629 // 5.4. ANATOMICKÉ PORUCHY V GYNEKOLOGII 629 // 5.5. GYNEKOLOGICKÉ OPERACE 630 // 5.6. INKONTINENCE MOČI 633 - Martina Hoskovcová // 5.7. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ 635 - Martina Ježková, Pavel Kolář // 6. LÉČEBNÁ REHABILITACE U BOLESTIVÝCH STAVŮ - Jiří Kozák, Pavel Kolář // 6.1. DĚLENÍ BOLESTI 639 // 6.2. ZÁKLADY NEUROFYZIOLOGIE BOLESTI 639 // 6.3. TERAPIE BOLESTI 640 // 6.4. KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM 643 // 7. LÉČEBNÁ REHABILITACE U PSYCHOSOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ - Petr Knotek, Pavel Kolář // 7.1. MODERNÍ PSYCH OSOMATIKA 649 // 7.1.1. Psychosomatika a současná věda 650 // 7.1.2. Psychosomatika a iracionalita 650 // 7.1.3. Biologický, psychologický a sociální přístup 651 // 7.1.4. Placebo a nocebo 654 // 7.1.5. Charisma 655 // 7.1.6. Tělesné projevy jako symbol a příznak 656 // 7.1.7. Poruchy a příznaky 657 // 7.2. TERAPIE 658 // 7.2.1. Biologický, psychologický a sociální kontext: nespecifické faktory rehabilitace 658 // 7.2.2. Léčebná rehabilitace 659 - Barbora Danielová, Petr Knotek, Pavel Kolář // 7.2.3. Psychoterapie 660 // 7.2.4. Psychofarmakoterapie 661 // 8. REHABILITACE V PSYCHIATRII // 8.1. REHABILITACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH FUNKCÍ 663 - Ondřej Pěč, Lenka Vachková, Jan Mužík //
8.1.1. Obecné aspekty psychiatrické rehabilitace 664 // 8.1.2. Proces psychiatrické rehabilitace a možné přístupy 665 // 8.1.3. Specifické úrovně psychiatrické rehabilitace 667 // 8.1.4. Vyhodnocení psychiatrické rehabilitace 670 // 8.2. PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE 670 - Běla Hátlová, Milena Adámková // 8.2.1. Obecné aspekty psychomotorické terapie 671 // 8.2.2. Kinezioterapie 672 // MEDAILONKY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 679 // ZKRATKY 693 // REJSTŘÍK 697
(OCoLC)1260122842
cnb003310335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC