Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vydání čtvrté, v Portále třetí
Praha : Portál, 2021
734 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1848-7 (vázáno)
angličtina
Z angličtiny přeložili Hana Drábková a Martin Hajný
Obsahuje bibliografické odkazy
001654645
Předmluva k pátému vydání ...11 // Poděkování ...21 // 1 Terapeutické faktory ...23 // Dodávání naděje ...26 // Univerzalita ...28 // Poskytování informací ...31 // Altruismus ...36 // Korektivní rekapitulace primární rodiny ...38 // Rozvoj sociálních dovedností ...40 // Napodobující chování ...41 // 2 Interpersonálm učení ...43 // Význam mezilidských vztahů. ...43 // Korektivní emoční zkušenost ...52 // Skupina jako sociální mikrosvet ...57 // Sociální mikrosvět: dynamická interakce ...67 // Rozeznávání vzorců chování v sociálním mikrosvete ...70 // Je skupinový mikrosvět reálný? ...72 // Shrnutí ...73 // Přenos a náhled ...76 // 3 Skupinová soudržnost ...81 // Význam skupinové soudržnosti ...84 // Mechanismus změny ...91 // Shrnutí ...106 // 4 Terapeutické faktory: integrace ...107 // Srovnávací hodnota terapeutických faktorů: z hlediska klientů ...110 // Srovnání hodnot terapeutických faktorů: rozdíly mezi pohledem klientů // a terapeutů ...138 // Terapeutické faktory: síly, které je ovlivňují ...140 // 5 Hlavní úkol terapeuta ...149 // Vytvoření a udržení skupiny ...150 // Budování kultury ...152 // Jak se terapeut podílí na vy tváření norem? ...156 // Příklady norem terapeutické skupiny ...162 // 6 Terapeut: práce s tady a teď ...175 // Definice procesu ...176 // Zaměření na proces: zdroj síly skupiny ...183 // Terapeutovy úkoly v procesu tady a teď ...186 // Techniky aktivace tady a teď ...191 // Techniky objasňování procesu ...199 // Jak pomoci klientům získat orientaci v procesu ...210 // Jak pomoci klientům přijmout komentář objasňující proces ...212 // Komentování procesu: teoretické shrnutí ...214 // Využití minulosti ...224 // Komentování skupinového procesu ...229 // 7 Terapeut: přenos a otevřenost ...237 //
Přenos v terapeutické skupině ...242 // Psychoterapeut a jeho otevřenost ...252 // 8 Výběr klientů ...269 // Kritéria pro vyloučení ...272 // Kritéria pro přijetí ...289 // Shrnutí procesu výběru ...294 // Shrnutí ...299 // 9 Složení terapeutických skupin ...301 // Předvídání skupinového chování ...303 // Principy sestavování skupiny ...313 // Souhrn ...321 // Závěrečné varování ...325 // 10 Vytváření skupiny: místo, čas, velikost, příprava ...327 // Přípravné úvahy ...327 // Trvání a častost setkání ...329 // Krátkodobá skupinová terapie ...335 // Příprava na skupinovou terapii ...343 // 11 Na začátku ...363 // Formativní stadia skupiny ...363 // Vliv klientů na vývoj skupiny ...377 // Problémy s členstvím ...381 // 12 Pokročilá skupina ...405 // Vytváření podskupin ...405 // Konflikt v terapeutické skupině ...427 // Sebeodkrytí ...439 // Ukončení ...448 // 13 Problémoví členové skupiny ...459 // Monopolista ...460 // Mlčící klient ...467 // Nudný klient ...469 // Klient, kterýsi stále stěžuje a odmítá pomoc ...473 // Psychotický nebo bipolární klient ...476 // Klient s obtížným charakterem ...484 // 14 Terapeut: zvláštní uspořádání terapie a prostředky // napomáhající procesu ...503 // Souběžná individuální a skupinová terapie ...503 // Kombinace skupinové terapie a skupin dvanácti kroků ...516 // Koterapeuti ...519 // Setkání bez vedoucího ...525 // Sny ...527 // Audiovizuální technologie ...531 // Písemná shrnutí ...535 // Vedení záznamů o skupinové terapii ...549 // Strukturovaná cvičení ...549 // 15 Specializované terapeutické skupiny ...557 // Úprava tradiční skupinové terapie pro zvláštní klinické situace: základní kroky ...559 // Terapeutická skupina pro akutní hospitalizované pacienty ...564 //
Skupiny pro tělesně nemocné ...595 // Úprava... IPT pro skupinovou terapii ...602 // Svépomocné skupiny a internetové podpůrné skupiny ...609 // 16 Skupinová terapie: předkové a příbuzní ...619 // Co je encounterová skupina ? ...620 // Předchůdci a vývoj encounterových skupin ...621 // Skupinová terapie pro normální lidi ...625 // Účinnost encounterových skupin ...627 // Vztah mezi encounterovou a terapeutickou skupinou ...635 // 17 Výcvik skupinového terapeuta ...639 // Pozorování zkušených terapeutů ...641 // Supervize ...645 // Skupinová zkušenost terapeutů ve výcviku ...651 // Vlastní psychoterapie ...658 // Souhrn ...661 // Mimo techniku ...662 // 18 Informace a vodítka pro účast ve skupinové terapii ...667 // Některé cíle skupinové terapie ...667 // Důvěrnost ...668 // Cove skupině děláte? Jaké chování se od vás očekává? ...668 // Počáteční délka zkušebního období nebo závazku ...671 // Docházka a skupinová soudržnost ...671 // Poznámky ...673
(OCoLC)1296107649
cnb003366985

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC