Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vydání 2.
Praha : Academia, 2022
252 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3336-9 (vázáno)
Atlas
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001654654
Úvod 8 // 1 Co jsme (ne)slyšeli ve škole 11 // 1.1 Planimetrie 12 // 1.2 Apollóniovy úlohy 20 // 1.3 Stereometrie 22 // 1.4 Shodnosti 26 // 1.5 Podobnosti 30 // 1.6 Stejnolehlost 32 // 1.7 Osová afinita 34 // 1.8 Středová kolineace 38 // 1.9 Geometrická algebra 40 // 2 Zobrazení prostoru v technice a malířství 43 // 2.1 Zobrazování prostoru do roviny 44 // 2.2 Volné rovnoběžné promítání 46 // 2.3 Mongeovo promítání 48 // 2.4 Axonometrie 50 // 2.5 Středové promítání 54 // 2.6 Lineární perspektiva 58 // 2.7 Průsečná metoda 62 // 2.8 Fotogrammetrie 64 // 3 Tvar a velikost 69 // 3.1 Rovnoploché útvary 70 // 3.2 Shodná rozložitelnost 72 // 3.3 Plochojevná (ekvivalentní) zobrazení 74 // 3.4 Pokrývaní roviny - teselace 76 // 3.5 Ornament 86 // 3.6 Zlatý řez 92 // 3.7 Požehnané poměry 96 // 3.8 Pravidelné mnohostěny 100 // 3.9 Polopravidelné mnohostěny 102 // 3.10 Keplerovy a Poinsotovy mnohostěny 106 // 4 Kuželosečky 111 // 4.1 Kuželosečky - úvod 112 // 4.2 Elipsa 114 // 4.3 Hyperbola 116 // 4.4 Parabola 118 // 4.5 Tradiční i netradiční konstrukce kuželoseček 120 // 4.6 ňezy na rotačních kuželových i válcových plochách 122 // 4.7 Technický význam 124 // 5 // 5 Kinematická geometrie 127 // 5.1 Odvalování křivek 128 // 5.2 Technické křivky 132 // 5.3 Kinematické mechanismy 140 // 5.4 Ozubená kola 142 //
6 Plochy stavební praxe 145 // 6.1 Plochy - vznik, třídění 146 // 6.2 Rotační plochy 150 // 6.3 Šroubové plochy 156 // 6.4 Rozvinutelné plochy v praxi 162 // 6.5 Zborcené plochy 168 // 6.6 Geometrický řád v architektuře 180 // 6.7 Moderní architektura 182 // 7 Geometrie na kulové ploše 189 // 7.1 Koule a kulová plocha 190 // 7.2 Glóbus 192 // 7.3 Staré přístroje k vyměřování 196 // 7.4 Kartografická zobrazení 202 // 7.5 Kartografické zajímavosti 206 // 8 Geometrie kolem nás 209 // 8.1 Geometrie v živé přírodě 210 // 8.2 Matematická simulace listů 212 // 8.3 Jednoduché grafické metody modelování listů 214 // 8.4 Šnekovnice a další krásné křivky 216 // 8.5 Grafická komunikace 218 // 8.6 Transformace grafů a reklama 220 // 9 Fraktály 225 // 9.1 Definice fraktálu a příklady 226 // 9.2 Fraktální dimenze 228 // 9.3 L-systémy 230 // 9.4 Iterační systém funkcí 232 // 9.5 Mandelbrotova množina a Juliovy množiny 234 // 9.6 Bazény konvergence 236 // 9.7 Fraktální barvení 238 // 9.8 Buněčné automaty 240 // 9.9 Fraktály kolem nás 242 // Doporučená literatura 245 // Seznam převzatých obrázků 246 // Rejstřík 249
cnb003370130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC