Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Paseka, 2022
807 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7637-214-6 (vázáno)
Z cyklu: Velké dějiny zemí Koruny české
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
001654674
Předmluva ...11 // Hlava první // UPEVŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ REVOLUCE (1948) // I. Přeměna veřejného života ...15 // 1/1 Triumf vítězů ...15 // 1/2 Činnost akčních výborů Národní fronty - odstraňování // nepohodlných lidí z veřejného života ...21 // 1/3 Vytváření "obrozené" Národní fronty ...30 // Likvidace Československé strany národně socialistické ...33 // Transformace Československé strany lidové ...37 // 1/4 ...Schválení programu nové vlády Klementa Gottwalda ...40 // 1/5 Smrt Jana Masaryka ...47 // 1/6 ... Schválení Ústavy 9. května ...54 // 1/7 Volby do Národního shromáždění ...58 // 1/8 Abdikace prezidenta Beneše ...65 // 1/9 Volba Klementa Gottwalda novou hlavou státu ...69 // 1/10 Včlenění Československé strany sociálně demokratické do KSČ ...74 // 1/11 Omezení svobody pohybu: uzavření státních hranic ...79 // 1/12 Zavedení cenzury ...82 // 1/13 Podřízení policie, armády, soudnictví a státní správy komunistické straně ...86 // 1/14.Bouřlivý růst členské základny KSČ a změna její sociální skladby ...96 // 1/15 Další opatření k získání dělnictva pro politiku KSČ ...98 // 1/16 Pomsta na poražených: soudní procesy s představiteli demokratických sil ...104 // II. Vztah k Sovětskému svazu ...108 // II/1 Sovětská kritika KSČ ...108 // II/2 Odmítnutí československé národnostní politiky ...115 // II/3 Sovětsko-jugoslávská roztržka ...123 // Diskuse o rezoluci Informbyra ve vedení KSČ ...124 // Dopad rezoluce Informbyra v Československu ...128 // Protijugoslávská opatření ČSR ...133 // Ekonomická roztržka mezi Československem a Jugoslávií ...140 // II/4 Gottwaldova návštěva u Stalina (září 1948) ...143 // II/5 Konec iluzí o specifické československé cestě k socialismu ...147 //
III. Počátek protikomunistického odporu ...151 // III/1 Všesokolský slet ...151 // III/2 Smrt Edvarda Beneše ...154 // III/3 Vznik prvních skupin odporu ...159 // III/4 Atentát na Augustina Schramma ...163 // IV. Vznik demokratického exilu ...166 // IV/1 Odchod představitelů demokratických stran do exilu po únoru 1948 ...166 // IV/2 Prostupnost československých státních hranic ...172 // IV/3 Uprchlické tábory a imigrační politika západních zemí ...178 // IV/4 První pokusy o organizování zahraničního odboje ...186 // IV/5 Politické dělení poúnorového exilu ...192 // V. Zostřování třídního boje ...199 // V/1 Reakce vedení KSČ na sovětskou kritiku ...199 // V /2 Nástup kolektivizace zemědělství ...202 // V /3 Komunistický teror ...208 // V/4 Konflikt s církvemi ...216 // V/5 Mládež vede Brno ...225 // Hlava druhá // ZAKLADATELSKÉ OBDOBÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU (1949-1951) // I. Studená válka a Československo ...230 // 1/1 Ohlas únorového převratu ve světě a vznik NATO ...230 // 1/2 Československo v RVHP ...232 // 1/3 IX. sjezd KSČ 25. až 29. května 1949 ...236 // 1/4 Vyhlášení I. pětiletého plánu ...240 // 1/5 Demonstrace síly a oddanosti - 70. narozeniny J. V. Stalina ...244 // 1/6 Příchod sovětských poradců do Československa a jejich působení v národním hospodářství ...250 // 1/7 Restrukturalizace československého hospodářství zintenzívnení výstavby těžkého průmyslu ...256 // 1/8 Proměny československého zemědělství ...262 // 1/9 Boj proti kulakům ...265 // II. Upevňování komunistické diktatury ...272 // II/1 Stíhání "třídních nepřátel" ...272 // II/2 Vyostření konfliktu s církvemi ...282 // Číhošťský zázrak ...282 // Obsazení klášterů a likvidace řádů ...284 // Procesy s církevními hodnostáři ...290 //
II/3 Znásilnění umění ...293 // II/4 Socialistický realismus ...297 // II/5 Vytváření nových komunistických elit ...301 // Boj o duši mládeže ...301 // Změny ve školství ...305 // Budování socialistické inteligence ...312 // III. Hledání nepřítele ve vlastních řadách ...315 // III/1 Stranické prověrky (podzim 1948 až leden 1950) ...315 // III/2 Sílící sovětský tlak na odhalování vnitřních nepřátel ...318 // III/3 Případ Clementis ...326 // III/4 Další vlna zatýkání ...331 // Hlava třetí // KRIZE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU (1951-1953) // I. Vyostřování studené války ...339 // 1/1 Válka v Koreji (červen 1950 až červenec 1953) ...339 // 1/2 Militarizace československé společnosti ...344 // 1/3 Čepičkova armáda ...349 // II. Komunistické Československo v krizi ...355 // II/1 Hospodářská krize ...355 // II/2 Sociální selhání ...359 // II/3 Odcizení komunistického režimu a dělnictva ...365 // II/4 Kritická vystoupení dělníků proti KSČ ...371 // III. Snahy o zformování protikomunistického odporu ...379 // III/1 Pokusy demokraticky smýšlejících vojáků o svržení komunistického režimu ...379 // III/2 Vznik odbojových organizací ...383 // Hory Hostýnské ...384 // Světlana ...386 // Černý lev 777 ...388 // Odbojová skupina bratří Mašinu ...390 // Další protikomunistické odbojové organizace ...393 // III/3 Příčiny neúspěchu třetího odboje ...395 // III/4 Protiakce StB - Československá strana práce ...397 // IV. Formování demokratického exilu ...401 // IV/1 Snahy o vytvoření exilového ústředí ...401 // IV/2 Fungování Rady svobodného Československa ...411 // IV/3 Podpora československého exilu v zahraničí ...415 // IV/4 Výbor pro svobodnou Evropu ...419 // IV/5 Rádio Svobodná Evropa ...422 //
IV/6 Akce komunistického režimu proti Rádiu Svobodná Evropa ...427 // IV/7 Rádio Svobodná Evropa a československý exil ...430 // IV/8 Snahy exilu o spolupráci s domácí rezistencí ...437 // IV/9 První krize v Radě svobodného Československa ...441 // V. Proces s Rudolfem Slánským ...444 // V/1 Generální tajemník KSČ odhalen jako zrádce ...444 // V/2 Ohlas procesu ve společnosti ...453 // VI. Vyvrcholení krize ...458 // VI/1 Hledání východiska z bludného kruhu ...458 // VI/2 Diktátorova smrt ...464 // VI/3 Gottwaldův pohřeb jako demonstrace síly ...471 // VI/4 Konstituování nového vedení KSČ a ČSR ...477 // VI/5 První snahy o zlepšení hospodářské a sociální situace ...487 // VI/6 Peněžní reforma ...495 // VI/7 Reakce veřejnosti na peněžní reformu ...505 // VI/8 Povstání v Plzni ...514 // VI/9 Represe proti účastníkům nepokojů ...529 // VI/10 Vyjadřování podpory komunistickému režimu ...534 // Hlava čtvrtá // SNAHY O PŘEKONÁNÍ KRIZE REŽIMU (1953-1956) // I. Vliv nového sovětského vedení na Československo ...541 // 1/1 Nový kurz v SSSR ...541 // 1/2 Neúspěch násilné kolektivizace zemědělství ...552 // 1/3 Srpnové teze ...563 // 1/4 Neochota vedení KSC přistoupit k politickým změnám ...567 // 1/5 Kampaň proti sociálním demokratům ...573 // 1/6 Zasedání ÚV KSČ v září 1953 ...580 // 1/7 Blýskání na lepší časy? ...585 // 1/8 Problémy se zásobováním: nedostatek všeho ...590 // II. Hledání nových cest ...598 // II/1 Změna priorit: ústup od překotné militarizace ...598 // II/2 Odeznívání politických procesů a první pokusy o jejich revizi ...600 // II/3 Těžké dilema - mezi ideologickou strnulostí // a nutností překonat krizi ...606 // II/4 Volby v roce 1954 ...612 // II/5 Odstraňování možných reformátorů ...616 //
III. Exil v rozmachu ...616 // III/1 Vznik exilových institucí ...619 // Free Czechoslovakia Information Service ...619 // Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium v Londýně ...622 // III/2 Únos Bohumila Laušmana ...626 // III/3 "Peroutkův puč" ...629 // III/4 Československá lidová opozice a akce "VETO" ...632 // IV. Československo na cestě z krize ...640 // IV/1 Změny v zahraniční politice ...640 // IV/2 Sociální terapie ...648 // V. Velká zkouška (1956) ...652 // V/l Překvapení z Moskvy (XX. sjezd KSSS) ...652 // V/2 Posjezdová kampaň ...657 // VI. Exil v krizi ...663 // VI/1 Návrat Lva Sychravý do vlasti ...663 // VI/2 Odchod Ferdinanda Peroutky z veřejného života ...670 // Závěr ...675 // Poznámky ...680 // Seznam zkratek ...765 // Prameny a literatura ...767 // Zdroje vyobrazení ...785 // Rejstřík ...797

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC