Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
512 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3805-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a německé resumé
001654771
Wstęp 7 // 1. Górny Śląsk w pruskim systemie administracyjnym 23 // 1.1. Administracja centralna i prowincjonalna w pruskiej monarchii absolutnej przed 1740 rokiem 23 // 1.2. Włączenie Śląska do pruskiego systemu administracyjnego 26 // 1.3. Administracja Śląska w dobie reform Steina-Hardenberga 44 // 1.4. Śląsk jako prowincja w edykcie z 30 kwietnia 1815 roku. Podział administracji prowincjonalnej 48 // 1.4.1. Prowincja 49 // 1.4.2. Rejencje 51 // 1.4.3. Rejencja opolska 53 // 1.4.4. Powiaty 59 // 1.4.5. Gminy wiejskie i miasta 77 // 1.5. Administracja Śląska przed 1872 rokiem: powstanie reprezentacji stanowych, liberalne reformy administracyjne 83 // 1.5.1. Śląski sejm prowincjonalny 83 // 1.5.2. Powstanie Kreistagów 85 // 1.5.3. Liberałowie i konserwatyści - spór o kształt śląskiej administracji w pierwszej połowie XIX wieku 89 // 2. Charakterystyka elity władzy na Górnym Śląsku w latach 1871-1918 93 // 2.1. Pochodzenie społeczne 94 // 2.2. Pochodzenie regionalne 111 // 2.3. Wyznanie 120 // 2.4. Wykształcenie 130 // 2.5. Przynależność do korporacji studenckich 140 // 2.6. Służba przygotowawcza 145 // 2.7. Drogi awansu 155 // 2.8. Służba wojskowa 183 // 2.9. Dodatkowe kwalifikacje: kursy dokształcające, wyjazdy szkoleniowe 190 // 2.10. Odznaczenia i tytuły honorowe 192 // 2.11. Model typowego członka urzędniczej elity władzy na Górnym Śląsku 201 // 3. Zaangażowanie regionalnej elity władzy w realizację celów polityki państwa niemieckiego na Górnym Śląsku 207 // 3.1. Wobec niemieckich partii politycznych 207 // 3.2. Wobec przemian gospodarczych i społecznych 227 // 3.2.1. Industrializacja i jej skutki na Górnym Śląsku i w Cesarstwie Niemieckim 227 // 3.2.2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych przez górnośląskie elity władzy 231 // 3.2.3. Wspieranie inicjatyw społecznych 243 //
3.2.4. Pozycja członków górnośląskiej elity władzy a ich aktywność gospodarcza i społeczna 247 // 4. Elita władzy na Górnym Śląsku wobec problemów wyznaniowych i narodowościowych 263 // 4.1. Stosunek do Kościoła katolickiego 263 // 4.1.1. Stosunki wyznaniowe na Górnym Śląsku i skutki Kulturkampfu 263 // 4.1.2. Elita władzy na Górnym Śląsku a ustawy antykościelne 267 // 4.1.3. Konflikt o wprowadzenie obowiązkowego języka niemieckiego jako języka nauczania oraz języka pracy duszpasterskiej 272 // 4.1.4. Walka z ultramontanizmem 283 // 4.1.5. Stosunek władz do partii Centrum oraz do „Katolika” 290 // 4.1.6. Dylematy niemieckich elit władzy w stosunku do Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku: między postawą fachowego urzędnika a postawą politycznego działacza 303 // 4.2. Polityka wobec ruchu polskiego 312 // 4.2.1. Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1871-1918 312 // 4.2.2. Elita władzy na Górnym Śląsku wobec ruchu polskiego do końca XIX wieku 333 // 4.2.3. Elity władzy w rejencji opolskiej wobec sprawy polskiej na początku XX wieku 361 // 4.3. W okresie I wojny światowej 397 // 4.3.1. Nowe zadania prezydentów rejencji opolskiej 397 // 4.3.2. Służba wojskowa, zajmowanie urzędów okupacyjnych 406 // 4.3.3. Losy członków górnośląskiej elity władzy po upadku monarchii w Prusach w 1918 roku 409 // Zakończenie 419 // Aneks 425 // Wykaz skrótów 471 // Bibliografia 473 // Indeks osobowy 491 // Wykaz rysunków 505 // Wykaz tabel 507 // Summary 509 // Zusammenfassung 511

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC