Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Warszawa [Poland] : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi, 2015
1 online zdroj (39 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-83-62936-57-1 (e-kniha)
OSW Point of View
Uwypuklajc zagroenia informacyjne i nadajc im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowuj kontury koncepcji walki informacyjnej. Stanowi ona rodzaj walki stron, prowadzonej metodami konwencjonalnymi i niebezporednimi, jawnymi i niejawnymi, przy wykorzystaniu struktur wojskowych i cywilnych. Ma dwa wymiary: szerszy (powstrzymywania niejdrowego, tj. walki prowadzonej na rónych paszczyznach politycznej, ekonomicznej, dyplomatycznej, humanitarnej, wojskowej) oraz wszy (jako element wsparcia dziaa zbrojnych).Analiza tej problematyki umoliwia ponadto zidentyfikowanie kilku pogbiajcych si w latach 2000-2014 tendencji w polityce bezpieczestwa FR. Sprowadzaj si one do rozmywania granic midzy zagroeniami wewntrznymi i zewntrznymi, wprowadzania do walki zbrojnej niewojskowych metod i struktur organizacyjnych oraz nadawania tej walce charakteru ideowego. Prowadzi to do zacierania konturów konfliktów midzypastwowych, umoliwiajc Rosji uczestniczenie w konfliktach zbrojnych, w których oficjalnie nie jest stron..
* Information warfare * Russia * Russian security policy * secuirty * non-military methods
001655419

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC