Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Bratislava [Slovakia] : Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vie, 2015
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-224-1490-6 (e-kniha)
Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olaským Rómom na Slovensku. Napriek znanému mnostvu publikácií, ktoré sa venujú skupinám tzv. Vlax Rom na medzinárodnej úrovni, otázka postavenia ien je aj v prácach zahraniných autorov nedostatone preskúmaná a práve poznatky Ivany usterovej zo slovenského terénu prináajú nové údaje o pravidlách správania sa a povinnostiach olaských ien. Autorka zohaduje celý súhrn aspektov, ktoré itateovi priblíia skúmanú skupinu. Okrem iného si víma pre toto rómske spoloenstvo mimoriadne dôleitú kategóriu úcty a intitúciu rómskeho súdu. Na Slovensku sa hovorí o olaských Rómoch ako o uzavretej skupine. Samotný text vak presvieda itatea, e výskumník, ktorý má úprimný záujem o skúmanú komunitu, vái si svojich informátorov a snaí sa ich neurazi nevhodným správaním, dokáe postupne medzi nich preniknú..
* Roma and Gypsy * Slovakia * ethnological research
001655699

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC