Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
291 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-444-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001657357
Seznam použitých zkratek 9 // Seznam grafů 12 // Seznam map 13 // Seznam schémat 14 // Seznam tabulek 15 // Seznam příloh 18 // Úvod 19 // 1. Teoretické základy globalizace dodávek energetických zdrojů v Euroasii 26 // 1.1 Teoretická východiska pro euroasijskou // energetickou integraci 26 // 1.1.1 Socioekonomické zázemí pro směnu výrobních faktorů a integraci trhů 26 // 1.1.2 Systémový přístup ve výzkumu mezinárodních dodávek zdrojů 34 // 1.1.3 Geneze konceptů světové dynamiky a dostupnosti energetických zdrojů 41 // 1.1.4 Geopolitický proud energetického expanzionismu 50 // 1.2 Globalizace dodávek energetických zdrojů ve světové ekonomice 61 // 1.2.1 Socioekonomická podstata globalizace a její úvaha v energetice 61 // 1.2.2 Energeticko-surovinový problém v hierarchii globálních problémů 71 // 1.2.3 Vývoj a strukturální změny světového trhu energetických zdrojů 78 // 1.2.4 Výzvy energetických trhů Euroasie: EU, Rusko, Čína 89 // 1.3 Geopolitická energetická aliance jako agent energetických trhů Euroasii 101 // 2. Přeprava ropy a plynu v řešení disparít dodávek energetických zdrojů v Euroasii 107 // 2.1 Disparity mezi poptávkou a nabídkou energetických zdrojů v EU 107 // 2.1.1 Produktová a teritoriální struktura evropského energetického trhu 107 // 2.1.2 Ekonomické a bezpečnostní cíle spotřebitelů 115 // 2.1.3 Ekonomické a bezpečnostní cíle dodavatelů 121 // 2.1.4 Vnější dimenze evropské energetické politiky 127 // 2.2 Transport ropy a plynu v euroasijském systému dodávek energetických zdrojů 134 // 2.2.1 Mezinárodní přeprava primárních energetických zdrojů 134 // 2.2.2 Transevropské energetické sítě a východoevropské ekonomiky 141 // 2.2.3 Diversifikace energetických tras v Euroasii 152 //
2.3 Geoekonomické zájmy Ukrajiny jako země s ropným a plynovým tranzitním potenciálem 163 // 2.3.1 Evropský vektor geoekonomických zájmů Ukrajiny 163 // 2.3.2 Členství Ukrajiny v regionálních euroasijských energetických aliancích 171 // 2.3.3 Ukrajinsko-ruské vztahy v systému euroasijských energetických dodávek 179 // 3. Ropná a plynová infrastruktura Ukrajiny v energetickém řetězci Auroasie 187 // 3.1 Úloha zdrojů ropy a plynu v palivo-energetickém průmyslu Ukrajiny 187 // 3.2 Národní energetická bezpečnost: diversifikace energetických zdrojů a cest 200 // 3.3 Reformování ukrajinského tranzitního systému přepravy ropy a plynu 211 // 3.3.1 Tranzit ropy a plynu územím Ukrajiny 211 // 3.3.2 Reformování systému přepravy plynu 215 // 3.3.3 Reformování systému přepravy ropy 224 // Závěr 234 // Použitá literatura 244 // Internetové prameny 263 // Přílohy 264 // Summary 277 // O autorovi 280 // About the author 281 // Věcný rejstřík 282
(OCoLC)876340594
cnb002508721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC