Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
2., doplněné a aktualizované vydání
Praha : Grada, 2022
278 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3056-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4943-8 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001657495
Předmluva 9 // Úvod 11 // 1. Věda a vědecká perspektiva 13 // Pluralita interpretací světa 14 // Základní vědecké pojmy 19 // Pravda a poznání 22 // 2. Sociologie a sociologická perspektiva 27 // Pojem a předmět sociologie 27 // Sociologická perspektiva 29 // Struktura sociologie 32 // Funkce sociologie 37 // Sociologická paradigmata 43 // Teoretické dichotomie 46 // Společnost v sociologické perspektivě 47 // 3. Vývoj sociologie a sociologického myšlení 51 // Protosociologie 51 // Klasická sociologie 53 // Auguste Comte: zakladatel vědecké sociologie 54 // Herbert Spencer: sociální evoluce 55 // Karel Marx: sociální konflikt 56 // Emile Durkheim: sociální fakta a sociální integrace 57 // Max Weber: subjektivita a sociální organizace 59 // Vilfredo Pareto: elity a masy 60 // Základní školy a myšlenkové směry v sociologii 61 // Československá a česká sociologie 64 // 4. Sociologický výzkum 67 // Vědecká metoda a vědecký výzkum 67 // Sociologický výzkum 69 // Výběr respondentů 71 // Metody a techniky 73 // Typy otázek 78 // Kvalitativní a kvantitativní výzkum 80 // 5. Člověk a kultura 83 // Kultura 83 // Funkce kultury 88 // Masová kultura 90 // Masová komunikace a užvaněná společnost 93 // Pluralita v kultuře 97 // Vybrané negativní předsudky a stereotypy 104 // Otevřená a uzavřená společnost 106 // Život jako dialog 107 // Život jako monolog 107 //
6. Člověk jako bytost přírodní a společenská 109 // Člověk, společnost a příroda 109 // Potřeby a lidská motivace 115 // Hodnoty a postoje 120 // Socializace 123 // 7. Sociální struktura a stratifikace společnosti 131 // Společenské vztahy 131 // Sociální interakce 132 // Sociální percepce 132 // Sociální komunikace 134 // Struktura společnosti 137 // Sociální status a statusový symbol 142 // Sociální role 146 // Sociální nerovnost 147 // Stratifikační systémy 148 // Elity a masy 153 // Sociální mobilita 154 // 8. Sociální útvary a kolektivní chování 157 // Sociální skupiny 157 // Instituce a organizace 166 // Byrokracie a byrokratismus 168 // Mcdonaldizace společnosti 170 // Davy a davové chování 171 // 9. Deviace a sociální kontrola 175 // Společenský řád 175 // Normy a normality 176 // Sociální kontrola 179 // Konformita 184 // Deviace 187 // Příčiny sociálních deviací 191 // Sociologické teorie sociálních deviací 193 // Etiketizace 194 // 10. Společenská změna 199 // Vývoj společnosti 200 // V jaké společnosti žijeme? 210 // Globalizace 219 // Informační globalizace 223 // Epilog: This is the end?! 229 // Výkladový slovník 237 // Literatura 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC