Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4., přepracované vydání
Praha : Prometheus, 2011
212 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7196-422-3 (brožováno)
Učebnice pro základní školy
Dotisk 2020
001657591
1 Opakování z aritmetiky a geometrie 6 // 1 Přirozená čísla 6 // 1.1 Přirozená čísla a jejich znázornění 6 // 1.2 Menší, větší, menší nebo rovno, 7 // 1.3 Zápisy přirozených čísel 10 // 1.4 Čísla a číslice 11 // 1.5 Porovnávání čísel podle velikosti 12 // 1.6 Zaokrouhlování přirozených čísel 17 // 2 Počítáme s přirozenými čísly 18 // 2.1 Sčítání přirozených čísel 18 // 2.2 Odčítání přirozených čísel 23 // 2.3 Násobení přirozených čísel 28 // 2.4 Dělení přirozených čísel 32 // 3 Souhrnná cvičení 35 // 4 Črtáme, rýsujeme, měříme 42 // 4.1 Body, úsečky a přímky 42 // 4.2 Kružnice, délka úsečky a střed úsečky 45 // 4.3 Obdélníky, čtverce, trojúhelníky 50 // 5 Počítáme obvody a obsahy 52 // 5.1 Převody jednotek délky 52 // 5.2 Obvody 53 // 5.3 Jednotky obsahu 56 // 5.4 Obsah obdélníku a čtverce 58 // 6 Geometrická tělesa 62 // 6.1 Krychle, kvádr, válec, koule, 62 // 6.2 Síť kvádru a krychle 63 // 6.3 Povrch kvádru a krychle 64 // 7 Souhrnná cvičení 66 // 6/2 Desetinná čísla; dělitelnost 71 // 1 Desetinná čísla 71 // 1.1 Desetiny 71 // 1.2 Setiny 72 // 1.3 Tisíciny, desetitisíciny, 75 // 1.4 Porovnávání desetinných čísel 77 // 1.5 Zaokrouhlování desetinných čísel 80 // 2 Sčítání a odčítání desetinných čísel 83 // 2.1 Sčítání desetinných čísel 83 // 2.2 Odčítání desetinných čísel 87 // 3 Jednotky délky, hmotnosti a obsahu 92 // 3.1 Násobení desetinného čísla deseti, stem a tisícem 92 // 3.2 Dělení desetinného čísla deseti, stem a tisícem 93 // 3.3 Jednotky délky 94 // 3.4 Jednotky hmotnosti 96 // 3.5 Jednotky obsahu 99 // 4 Násobení desetinných čísel 102 // 4.1 Násobení desetinného čísla přirozeným číslem 102 // 4.2 Násobení desetinného čísla desetinným číslem 104 //
5 Dělení desetinných čísel 107 // 5.1 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem 107 // 5.2 Dělení desetinného čísla desetinným číslem 108 // 6 Souhrnná cvičení 110 // 7 Dělitel a násobek 118 // 7.1 Dělitel 118 // 7.2 Násobek 119 // 7.3 Dělitelnost deseti a pěti 121 // 7.4 Dělitelnost dvěma 123 // 7.5 Dělitelnost třemi 126 // 8 Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 128 // 8.1 Prvočísla a složétlá čísla 128 // 8.2 Společní dělitelé 129 // 8.3 Společné násobky 131 // 9 Souhrnná cvičení 133 // 6/3 Úhel, osová souměrnost, trojúhelník; krychle a kvádr 138 // 1 Úhel a jeho velikost 138 // 1.1 Úhel a jeho osa 138 // 1.2 Odhadujeme a měříme velikost úhlu 140 // 1.3 Úhly malé i větší 144 // 1.4 Sčítáme a odčítáme úhly 146 // 2 Osová souměrnost 150 // 2.1 Shodné útvary 150 // 2.2 Osová souměrnost 152 // 2.3 Osově souměrné útvary 156 // 3 Trojúhelník 159 // 3.1 Součet vnitřních úhlů trojúhelníku 159 // 3.2 Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné 161 // 3.3 Výšky trojúhelníku 164 // 3.4 Těžnice a těžiště trojúhelníku 166 // 3.5 Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 169 // 4 Souhrnná cvičení 171 // 5 Krychle a kvádr 175 // 5.1 Zobrazujeme krychle a kvádry 175 // 5.2 Povrch kvádru a krychle 179 // 5.3 Objem kvádru a krychle 184 // 5.4 Převody jednotek objemu 186 // 5.5 Litry, hektolitry, decilitry, 189 // 6 Souhrnná cvičení 191 // Výsledky úloh 195
(OCoLC)761168925
cnb002201480

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC