Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. přepracované vydání
Praha : Prometheus, 2014
172 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7196-443-8 (brožováno)
Učebnice pro základní školy
Dotisk 2022
001657603
9/1 Soustavy rovnic; funkce; lomené výrazy 6 // 1 Soustavy rovnic 6 // 1.1 Co známe o rovnicích 6 // 1.2 Co je soustava rovnic 7 // 1.3 Naučme se řešit soustavy rovnic 8 // 1.4 Směsi a roztoky 10 // 1.5 Krátce pohyb sem i tam 11 // 2 Funkce 14 // 2.1 Závislosti, přiřazování, předpisy 14 // 2.2 Co je (a co není) funkce 19 // 2.3 Přímá úměrnost 23 // 2.4 Nepřímá úměrnost 25 // 3 Lineární funkce 27 // 3.1 Lineární funkce a její graf 27 // 3.2 Lineární funkce v teorii i v praxi 32 // 4 Souhrnná cvičení 35 // 5 Lomené výrazy 40 // 5.1 Připomínáme si mocniny 40 // 5.2 Co víme o mnohočlenech 42 // 5.3 Připravíme se na lomené výrazy 46 // 5.4 Lomený výraz 48 // 6 Počítáme s lomenými výrazy 51 // 6.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů 51 // 6.2 Sčítání lomených výrazů 53 // 6.3 Odčítání lomených výrazů 54 // 6.4 Násobení lomených výrazů 56 // 6.5 Dělení lomených výrazů 58 // 6.6 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 61 // 7 Souhrnná cvičení 63 // 3 // 9/2 Jehlan, kužel, koule; podobnost; goniometrické funkce 68 // 1 Jehlan 68 // 1.1 Jehlan 68 // 1.2 Síť a povrch jehlanu 71 // 1.3 Objem jehlanu 74 // 2 Kužel 77 // 2.1 Kužel 77 // 2.2 Síť a povrch kužele 78 // 2.3 Objem kužele 80 // 3 Koule 81 // 3.1 Koule a její povrch 81 // 3.2 Objem koule 83 // 4 Podobnost 85 //
4.1 Podobnost geometrických útvarů 85 // 4.2 Věty o podobnosti trojúhelníků 88 // 4.3 Jak využíváme podobnost 92 // 5 Souhrnná cvičení 98 // 6 Goniometrické funkce 103 // 6.1 Funkce sinus 103 // 6.2 Funkce kosinus 104 // 6.3 Funkce tangens 106 // 6.4 Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 107 // 6.5 Goniometrické funkce v rovině i v prostoru 110 // 6.6 Jak využíváme goniometrické funkce 114 // 7 Souhrnná cvičení 117 // 4 // 9/3 Finanční matematika 121 // 1 Úroky a úročení 121 // 1.1 Na finance s procenty 121 // 1.2 Úroková sazba a úrok 122 // 1.3 Inflace 124 // 1.4 Úroková doba 125 // 1.5 Co na čem závisí 127 // 2 Cenné papíry 130 // 2.1 Dluhopisy 130 // 2.2 Podílové listy 132 // 2.3 Akcie 134 // 3 Jednoduché a složené úročení 136 // 3.1 Podstata jednoduchého a složeného úročení 136 // 3.2 Úrokovací období 138 // 3.3 Spoření 141 // 4 Úvěry 143 // 4.1 Umořovací plány 143 // 4.2 Spotřebitelské úvěry 145 // 4.3 Prodej na splátky, leasing 147 // 4.4 Hypoteční úvěry 150 // 5 Souhrnná cvičení 151 // Výsledky úloh 156
(OCoLC)918005090
cnb002571965

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC