Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2022
150 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1960-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
001659012
Úvod 7 // 1. Český kontext organizace předškolního vzdelávaní 9 // 1.1 Pojetí heterogenního a homogenního uspořádání tříd materských škol 9 // 1.2 Historická východiska organizace tříd v mateřské škole 12 // 1.2.1 Počátky institucionalizovaného vzdělávání v českých zemích 13 // 1.2.2 Předškolní vzdělávání v českých zemích ve 20. století. 14 // 1.2.3 Předškolní vzdělávání na přelomu 20. a 21. století. 15 // 1.3 Dosavadní empirická zjištění 17 // 1.3.1 Adaptace 18 // 1.3.2 Sociální dovednosti 20 // 1.3.3 Hra a učení 22 // 1.3.4 Podpora rozvoje dítěte 23 // 1.3.5 Školní připravenost 24 // 1.3.6 Role učitele 26 // 1.4 Shrnutí 29 // 2. Zahraniční poznatky z heterogenního uspořádání tříd v zařízeních předškolního vzdělávání 31 // 2.1 Výsledná zjištění 32 // 2.1.1 Vliv uspořádání třídy na rozvoj dítěte 32 // 2.1.2 Učitel v heterogenní třídě 36 // 2.1.3 Názory rodičů na uspořádání tříd 38 // 2.1.4 Specifické programy a jejich efektivita 39 // 2.2 Shrnutí 40 // 3. Výzkum rozdílů v podpoře rozvoje dítěte v heterogenních // a homogenních třídách mateřských škol 43 // 3.1 Kognitivní úroveň dětí na konci předškolního vzdělávání 43 // 3.1.1 Vybrané související výzkumy 44 // 3.1.2 Metodologie 46 // 3.1.3 Výsledky diagnostikování dětí v posledním, povinném roce jejich docházky do mateřské školy 51 // 3.1.4 Shrnutí 57 //
3.2 Názory učitelek mateřských škol na uspořádání tříd 58 // 3.2.1 Výzkumná zjištění 58 // 3.2.2 Shrnutí 65 // 3.3 Názory studentek učitelství pro mateřské školy 67 // 3.3.1 Cíl a metoda výzkumu 67 // 3.3.2 Výzkumná zjištění 68 // 3.3.3 Shrnutí 80 // 4. Význam věkové heterogenity pro rozvoj dítěte 83 // 5. Metodická doporučení pro práci ve věkově heterogenním // uspořádání třídy mateřské školy 87 // 5.1 Teoretická východiska spojená s konstruktivistickými // přístupy 88 // 5.2 Heterogenita jako předpoklad individualizace předškolního // vzdělávání 91 // 5.3 Náměty aktivit rozvíjejících matematickou pregramotnost 94 // 5.3.1 Aktuální pohled na pojetí matematické pregramotnosti 95 // 5.3.2 Využití fotografie pro rozvoj matematických představ 102 // 5.4 Náměty aktivit rozvíjejících čtenářskou pregramotnost 109 // 5.4.1 Čtenářský koutek v mateřské škole 112 // 5.4.2 Práce s texty 115 // 5.5 Náměty výtvarných aktivit rozvíjejících tvořivost 120 // 5.5.1 Tvořivost v životě dítěte 121 // 5.5.2 Role učitele v rozvoji tvořivosti 122 // 5.5.3 Výtvarné aktivity a jejich realizace 123 // Závěr 131 // Literatura 133 // Věcný rejstřík 147 // Summary 149
cnb003427225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC